Prima pagină > Apusul, Gînduri, Istorie, Ortodoxie > Dedesubturile „sinodului” al 8-lea

Dedesubturile „sinodului” al 8-lea

Patriarhii-cheie: Bartolomeu şi Kiril

Patriarhii-cheie: Bartolomeu şi Kiril

Cursul aparent liniştit al Postului Mare în lumea creştină a fost întrerupt de mesajul într-adevăr senzaţional venit din Constantinopol, adică Istanbulul turcesc. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a trimis capilor Bisericilor Ortodoxe locale oficiale, majoritatea cărora sînt sateliţi ai patriarhiei de la Constantinopol, invitaţii de a sosi în lunile iunie şi decembrie ale acestui an la întîlniri dedicate pregătirilor viitorului Sinod Panortodox.

Din anii ’60 ai secolului trecut, atunci cînd a început mişcarea pentru convocarea unui asemenea Sinod, promotorii lui evită tradiţionala denumire de „Ecumenic”, arătînd prin aceasta că astfel se numeau, în istoria Bisericii, Sinoadele comune ale părţii răsăritene şi apusene ale încă Unei Biserici a Toată Lumea. Rezultă că prin denumirea însăşi a Sinodului făuritorii lui îi conferă o anumită perspectivă „ecumenică” axată chiar pe punctul-cheie al Bisericii Apusene, pe centrul tradiţional, după cum se exprimă aceştia, al „vechiului creştinism nedezbinat” – Roma.

mitropolitul-cardinal Nikodim (Rotov)
mitropolitul-cardinal Nikodim (Rotov)

Anume acolo, pe 5 septembrie 1978, a murit într-un mod enigmatic, chiar la picioarele întîistătătorului Romei Ioan Paul I, unul dintre tătucii-întemeietori ai actualei „mişcări presinodale” din cadrul „ortodoxiei mondiale” ecumeniste, mitropolitul de Leningrad Nikodim (Rotov). Unul dintre cei mai apropiaţi şi iubiţi ucenici ai lui Nikodim era pe atunci arhiepiscopul de Vîborg, în prezent Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kiril (Gundeaiev). Împrejurările morţii mitropolitului Nikodim s-au dovedit a fi profund simbolice – acesta era un mare cinstitor al Bisericii Catolice, şi-a dedicat lucrarea de doctorat Papei Ioan al XXIII-lea, iar fiecare călătorie la Roma o considera drept „pelerinaj la scaunul Apostolic”. Treptat, prin concepţiile sale religioase, Nikodim a devenit un catolic sincer şi autentic, fapt ce a generat convingerea comunităţii bisericeşti conservatoare din acea vreme că acesta ar fi fost un cardinal secret. Dacă este adevărat sau nu, acum este anevoios să verificăm, însă în ultimii ani au fost publicate mai multe mărturii care confirmă slujirea de către Nikodim a „messe”-lor private” conform ritualurilor papistăşeşti. Din iniţiativa lui a fost adoptată şi scandaloasa hotărîre a Sfîntului Sinod al BORu din 1969 cu privire la admisibilitatea împărtăşirii ortodocşilor la catolici şi invers. Doar după moartea lui Nikodim această hotărîre a fost anulată pe neobservate.

Cu intenţia „latinizării”, mitropolitul Nikodim îşi promova şi lucrarea sa ecumenistă a cărei direcţie principală era participarea BORu din acea vreme la lucrările Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), preponderent protestant. Prima funcţie serioasă din străinătate a încă cu totul junelui său ucenic – arhimandritul Kiril (Gundeaiev) – a fost anume funcţia de reprezentant al BORu la Consiliul Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva. Direcţia carierei bisericeşti şi modul de gîndire al actualului patriarh Kiril au fost modelate de mitropolitul Nikodim, de tipul lui de religiozitate, de idealurile şi visurile sale, cel mai important dintre care era „unirea cu Măreaţa Biserică a Apusului” prin desfăşurarea unui Sinod Ecumenic.

patriarhul Kiril Gundeaiev la început de carieră
patriarhul Kiril Gundeaiev la început de carieră

Oare nu ar trebui să ne pară firesc şi logic faptul că în patriarhatul lui Kiril aceste scopuri vor începe să prindă viaţă, întrucît primul ucenic al lui Nikodim a devenit Patriarh ca şi cum în „locul” învăţătorului său căruia din pricina unor extraordinare trăsături sclipitoare şi ieşite din comun nu i s-a permis de către subjugatorii-comunişti să ocupe în 1971 cel mai înalt post din BORu? Oamenii din anturajul apropiat al lui Kiril pot confirma că acesta nu şi-a ascuns niciodată ambiţia de a deveni patriarh, această dorinţă nefiind, însă, explicată de el ca „o sete de putere”, ci ca o anume datorie faţă de răposatul său învăţător, ca pe o obligaţie de a duce pînă la capăt măreaţa lucrarea mondială a acestuia.

Prin analogie cu Nikodim, Kiril este de asemenea perceput de comunitatea contemporană tradiţionalistă ca fiind un „cardinal secret”. Însă actualul Patriarh ţine cont de erorile învăţătorului său şi nu înclină să acţioneze atît de rapid şi direct. Acesta şi-a dedicat primele sale săptămîni de patriarhat consolidării în conştiinţa maselor a imaginii sale „conservatoare”, în mod intenţionat (de aceea, nu tocmai firesc) subliniindu-şi fidelitatea faţă de tradiţie şi chiar (pentru prima dată în viaţă!) citind Canonul de pocăinţă al Sfîntului Andrei Criteanul în limba slavonă bisericească.

O oarecare reducere a activităţii publice a lui Kiril imediat după alegerea şi numirea sa ca Patriarh, dar, îndeosebi, la începutul Postului Mare, este menită, după cum se pare, „să obişnuiască” comunitatea bisericească cu o personalitate atît de neobişnuită şi scandaloasă la scaunul patriarhal, să ajute acestei comunităţi să depăşească „frica” şi nemulţumirea iniţială. Amploarea mişcării celor ce nu-l pomenesc pe noul patriarh (în special în Biserica Ortodoxă din Ucraina) indică faptul că orice mişcare bruscă sau declaraţie revoluţionară din partea lui Kiril este capabilă să aducă Patriarhia Moscovei pe marginea prăpastiei dezbinării. De fapt, acesta nu a izbutit să evite pe deplin acest gen de declaraţii, fapt ce a dus la aprinse discuţii bisericeşti purtate în jurul ideilor lui Kiril despre „iubirea trupească” ca „plinătate a vieţii” şi declaraţia acestuia din Săptămîna Triumfului Ortodoxiei precum că dezbinarea este mai groaznică decît erezia.

Într-adevăr, acum patriarhul Kiril deschide o pagină nouă şi istorică a „slujirii sale întîistătătoare” – el devine unul dintre Părinţii „Sinodului PanOrtodox” în curs de convocare, sinod cunoscut în predania ortodoxă cu numele apocaliptic de „al optulea Sinod Ecumenic”. Orientarea acestui Sinod spre „înlăturarea tragicei dezbinări a Bisericii în Răsăriteană şi Apuseană” este trasată direct de patriarhul ecumenic Bartolomeu care califică „rezultatele generale ale dialogului dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică” ca fiind scopul principal al Sinodului. Cu alte cuvinte, însuşi apropiatul Sinod poate fi înţeles ca „un rezultat” al acestui dialog, ca o antecameră a unui Sinod mai larg, pe care patriarhul ecumenic îl va putea numi cu conştiinţa curată „a toată lumea (Ecumenic)”, întrucît acum această denumire este considerată de Bartolomeu ca fiind nepotrivită pentru Sinodul care este „doar al părţii Răsăritene” a „Bisericii Ecumenice”.

În „ortodoxia mondială” s-a creat o situaţie nemaiîntîlnită în care ambii patriarhi-cheie – cel al Constantinopolului şi cel al Moscovei – sînt orientaţi spre apropierea şi chiar „unirea” cu Roma. Însă, în timp ce turma patriarhului ecumenic este pregătită, în mare parte, pentru un asemenea act şi gîndeşte în concepte pe deplin „ecumenice”, patriarhului Moscovei îi este pusă în faţă sarcina deloc uşoară de unire a predispoziţiilor izolaţioniste caracteristice poporului ortodox rus (stimulate de retorica anti-apuseană a Kremlinului) cu acceptarea catolicilor în calitate de „fraţi” la fel de „creştini”, doar că „de altă tradiţie”, „fraţi” cu care ruşii împart paşnic „teritoriile canonice”. În pofida tuturor declaraţiilor cvasiconservatoare ale lui Kiril, acesta nu a refuzat niciodată Bisericii catolice vrednicia canonică, nu a negat „harul” tainelor săvîrşite de aceasta, cu orice prilej şi în toate chipurile demonstrîndu-şi loialitatea faţă de ierarhia catolică. Ultimul exemplu – sfinţirea unei biserici a BORu din Spania, la care atunci Kiril, fiind încă mitropolit, l-a invitat pe episcopul local al bisericii romano-catolice, subliniind în acest context că prezenţa acestuia este una obligatorie, dat fiind faptul că slujba se sărîrşeşte pe „teritoriul lui canonic”.

Felul cel mai simplu „de a împreuna cele de neîmpreunat” va deveni la început tactica „standardelor duble”, aplicată întotdeauna cu succes atît de către mitropolitul Nicodim, cît şi de către patriarhul Kiril. Această tactică se poate observa, de exemplu, în faptul că, în timp ce în Vest se fac declaraţii făţiş ecumeniste, în Rusia, „pentru uz intern”, se dau drumul la declaraţii anti-apusene şi izolaţioniste. Această tactică va permite, pentru o anumită perioadă, ca trezvia comunităţii ortodoxe să fie amorţită în perioada presinodală. După care, evident, se va recurge la un alt procedeu – strivirea poporului sub autoritatea Sinodului Ecumenic. În sfîrşit, mulţi creştini din BORu nu au putut accepta, din motive de conştiinţă, alegerea în calitate de Patriarh al Rusiei a unei persoane atît de controversate precum este Kiril, însă s-au văzut nevoiţi să-şi plece grumazul în faţa autorităţii Sinodului Local. Însuşind această mişcare simplă, nimic nu va împiedica aceşti grumaji să se plece şi mai jos în faţa autorităţii mult mai înalte a „Sinodului Ecumenic”. Păi, chiar aşa, doar nu sîntem Maximi Mărturisitori să ne ridicăm fiecare de unul singur „împotriva întregii lumi”…

tradus de pe „Portal-Credo.Ru”

Reclame
 1. Ioan
  1 mai 2009 la 21:04

  E si normal ce face Patriarhul Rusiei . Toata Istoria Bisericii Universale arata ca nu poate exista Sinod Ecumenic fara Papa . Simplu si la obiect . Au Taine valide la fel cum si ceilalti „eretcici” monofiziti sau nestorieni au Taine valide . Ca au unele imperfectiuni dogmatice asta nu anuleaza VALIDITATEA Tainei . Doamne ajuta !

 2. ibovnicul
  1 mai 2009 la 21:59

  veste strasnic-de-imbucuratoare…
  pasii spre sfarsit se tot maresc.

  Avem nevoie de mai multi parinti iustini…
  Doamne, da-ne!

 3. Alexandru
  1 mai 2009 la 22:06

  “Митрополит”. Фильм о м.Кирилле http://www.orthodox.co.ua/?p=325
  „Relatiile cu bis. Catolica e doar un prilej de shpionaj.” (din film)

 4. 2 mai 2009 la 2:04

  Daca au taine valide, unde le sunt moastele de sfinti, unde le este apa sfintita ? Nu ma refer la papi imbalsamati ca mumiile egiptene.

 5. Doina
  2 mai 2009 la 2:48

  Inghesuiala mare pe spinarea fiarei.

 6. Alexandru
  2 mai 2009 la 10:18

  „Sinod Ecumenic fara Papa” au fost 2(au fost reprezentantii). Dar ce se spune aici se rezuma la „Totul ce se spune acum de arhierei e o amagire” si aceasta juridic nu e corect. De ce eu sa nu-mi cred Patriarhul ? pentru ca se spune ca a avut relatii cu catolicii, evident ca a avut, asta a fost lucru lui sa vorbeasca cu totsi reprezentantii a religiilor, ca apoi acei sa aiba o atitudene mai binevoitoare fatsa de ortodoxie, sa nu binecuvinteze toate gonirile asupra crestinilor din toata lumea. Da voi shtiti ca acum in 40 de tsari au loc goniri aspra tuturor crestinilor, in Indonezia au fost ucisi zeci de mii, chiar daca nu sint ortodocsi, o sa vie vremea si pentru noi. Cum poate BO sa ajute oamenii ORTODOCSHI din aceste tsari? decit prin rugaciuni si apel catre liderii(politici si religiosi) acestor tsari iar pentru aceasta si trebuiesc RELATIILE!

  iata shtirea originala:
  ” Москва/Париж, 13 февраля 2009 г.

  В Русской Православной Церкви считают, что в ближайшее время подготовка к созыву Всеправославного собора будет проводиться более активно, передает ИНТЕРФАКС.
  „В течение 2009 года ожидается оживление процесса подготовки к великому и святому Всеправославному собору Восточной Церкви”, – сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Николай Балашов в пятницу в ходе телемоста между Москвой и Парижем.
  Он напомнил, что подготовка такого Собора, начатая в 1960-е годы, спустя 30 лет, „к сожалению, приостановилась, но не по вине Русской Церкви”. Комиссия по подготовке данного Собора заседала в последний раз более 15 лет назад.
  В то же время отец Николай напомнил, что осенью прошлого года в Стамбуле на встрече предстоятелей всех Православных церквей „при очень значительном и деятельном участии” Святейшего Патриарха Кирилла (тогда митрополита Смоленского и Калининградского – „ИФ”) были приняты решения, позволившие вывести из тупика подготовку Собора.
  По словам священника, в текущем году запланированы уже две встречи с участием представителей всех поместных Православных церквей, посвященные подготовке Всеправославного совещания.”
  http://www.pravoslavie.ru/news/29292.htm

 7. jivebunny
  2 mai 2009 la 13:14

  eu nu pot decat sa ma bucur ca se apropie Imparatia lui Hristos, avand in vedere ca profetiile spun ca acest Sinod va fi unul talharesc. dar in acelasi timp ma tem foarte tare din pricina nevredniciei mele de a sta la dreapta Domnului in ziua judecatii

 8. Ioan
  2 mai 2009 la 15:32

  Doina ,

  Mergeti in Occident si o sa auziti de multe minuni . Una din minunile cele mai fizice este dragostea fata de saracii Africii si Indiei . Nu mai vorbesc de Lourdes , Fatima …sau relicvele care se gasesc in catedralele catolice .

  Cu resepct , I.

 9. cristi
  2 mai 2009 la 19:27

  ce sinod vreti sa faceti masonilor nui de stul ca distrugeti canoanele ortodoxiei care lea lasat sfinti parinti la cele sapte sfinte sinoade si voi majoritatea nu le respectati,de ce sinod mai e nevoie,ce vreti sa faceti

 10. Mitru
  2 mai 2009 la 21:42

  Ioan,

  siteste „Papalitatea eretica” si „Papalitatea schismatica”. Atata timp cat nu esti sincer cu tine insuti vei ramane in intuneric si in joc este mantuirea.

  Sanatate, bucurii si sinceritate.

 11. mihail craioveanul
  3 mai 2009 la 8:43

  Începuturile acestui al 8-lea sinod se află în 1923, în conferinţa panortodoxă de la Constantinopol, la care au participat 9 persoane dintre care 6 erau masoni(inclusiv patriarhul Meletie al Constantinopolului). Acestă patriarhie a fost prima care a deschi calea ereziei ecumeniste. Schimbarea calendarului bisericesc, recunoaşterea hirotoniilor anglicane, recunoaşterea „tainelor” erticilor papistaşi, recunoaşterea botezului ereticilor( inclusiv al unitarienilor care neagă făţiş Sfânta Treime) şi mai nou recunoşterea supremaţiei papei în Biserica Ortodoxă, sunt doar câteva din gravele abateri ale ierarhiei BOR după anul 1923. La acest al 8-lea sinod vor pecetlui apostazia începută atunci. Vor permite epicopilor şi monahilor să se căsătorească, preoţilor să se recăsătorească, vor desfiinţa posturile, şi se vor uni euharistic cu toţi ereticii- sau cel puţin pentru început cu papistaşii. Acum se vede clar că aceştia sunt lupi răpitori ce au omorât oiţele şi sau îmbrăcat cu blana lor pentru a amăgii pe cei rămaşi cum că ei ar fi păstorii! Citiţi proorociile Sfinţilor Părinţi şi veţi vedea clar cine sunt ei, pseudo-ierarhii oficiali. Citiţi testamentul sfântului patriarh Tihon, pe care l-au omorât bolşevicii în 1925. Veţi vedea Adevărul şi Adevărul vă va face liberi!

 12. LILIANA
  3 mai 2009 la 14:22

  Nu credeam sa traiesc in aceste vremuri cind,punct cu punct,cu mare rapiditate,se implineste orice s-a scris in SFINTA SCRIPTURA!TOT CE A SPUS DUMNEZEU,HRISTOS SI DUHUL SFINT-dar absolut totul!-se implineste.Apocalipsa se realizeaza rind cu rind.PRIVEGHEATI!RUGACIUNE CONTINUA SI O SPOVEDANIE COMPLETA-dupa carte.Sa fim pregatiti pentru orice.Sa putem oricind sa plecam liberi la Hristos ,de dragul LUI si ca sa traim cu EL vesnic.In rest,-in nevrednicia noastra-va plini MILA LUI HRISTOS.
  Mai are rost sa ne intrebam de ce ne vind chiar ”ai nostri”?Ce tirg au incheiat cu necuratul?Ce li s-a promis?Ca o fac din frica si din lipsa credintei?Nu mai avem timp de astfel de analize si mirari…SUFLTUL inainte de orice!MILA SI MINTUIREA DE LA HRISTOS DUMNEZEUL NOSTRU,atit trebuie sa mai dorim.Nu mai e loc si timp in acest fel de lume pentru cei ce iubesc ADEVARUL,CALEA SI VIATA.

 13. un crestin
  3 mai 2009 la 22:10

  Papalitatea pt mine ca si crestin nu reprezinta absolut nimik, nu are nici o esenta, totul e formal si lipseste trairea cu adevarat crestina, chiar nici crestini nu pot sa-i numesc pt ca din anul 1054 s-au abatut grav de la sfintele canoane ale sfintilor parinti (cu adevarat canoane) nu ca cele ce se fac in vremea de acum. Doamne Iisuse Hristoase miluieste-ne pre noi pacatosii printre care cel dintai sunt EU. Amin

 14. Mircu Corina
  5 mai 2009 la 8:45

  Au nu dor inimile noastre la asemenea vesti?Macar aceasta durere sa ne intoarca catre Hristos si catre sfintii parinti care au aparat din totdeauna SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA.AMIN

 15. saccsiv
  5 mai 2009 la 8:54

  Catre toate blogurile anti SISTEM: aprobarea unei legi va poate baga la puscarie

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/05/04/catre-toate-blogurile-anti-sistem-aprobarea-unei-legi-va-poate-baga-la-puscarie/

 16. 19 mai 2009 la 19:36

  E clar ca apa de izvor, ca sa u infiltrat comunistii masonii si unii atei „lupi in blana de oaie”,..in sinul bisericii ortotoxe si lupta cu orice chip impotriva Creatorului,…pregatind tronul lui antihrist, care in conformitate cu cele spuse la Apocalipsa de la sf. Ioan,…nu v a dura decit 3 ani si jumatate. Fratilor, avem de ales, calea spre iad sau spre RAI. Doamne lumineaza ne!

 17. gil
  21 mai 2009 la 15:45

  e f bun sinodul asta!pt ca da ocazia crestinului sa si foloseasca mintea,sa judece,sa cerceteze..sa se hotarasca cu cine vrea sa fie p lumea cealalta!! caci asa e cu unii oameni:nu se trezesc decat daca le dai o palma!!!

 18. ioan
  29 mai 2009 la 5:22

  Toti acesti ecumenisti,vanzatori de tara si de neam de la Patriarhi pana la ultimii diaconi nu numai ca ar trebui schimbati acum in clipa aceasta dar si dati pe mana stramosului Vlad Tepes ca sa fie trasi in teapa numaidecat,pentru a scapa lumea de acesti vicleni diavoli cu chip omenesc,care duc nemul in robia anticristica.

 19. gil
  10 iulie 2009 la 11:55

  este profetit ca actualul papa e ULTIMUL,el va unifica religia(in mod eronat,antihristic),mai este profetit ca antihristul va fi negru si ca obama e ultimul presedinte,care dupa razboiul care va incununa criza va fi ales sef al guv mondial!in romania nu cred ca a mai ramas nici un episcop binecredincios,iar p tot gobul poate 2 sau 3,asa e profetit,e normal deci fiti atenti p mana cui va dati sufletul!!eu nu vad alta solutie decat sa ne rugam acasa!

 20. 12 iulie 2009 la 17:52

  gil, aş fi interesat să citesc acele profeţii în care se zice că „actualul papă e ultimul” (foarte posibil), „antihristul va fi negru”, „obama – ultimul preşedinte”.

  Din cîte scrii, îmi dau seama că nu eşti creştin, adică că te afli în afara Bisericii mîntuitoare. „Soluţia” pe care o propui tu este una diavolească, în esenţă. Pentru că creştinul se mîntuieşte doar prin Harul Sfîntului Duh, Har care se află doar în Biserica lui Hristos, iar „statul acasă” nu este, bineînţeles, mîntuitor, chiar dacă este „acoperit” cu „argumentul” că trăim vremuri apocaliptice. Într-adevăr, vremurile sînt extrem de viclene, Biserica lui Hristos este tot mai puţin vizibilă printre surogatele care se pretind că ar fi biserică, dar Ea totuşi există pt că avem promisiunea nemincinoasă a Mîntuitorului: „şi porţile iadului nu o vor birui”. Important este să sesizăm nuanţa şi să nu egalăm, necondiţionat, o biserică locală (patriarhia română, rusă, etc) cu Biserica lui Hristos. Bisericile locale pot cădea, după cum şi vedem că se întîmplă, pe cînd Biserica lui Hristos, Trupul lui Hristos, nu poate cădea niciodată. Cum de ai căutat aşa de bine încît n-ai găsit nici un episcop adevărat în toată România? Deci sîntem sortiţi iadului, gil-e ? Eu-l cred pe Dumnezeu, tu văd că ai îndoieli serioase.

  Ai auzit de Biserica ortodoxă de Stil Vechi din România?

 21. ioan valahul
  10 octombrie 2009 la 19:43

  Rusine sa le fie la acesti patriarhi care recunosc infailibilitatea papala si daca vor incerca sa schimbe ceva la sinod daca va avea loc sa nu uite ca SF Parinti la primul sinod ecumenic au lasat anatema celor ce vor schimba ceva la ei au lucrat Duhul Sfant la ei cine lucreaza ?????? si sa nu uit oare unde erau catolici cand a cazut bizantul ???? iar multe biserici ortodoxe sunt si in prezent facute moschee de catre musulmani ,nu au vrut sa ne ajute si nici noi cu avem cum sa ne unim cu ei asa ca fratilor luati aminte si trezitiva dragi patriarhi ai B.O .si incercati sa recuperati ceea ce sa pierdut credinta si bisericile din fostul bizant …Doamne ajuta

 22. Iudita
  5 noiembrie 2009 la 20:51

  mai Hrristofoare daca tii pe vechi tot e bine ca te poti inchina la calendar cind te necajesti prea tare,aia pe nou nu pot,sic!

 23. 27 decembrie 2009 la 21:47

  doina daca esti catolica te inteleg ca doctrina lor este varza ,iar daca esti ortodoxa esti inselata de draci.oare nu stii ca toate asa zisele minuni de la catolici sunt inselari dracesti,pentru ca papa impreuna cu toata adunatura lui de diavoli si cu toata biserica sunt anatemizati de sfintii parinti care mai spun ca cine va construi biserici pe aratari sau vedenii ,acelea sa se darame.nu mai credeti toate inselarile de la afurisitii de catolici ca cea mai mare erezie de la ei a plecat.papa este ERETIC.nu mai credeti si ascultati nici pe ierarhii ortodocsi care umbla si apar la televizor cu catolicii sau alte religii dracesti ca astea vor sa strice Biserica Drept Maritoare a Lui Hristos,si vor fi judecati aspru la invierea cea de obste.amin

 1. 1 mai 2009 la 19:08
 2. 6 mai 2009 la 11:56
 3. 19 mai 2009 la 17:47
 4. 19 mai 2009 la 19:04
 5. 17 septembrie 2009 la 17:11
 6. 17 decembrie 2009 la 13:59
 7. 5 ianuarie 2010 la 2:05
 8. 5 aprilie 2010 la 18:52
 9. 24 mai 2010 la 0:16
 10. 24 mai 2010 la 0:22
 11. 27 iunie 2010 la 19:40

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: