Prima pagină > Atitudine, Înştiinţări, Cuvînt Bun, Gînduri, Istorie, Ortodoxie, Ştiri > APEL DIN PARTEA PĂRINTELUI IUSTIN PÎRVU: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! 

APEL DIN PARTEA PĂRINTELUI IUSTIN PÎRVU: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! 

Este vremea muceniciei!

Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam,

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei” (Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni„.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?- „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009

Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith

Arhimandritul Justin Pârvu

lrg-315-2761

RĂSPÎNDIŢI ACEST CUVÎNT TARE LA TOATĂ SUFLAREA ROMÂNEASCĂ !


Reclame
 1. Anca Stati
  14 ianuarie 2009 la 18:45

  Felicitari pentru alegerea acestei secvente video. Fiarele din arena preinchipuie, cine stie, fiarele cu care vor avea de aface crestinii din vremurile din urma. Atunci erau martirizati de fiare (animale)iar acum, vor fi ‘fiarele’ care ii inspira pe oameni (cele care deja s-au dezlegat si umbla pe fata pamantului). Arena ar putea fi ecranul televizorului.

 2. saccsiv
  14 ianuarie 2009 la 23:48

  SA NU LE PRIMIM ! SA PRIMIM INSA MUCENICIA!

  Ca bine zice marele duhovnic despre preotii nostrii care cam tac … Mai mult, am intalnit unul ce ma intreba de ce sunt atat de pornit impotriva masoneriei! Ca multe fete bisericesti fac parte din ea …

  Multi dintre apartinatorii taberei ortodoxe m-au dezaprobat, respins, jignit, batjocorit si unii chiar m-au vorbit de rau la confratii nostrii, deoarece de peste un an tot spun: vine mega criza si cu ea toate napastele scrise in APOCALIPSA ( foamete, razboaie, prigoana, implanturi cu microcipuri).

  Iata ca acum o aud aceia si din gura unui MARE DUHOVNIC! Posibil insa ca tot tari in cerbicia lor vor ramane …

  Spune duhovnicul:

  „ … să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut … Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. „

  Sa le cerem conducatorilor aceasta? Poate doar pentru a nu putea spune la JUDECATA ca n-au stiut despre ce este vorba si eventual sa mai trezim cativa, caci CLASA POLITICA ROMANEASCA au format-o ELITELE planetare anti crestine cu scopul clar de a le servi interesele:

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/08/apocalipsa-traim-vremurile-din-urma/

 3. saccsiv
  15 ianuarie 2009 la 14:25

  Se cuvine cu aceasta ocazie a reaminti utilitatea vizionarii documentarului “ Ingerul digital “ .

  Am facut o ampla analiza a sa pentru a putea fi inteles mai bine si pentru a observa si cei ce nu percep nimic rau in aceste microcipuri cum de fapt se leaga lucrurile. In afara de conceptul microcip=666, este vorba de o componenta dintr-un sinistru SISTEM creat de ELITE cu un singur scop …

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/15/%e2%80%9e-ingerul-digital-%e2%80%9e-digital-angel-documentar-ortodox-subtitrat-in-limba-romana-si-o-ampla-analiza-a-sa/

 4. Dana Marathias
  16 ianuarie 2009 la 5:14

  Este vre-un site unde putem vota impotriva acestei legi? Aveti dreptate cand spune-ti ca romanii nu reactioneaza. Este si in Statele Unite aceeasi situatie sau nu?

 5. 16 ianuarie 2009 la 13:04

  Da, Dana, este un site in care-ti poti exprima atitudinea. Uite aici >>> http://www.petitiononline.com/NU666/petition.html

  Cat priveste situatia din SUA >>> http://mdzr.blogspot.com/2008/09/cipurile-rfid-invadeaza-anglia-si-sua.html
  Si o colectie de texte importante si bine argumentate despre cipuri >>> http://apologeticum.wordpress.com/info-anti-cip/

  Doamne, ajuta!

 6. aura
  16 ianuarie 2009 la 17:27

  eu nu am inteles nimic de care cip-uri e vorba .la pasapoartele care se fac acum si la cartile de identitate actuale ,se refera?

 7. anonim
  16 ianuarie 2009 la 23:20

  dureroasa scena extrasa din filmul Quo Vadis( incotro mergi Doamne?)cred k e cea my portrivita pt a redea vremea apocaliptik…aceasta pe kre o traim…..e adevarat ca „fiarele” vor fi altele poate my salbatice dekt cele din clip…dar vreau sa remarkti ceva…la sf clipului apare SF. apostol Petru in inchisoare , care se intorsese la Roma pt a-si ajuta fratii crestini si pt a-i intari in chinuri…..asa va fi si la sfarsit…Dumnezeu ne va tr pt a ne intari 3 mari sfinti: Enoh, Ilie si Ioan care vor da lupta cu Fiara….asa k tre sa nadajduim k nu vom fi singuri..in aceasta mare batalie….Hristos a zis: :” Indrazniti ca Eu am biruit lumea!”

 8. Jorj
  17 ianuarie 2009 la 1:35

  Oh common…o groaza de bull shit…fiare si mai stiu eu ce. Apocalipsa fratilor este de cand e lumea!!!. Apocalipsa a fost pe timpul ciumei, apocalipsa a fost pe timpul cruciadelor, apocalipsa a fost invazia otomanilor ‘pagani’. Acum sunt vremuri grele dar guess what: asa a fost mereu si asa o sa fie pana cand o sa puna Dumnezeu punct. Iar niste chipuri no sa ne rapeasca identitatea mai mult decat ne-o rapim noi singuri in viata de zi cu zi cand injuram, ne uitam cu sete si nesat la stirile de la ora 5 si la OTV sa mai aflam despre moartea unuei biete persoane, cand trecem pe langa oameni batuti de soarta si nici macar nu-i compatimim ci ii injuram verbal sau in gand pentru ca ni se interpun in cale, cand condamnam corutia din tara dar ‘la nevoie’ dam cu spaga in sus si in jos dar ne dam mari demagogi, cand nu ne rezervam macar o ora!! pe saptamana sa mergem la biserica dumiica sau in orice alta zi nu are importanta pentru a multumi Domnului pentru tot ce ne-a dat. Asta-i marea problema chipul…cand noi ca omenire suntem putrezi pe dinauntru. La sufletul omului nu ajuge nici un chip…acolo poate exista doar Dumnezeu sau nimic. The choice is yours

 9. 17 ianuarie 2009 la 16:28

  Sfantul Parinte Iustin a vorbit si prin el a vorbit insusi Sfantul Duh!
  Rog administartorii acestui site sa faca o varianta de printare.
  Doamne ajuta!

 10. 17 ianuarie 2009 la 17:48

  Cand vorbim despre duhovnicii care sint in viata, chiar daca sint deosebiti – nu ne adresam cu „Sfantul Parinte x”, ci cu „Parintele x”.

  Doamne, ajuta la facut varianta de printare! Copii de pe site, machetezi si raspandesti! Gasesti detalii pe blogul apologeticum.wordpress.com – sint multe materiale pe aceasta tema (inclusiv MANIFESTUL anti-666, care se poate descarca).

 11. Jorj
  17 ianuarie 2009 la 18:19

  Ce speriati de bombe sunteit cu totii…acu v-ati trezit toti marii credinciosii. Eu zic sa ardem toti toate actele noastre de identitate, sa ne vindem casele si toate prorpietatile private (ca doar sun lucrare diavolului ce mai) sa distrugem toate institutele de cercetare alte unelete ale ‘666’ si sa ne retragem in munti organizati in obsti satesti si ginti.

 12. 18 ianuarie 2009 la 20:43

  Nu inteleg cum Parintele Parvu, pe care i-l apreciez foarte mult, identifica semnul fiarei cu un obiect material atasat intr-un obiect personal sau chiar fixat in piele pentru identificare, fara sa ti se ceara lepadarea de Hristos.Consider ca nu sunt un intelept, dar astfel de apeluri vor crea panica.In privinta intelegerii acestei situatii pot fi loate in considerare textele Sfantului Apostol Pavel(Romani 14,12-23;I Corinteni 8), mai ales I Corinteni cap.10,25-33.Tipul de inregistrare a persoanelor si chiar urmarirea lor poate fi obiectul unui studiu aprofundat, urmarind istoria din antichitate pana azi.La nivelul tehnologic actual inevitabil se va ajunge la cipuri electronice pentru identificarea persoanelor-e o evolutie fireasca.Devine o problema de credinta in momentul in care ni se cere renuntarea la Hristos in mod constient(vezi textele biblice de mai sus), altfel nu avem dreptul sa respingem o lege a statului,pe care Sf.Apostol ne invata sa-l respectam pentru ca e de la Dumnezeu.In lumea de azi sunt multe greseli la toate nivelele.Parintii, dorim sa ne invete cuM sa acceptam toate neputintele si lipsurile vietii, nu sa ne creeze si alte motive de tulburare.Diavolul cat ar fi de viclean, va ajunge sa-si dea pe fata lucrarea impotriva lui Hristos in mod direct.Atunci sa ne punem problema luptei pentru credinta,cu statul, cu intreaga lume.De aceea sunt dezamagit de Parintele Parvu.Sfintia Sa ar dori sa luptam cu statul cu lumea si ne spune si cum.Sa ne inchipuim o scena, o pilda folositoare zic eu :Te invita un cunoscu sa mananci la el la masa in zi de miercuri si tu ii spui ca ti post.Ajuns la el iti va pune inainte un fel de mancare si-ti va spune ca este de post.Sfantul Apostol ne invata ca in aceasta situatie sa mancam, fara sa avem indoieli.Daca sa zicem, cunoscutul ne-a pacalit, dupa masa ne spune ca in mancare era carne.Ce vom face ?Suntem vinovati sau nu in fata lui Dumnezeu si a propriei constiinte? Consider ca nu,vina este in totalitate a celui care m-a pacalit si Dumnezeu nu-l va lasa nepedepsit.Ne vom feri de respectivul.Statul ne pune inainte o solutie tehnologic avansata de identivicare si urmarire,asa cum a facut-o si in trecut cu alte mijloace mai putin sofisticate.Intradevar statul va stii unde esti in orice moment, in viitor.Asta e o problema de credinta sau de libertate ?Nu.Ne temem de stat?De ce?Sfantul Apostol Pavel ne spune sa ne facem datoria si nu vom avea de ce sa ne temem de stat.Numai daca suntem infractori.Crestinii adevarati nu sunt si nu au de ce sa se teama.Daca statul va spune:cipul este semnul lepadarii de Hristos atunci avem motivatia necesara sa ne impotrivim si sa ne gandim la ce ne spune Parintele Parvu.Sfintia Sa a spus ,daca nu ma insel,ca este o parere a sa.Dar s-a gandit ca va fi ascultata si crezut de multi si vor face lucruri necugetate?Un om simplu cu familie, ca mine, auzind asemenea pareri, daca nu are putin discernamant, nu va intra intr-o stare de tulburare?Ba da.Este folositoare o asemenea parere?Stiu ca exista o multime ce carti, filme(Ingerul digital)pe aceasta tema si vor fi crezute de unii, dar Parintele Parvu?Stiu de mesajele parintilor de la Muntele Athos si din Rusia pe aceeasi tema, cu limitele lor.Dar Parintele Parvu?Diavolului ii place ca omul sa fie speriat, tulburat sau impatimit.Cum intelege Parintele lepadarea de Hristos prin acceptarea unui obiect, avand in vedere ca aceasta credinta este ceva spiritual, la nivelul gandirii fixate de lucrarea lui Dumnezeu(har).Cum pierdem noi harul printr-un obiect care nu apartine Diavolului? Trebuia ca Parintele sa ne explice asta, apoi sa de-a astfel de zvonuri.Imi pare rau.Deja m-am intins prea mult.Idea e ca am indoieli in afirmatiile Parintelui.

 13. Alina
  19 ianuarie 2009 la 21:16

  Parintele Iustin nu identifica semnul fiarei cu cipul dintr-un obiect material, exterior omului. Ci spune doar ca acest fapt este premergator insemnarii omului. Adevarata problema apare in momentul in care acest cip va fi implantat in mana sau frunte, fapt pe care il spune si Bibia.Cititi link-ul de mai sus, de la apologeticum.wordpress.com si o sa va faceti o idee despre ce inseamna acest implant.

 14. lina
  21 ianuarie 2009 la 19:25

  Sa ne ajute bunul Dumnezeu intru intarirea credintei; sa nu mai tacem fratilor, ca tacerea noastra i-a lasat sa ne manipuleze cum au vrut…sa ridicam vocile la unison si sa-l marturisim pe Hristos!
  Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 15. andrey
  22 ianuarie 2009 la 20:59

  Sunt de acord intrutot cu ceea ce a spus Parintele Iustin!Printati si dati oamenilor!!

 16. andreea
  22 ianuarie 2009 la 23:05

  sunt de cord cu parintele iustin ar trebui sa luptam impreuna refuzand primirea si aducerea acestor noi acte de identitate in romania.

 17. 22 ianuarie 2009 la 23:12

  Doamne, ajuta, Andrei, la printat si la dat la oameni !

 18. 24 ianuarie 2009 la 13:46

  Frati si surori intru HRISTOS credeti ca exista diavol si exista iad. diavolul se autoneaga dar nu IL neaga pe DUMNEZEU.Sfarsitul este aproape. Nu va amagiti. Si eu am copii, sunt speriati, nu vor sa auda asemenea subiecte,vor familii, copii, o viata normala,dar i-am pregatit pentru maoartea pentru HRISTOS, PENTRU CREDINTA NOASTRA ORTODOXA. FRATILOR, PIATRA DE PE MORMANTUL SFANTULUI BRANCOVEANU FRIGE SI PULSEAZA.SA AVEM TARIA LUI SI MAREA LUI CREDINTA. Poate nu putem sa iesim in strada, nu avem taria de a lupta pe fata, dar avem puterea de a ne ruga fierbinte in taina, sa fim toti un rug de rugaciune si BUNUL DUMNEZEU Se va indura, poate ne va mai da timp de pocainta.Parinte IUSTIN PARVU va sarut mana si va rog smerit sa ma binecuvantati,avem nevoie de parinti luminati,de pastori puternici in fruntea noastra.Rugati-va pentru noi sa ne dea BUNUL DUMNEZEU puterea marturisirii, sa ne ajute sa ajungem cu bine ACASA. AMIN.

 19. adi
  26 ianuarie 2009 la 14:43

  sunt de acord cu tot ce a scris parintele dar mai exista o cale de-ai opri sa-i actionam in justitie pentru incalcarea drepturilor universale ale omului sunt dispus sa particip cu orce mijloace in acest sens

 20. Un om pacatos
  27 ianuarie 2009 la 23:01

  Sunt de acord intrutot cu ceea ce a spus Parintele IUSTIN!Avem datoria de crestin ortodox sa nu ne fie frica sa marturisim pe HRISTOS!Mantuitorul nostru lumineaza-ne si ne acopera-ne! De acord cu 18;19;20.

 21. LILIANA
  28 ianuarie 2009 la 22:03

  SINT DE ACORD CU PCT.18;19;20;si21. Iisus Hristos sa ne intinda mina de ajutor sa impiedicam raul ,eu asa ma rog.

 22. Mitrut
  29 ianuarie 2009 la 18:16

  Frati si Surori,crestine cititi cartile Cuviosului PAISIE AGHIORITYL,un mare sfant din Grecia.Bunul Dumnezeu si Maica Domnului sa ne LUMINEZE!!!

 23. VED
  30 ianuarie 2009 la 3:01

  DUMNEZEU NU IARTA PECETLUIREA CU NUMARUL NUMELUI FIAREI. SA PROTESTAM PANA II VOM CONVINGE SA RENUNTE LA ACESTE ACTE, IN GRECIA SA REUSIT. TREBUIE SA CONVINGEM CAPETENIILE BISERICII ORTODOXE SA ACTIONEZE IN DIRECTIA ACEASTA ALTFEL NU VOM FI LUATI IN SEAMA. SA NE RUGAM TOTI CA DUMNEZEU SA II LUMINEZE.AMIN

 24. ioana
  30 ianuarie 2009 la 20:41

  preotul Iustin are dreptate sa nu acceptam niciodata microchipul si sa nu ne lasam niciodata invinsi sa luptam pana la capat. Nu comteaza ce se va intampla noi nu trebuie sa ne lepadam de dumnezeu

 25. Marian-Sorin
  10 martie 2009 la 16:10

  APEL IMPORTANT ! IN PRIMUL RAND VREAU SA SPUN SARUT MANA SI PLECACIUNE SMERITA IN FATA PARINTELUI IUSTIN PARVU – SA TRAIASCA, INTR-UN MULTI SI FERICITI ANI ! CINSTE SFINTIEI SALE PT.CURAJUL,DEMNITATEA SI ATITUDINEA DE MARE PASTOR SI DUHOVNIC DE CARE A DAT DOVADA LA VREME DE MARE RASCRUCE,IESIND SA APERE OILE SALE ATUNCI CAND LUPUL A VENIT SA LE SFASIE SI SA LE MANANCE,SI NELASANDU-LE DE IZBELISTE ASA CUM AU FACUTO MAI MARII PASTORI AI BISERICII.BUNUL DUMNEZEU SA-L AJUTE IN CONTINUARE PE PR.IUSTIN PARVU SI SA-L RASPLATESCA ASA CUM STIE MAI BINE,AMIN. DOAMNE AJUTA FRATI CRESTINI ORTODOXI. VA ROG DIN SUFLET SA MA RABDATI PANA LA CAPAT SI SA CITITI ACEST APEL IMPORTANT ! SE VAD VREMURILE IN CARE TRAIM CA SUNTEM DEJA IN TIMPUL CELOR SCRISE DIN APOCALIPSEI SF.IOAN EVANGHELISTUL.VRAJMASII LUI DUMNEZEU SI AI NOSTRI AU PORNIT LA LUPTA FINALA DE FOARTE MULTA VREME,DAR POATE UNII DINTRE NOI NU NE-AM PUTUT DAT SEAMA PANA ACUM.VRAJMASII AU PORNIT LA ACEASTA BATALIE FINALA ASUPRA OAMENILOR SI IN MOD SPECIAL ASUPRA CRESTINILOR CU MARE RAUTATE,URA SI DUSMANIE ASA CUMSCRIE SI IN BIBLIE CA: VRAJMASUL DIAVOL A PORNIT SA NE MANANCE RAGNIND CA UN LEU SI CAUTAND PE CINE SA INGHITA .DE ACEEA TRABUIE SA NE POCAIM SI SA FIM CU TOTII CU CREDINTA SI NADEJDIE MARE IN DUMNEZEU NOSTRU CEL ADEVARAT: TATAL,FIUL SI SFANTUL DUH-TREIME SFANTA SLAVA TIE.TREBUIE SA FIM MAI UNITI CA ORICAND SI CONSTIENTI CA SUNT CELE DIN URMA VREMURI SI MAI ALES VAZAND CA DEJA NI-SE PREGATESTE PECETLUIREA CU SEMNUL FIAREI NR.666,ADICA IMPLANTAREA IN CORP A MICRO-CIPULUI(RFID) LA NIVEL MONDIAL,ASA CUM DEJA UNII DIN NOI STIU.TOTUSI M-AM GANDIT CU PARERE DE RAU, CA CEI MAI MULTII NU STIU CE NI-SE PREGATESTE. HADE-TI VA ROG DIN SUFLET PT.NUMELE DOMNULUI SI DUMNEZEULUI NOSTRU IISUS HRISTOS MANTUITORUL,SA FACEM TOTUL CE NE STA IN PUTINTA PT.A INFORMA SI PE ALTI SEMENI DE-AI NOSTRI,CE NI-SE PREGATESTE.DE ACEEA FAC ACEST APEL LA TOTI CRESTINI ORTODOXI CU SUFLET MARE,SUGERANDU-VA URMATOARE IDEE SI CERANDU-VA TOTUROR SA MA IERTA-TI PE MINE PACATOSUL PT.INDRAZNEALA MEA. HAIDE-TI CU TOTI SA DESCARAM DE PE NET(You Tube SI Google) CELE MAI CONCLUDENTE SI CONVINGATOARE MATERIALE SI FILMULETE GEN INGERUL DIGITAL(0BLIGATORIU),SI TOT CE ESTE TRADUS REF.LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP; VEZI PT.DESCARCARE: APELUL UNOR Pr.DUHOVNICI DE A NU PRIMI DOCUMENTELE BIOMETRICE CA: Pr.IUSTIN PARVU,Pr.ARSENIE PAPACIOC,Pr.ADRIAN FAGETEANU,Pr.PROCLU NICAU,Pr.MELCHISEDEC VELNIC,Pr.AMFILOHIE BRANZA,Pr.IOAN SISMAN,Pr.FILOTHEU,Pr.MIHAI ALDEA,Pr.EFTIMIE,MAICA ECATERINA FERMO,DANION VASILE,VICTOR RONCEA, ETC.VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA CARE AU FOST LA OTV(Dan DiaconescU)UNDE APARE Pr.FILOTHEU,MAICA ECATERINA,DANION VASILE,VICTOR RONCEA(Care este Postata tot pe You Tube),VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA 360 DE GRADE DE LA B1 TV UNDE APARE MAICA ECATERINA FERMO SI DANION VASILE(Postata pe You Tube),VEZI CONFRINTELE LUI MAICA ECATERINA,Pr.FILOTHEU,Pr.IOAN SISMAN,DANION VASILE SI ALTII, SI TOT CE PUTE-TI GASI SI DESCARCA DE PE NET.REFERITOR LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP. 1] DESCARCATI TOT CE ATI GASIT MAI BUN DE PE NET SI IMPRIMATI PE DVD-uri MATERIALUL RESPECTIV,IN MAI MULTE COPII DVD.ATATE CATE POATE SI CATE VREA FIECARE. 2] NU UITATI CA DUPA CE LE-ATI IMPRIMAT PE DVD-uri SA SCRIETI CU MARKERUL PE ELE NEAPARAT URMATORUL INDEMN : MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE,DACA NU POTI DA ACEST DVD SI LA ALTII !.NU UITATI CA ATUNCI CAND LE VETI DARUI GRATIS ALTORA ACESTE DVD-uri,SA LE SPUNE-TI SI VERBAL SA PROCEDEZE SI EI LA FEL DACA AU POSIBILITATE DE IMPRIMARE,DE MULTIPLICARE A ACELUIASI MATERIAL PE CARE LA-TI IMPRIMAT DEJA, ADICA DACA AU CALCULATOARE IAR DACA NU POT MULTIPLICA,AVAND NUMAI APARATE DVD.UNDE LE POT VEDEA,SPUNETILE VERBAL SA DEA DVD-ul DUPA CE LA VAZUT LA ALTI, SI ALTII LA ALTI, PROCEDAND TOTI LA FEL CU ACELASI MATERIAL SCRIIND PE DVD ACELASI INDEMN SI SPUNAND-LE SI VERBAL. 3] MERGETI IN BISERICILE NOASTRE ORTODOXE SI DARUITILE GRATIS CATE UN DVD.PREOTILOR SI CREDINCIOSILOR PE CARE-I GASITI IN BISERICA,SI AU POSIBILITATEA SA LE VADA PE CALCULATOR SAU PE APARAT DVD.IAR DACA NU LE-ATI PUTUT DA PE TOTE DVD-urile PE CARE LE-ATI IMPRIMAT,LASATILE PREOTILOR DIN BISERICA RESPECTIVA,SA LE DEA ENORIASILOR CARE VOR VENI IN ALTA ZI LA BISERICA,ADICA ALTII DECAT CEI CARE AU FOST IN ZIUA ACEEA LA BISERICA,SAU DACA VEDETI CA POATE UNII PREOTI NU VOR SA VA IA ACESTE DVD-uri DIN MAI MULTE CONSIDERENTE CA SA LE DEA SI ALTORA, MERGETI VOI FARA A DEZNADAJDUI MAI DEPARTE CU CREDINTA IN DUMNEZEU SI CURAJ LA ALTE BISERICI ORTODOXE,DANDU-LE SI ALTORA SI EXPLICANDU-LE DESPRE CE ESTE VORBA PE ACESTE DVD-uri.
  NOTA: Aveti in vedere Blancurile DVD.cand le cumparati ca sa le imprimati sa fie neaparat fata lor cu putin scris pe ele cat mai vizibila pt.a se putea vedea si distinge cat mai bine atunci cand le ve-ti scrie pe ele INDEMNUL RESPECTIV: MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE IAR DACA NU POTI,DA ACEST DVD.SI LA ALTII! IN ACEST FEL PUTEM PE MAI MULTI SA-I TREZIM SI SA-I INFORMAM EXACT ASA CUM STAU LUCRURILE,PT. CA MULTI NU STIU SAU STIU FOARTE PUTIN.VA FUNCTIONA SIGUR SA FITI CONVINSI PT.CA ESTE TESTAT.ACEST SISTEN VEZI SI DA MAI DEPARTE ESTE UN SISTEM PIRAMIDAL SI 100% FUNCTIONEAZA SIGUR.HADETI CU TOTII LA TREABA CU CREDINTA IN DUMNEZEU,RUGACIUNE,CURAJ SI NADEJDIE CA O ARMATA ADEVARATA A DOMNULUI NOSTU IISUS HRISTOS BIRUITORUL, CARE NE VA AJUTA IN VECI,AMIN.VA MULTUMESC MULT TUTUROR CARE ATI AVUT RABDAREA SA MA CITITI SI VA ROG SA MA IERTATI PE MINE PACATOSUL.

 26. 29 iunie 2009 la 23:22

  UN NOU SALT INNAINTE ADRESAT OSIRII LUPTATOARE IMPOTRIVA PACATULUI ROMANESC, ESTE ACEST SUNET DESLUSIT: DESTEPTAREA!!… DESTEPTAREA, ADUS DE STRAJERUL DE LA MANASTIREA PETRU VODA!!… DUMNEZEUL INDURARII SA TE INTAREASCA parinte IUSTIN!!… Valuri de fiori ma coplesesc la citirea apelului! Nu ma intreb de ce! DUHUL SFANT NE LEAGA CU LEGATURI VEJNICE FRATILOR!! CEI CARE SIMTITI, STITI CEEA CE SPUN SI SCRIU ACUM! Scumpii nostri romani de pretutindeni,puterea de a infrunta vicleanul o putem capata numai prin staruinta la SFANTUL DUH! Prezenta LUI in sufletele noastre o recunoastem cand stam linistiti,limpezi, vibrand biriunta,senini,transfigurati si cand un sentiment profund de iubire DUMNEZEEASCA ne invaluie cald bland,mangaietor si calauzitor! Acestea spuse au luat, iau, si vor lua locul rusinos,retrograd si netrebnic al fricii,lasitatii,influientelor de moment al diavolului!… Pana inca nu a sosit ceasurile concrete ale tradatorului perfid, ma solidarizez cu voi toti care aveti pe inima indemnul de a sfruta sfidarea pregatita crucii noatre MANTUITOARE!…Cred infiorat ca DOMNUL DUHUL SFANT este printre noi,este si va fi cu noi! El nu agaseaza pe nimeni,nu sileste pe nimeni sa-L primeasca! Cei care am simtit prezenta LUI, avem o datorie mai mare de al ruga sa ne intareasca in zilele crucificarii noastre si a semenilor nostri! S I ASTA PENTRUCA AM GUSTAT DIN MANGAIERILE LUI, SI PENTRU CA ACESTE MANGAIERI SA CUPRINDA SI ALTE SUFLETE LIPSITE,EU INCEP SA MA ROG PENTRU CAUZA SI INTARIREA NOASTRA! CU NOI ESTE DUMNEZEU BUCURATI.VA NEAMURI SI VA PLECATI! AMIN SI AMIN!

 27. 29 iunie 2009 la 23:38

  PENTRU 13:Draga Jorj,daca ai evlavie si credinta roaga-te cu toata inima DOMNULUI IISUS, sa-ti limpezeasca ochii sufletesti sa poti vedea daca meriti, ascunzisurile satanei si amintesteti de AP PETRU cand il menaja pe DOMNUL IISUS cu acestea: Sa Te fereasca DUMNEZEU sa TI se intample asa ceva!…Te intreb ceva: cand gornistul unitatii militare suna a desteptare sau alarma, suna pentru a crea panica sau pentru pregatire, lupta si biruinta si rasplatire?? Cert iertare!!

 28. ana-maria
  24 februarie 2010 la 0:26

  Sa va povestesc ce se vorbea pe la Manastirea Raraului in legatura cu implantarea cu cipuri poate va faceti o idee daca este o farsa sau nu. A venit in tara un roman, care lucra in alta tara, nu am retinut unde, la locul lui de munca se foloseau deja cipurile. El s-a spovedit saracul, a vrut apoi sa se impartaseasca iar preotul de acolo spunea ca o forta il oprea sa-l impartaseasca pe omul respectiv. A incercat de mai multe ori dar nu reusea sa ridice lingurita din potirul acela cu sfintele taine, nu stiu cum exact se cheama. Daca a vazut asa parintele l-a luat deoparte pe om si a inceput iar sa-l spovedeasca si sa-l intrebe ca ce a facut si nu a marturisit, si care e atat de grav de nu poate sa-l impartaseasca, pentru ca nu i se intamplase niciodata esa ceva. Omul a inceput iar sa spuna, avea pacate, ca noi toti, dar nu omorase pe nimeni. Atunci din vorba in vorba a aflat unde lucreaza, si faptul ca firma unde isi desfasura activitatea ii obligase sa se implanteze cu cip. Asa s-a dezlegat misterul, si parintele era foarte trist pentru om, si spunea ca nu mai are nici o sansa de mantuire pt ca apartine deja necuratului. Mie personal mi s-a facut pielea de gaina cand am auzit. De-aia spune in biblie ca si buni si rai si slabi si puternici,si bogati si saraci,si chiar si din cei alesi vor fi unii inselati.Prima data cand vorbeau despre cip-uri eu gandeam ca sunt putini dusi, eu venisem cu problemele mele lumesti,iar parintele Ioan de la Sihastria Raraului imi vorbea de apocalipsa si cip-uri recunosc ca l-am judecat, crezand ca varsta l-a afectat putin, nu stiam nimic de cip-uri, era prima data cand auzeam, mai tarziu mi-am dat seama ca el avea dreptate si eu gandeam gresit. Ei au o varsta, nu mai apuca timpurile, asta imi spunea , ca ii e mila de noi ce timpuri vom prinde. Doamne ajuta!

 29. 24 februarie 2010 la 16:22

  Ana-Maria,

  „parintele era foarte trist pentru om, si spunea ca nu mai are nici o sansa de mantuire pt ca apartine deja necuratului.” – Dumnezeu stie.

  In rest, multumesc pt text.

 1. 16 ianuarie 2009 la 5:46
 2. 28 februarie 2009 la 11:23

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: