Prima pagină > Apusul, Atitudine, Gînduri, Ortodoxie > Prin ce ANUME este ANTIHRISTIC buletinul de identitate cu cod?

Prin ce ANUME este ANTIHRISTIC buletinul de identitate cu cod?

Se cuvine să lămurim ce înseamnă pentru un creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666. După cum ştim, buletinul se eliberează în urma semnării lui de către posesor. Semnătura reprezintă totala acceptare de către acel individ a datelor înscrise despre dînsul în document. Aşadar, eu certific prin semnătura mea faptul că informaţiile respective mă descriu în totalitate, mă reprezintă, iar numele care este trecut în buletin este numele meu real. De aceea semnez, căci mă identific întru totul cu cel descris prin datele buletinului.

Să analizăm puţin numele unei persoane. Numele este chipul fidel, oglinda fiinţei umane. Prin simpla menţionare a numelui ne reprezentăm individul în totalitatea lui, trup şi suflet. De altfel, chiar numele are două componente care se referă la cele două mari structuri ale persoanei. Astfel, numele de familie este icoana identitătii mele trupeşti, îmi arată originea, apartenenţa la un anumit arbore genealogic stabilit prin legătura de sînge dintre generaţii. În schimb, prenumele îmi este dăruit la Botez. Este identitatea mea spirituală, oglinda sufletului meu. Prenumele nu se adresează trupului, ci se identifică cu însuşi lăuntrul meu, mă reprezintă sufleteşte. Tocmai de aceea mi se dă la Botez, care este o adîncă Taină a Bisericii lui Hristos. De fapt, numele primit la Botez îmi pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină. Pentru aceasta pruncii primesc nume de sfinţi. Aceşti sfinţi, datorită legăturii tainice de duh cu pruncul prin intermediul numelui, vor fi protectorii lui de-a lungul vieţii. De aceea este greşit ca la Botez să se dea nume inexistente în calendarul creştin ortodox, întrerupîndu-se astfel legătura unei tradiţii tainice.

Numele de botez este deci identitatea sufletului meu. Cînd voi fi pomenit la rugăciune, la Sfînta Liturghie de pildă, preotul va şopti în taină doar numele meu de botez, deoarece Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucrează prin Har tocmai această mîntuire a sufletului, asigurînd trecerea lui în veşnicie. În plus, primind la botez un nume, eu mă identific şi cu calitatea de creştin. Ce înseamnă a fi creştin ? Înseamnă, aşa cum spune Molitfelnicul, a te lepăda de Satana şi de toate lucrările lui, trăind o viaţă în Hristos şi avînd ca scop final tocmai această veşnică unire cu Hristos. Pentru aceasta, rînduiala Tainei Botezului prevede, înainte de primirea numelui, lepădarea conştientă de diavol (la prunci, lepădarea are loc prin mijlocirea naşului) şi acceptarea conştientă a lui Hristos ca Domn şi Stăpîn al vieţii mele, eu devenindu-I supus şi, prin urmare, purtîndu-I pecetea: Crucea, Sfînta Mirungere, un nume creştin şi însăşi rînduirea mea în tagma creştinilor, a robilor lui Hristos.

Am văzut, aşadar, că numele, în întregul său, are următoarele calităţi:

 • reprezintă identitatea sufletului meu (prenumele);
 • îmi certifică apartenenţa la un anumit arbore genealogic (numele de familie);
 • mă introduce în Biserică, devenind membru deplin al categoriei creştinilor şi rob, de bună voie, al lui Hristos;
 • îmi certifică implicit lepădarea de diavol şi de lucrările lui.

Oare cîţi dintre noi sîntem cu adevărat conştienţi de însemnătatea numelui nostru, avînd în vedere uşurinţa cu care ni-l punem pe tot felul de documente, garantînd astfel cu însuşi sufletul nostru adevărul celor scrise în actele respective ? Să nu uităm că vom avea de dat răspuns pentru orice rea întrebuinţare a darului primit la Botez.

Dar să revenim la buletinul de identitate. Dacă eu semnez acest document, înseamnă că adeveresc cu însuşi sufletul meu identificarea mea (a sufletului) cu cel descris de informaţiile respective.

Să vedem acum ce înseamnă a avea numărul 666 pe buletin.

După cum se ştie, buletinele de identitate nu poartă numele scris în detaliu, ci codificat sub forma unui număr denumit Cod Numeric Personal (CNP). Acest cod îmi este atribuit numai mie şi mă va însoţi toată viaţa. Are deci calitatea unui nume. Aşadar, oriunde în lume, în momentul folosirii cartelei, scannerul va afişa codul meu personal, adică numele meu codificat, identitatea codificată a sufletului meu şi, comparînd cu datele existente în memorie, mă va recunoaşte sub toate aspectele personalităţii mele. Însă acest cod numeric, CNP, pentru a putea fi uşor citit de echipamentele electronice, este codificat în sistem bar-code (cod de bare). Dintre toate tipurile de bar-code, iniţiatorii programului de îndosariere au ales cel mai controversat şi mai răspîndit tip de codificare: EAN-13, cod care cuprinde întotdeauna (fără schimbare) în structura sa, indiferent de identitatea persoanei, numărul 666 [Oare de ce slujitorii lui Antihrist au ales tocmai numărul 666? Desigur, un motiv este faptul că 666 reprezintă codificarea numelui stăpînului lor (vezi Apoc. 13, 18). Un alt motiv este însă profunda însemnătate naţională religioasă a numărului 666 pentru evrei, fiind, încă din timpurile măreţe ale domniei lui Solomon, un simbol al puterii şi al impunerii vasalităţii asupra altor popoare, inclusiv al supunerii lor economice: „Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur.” (II Paralip. 9, 13)]. Aşadar, noul meu cod va fi alcătuit din două părţi: una este codificarea identităţii mele, a numelui meu, deci a sufletului meu, iar cealaltă este codificarea 666. Deschizînd însă Cartea Apocalipsei, vedem la capitolul 13 că 666 este „un număr de om”, deci codificarea unui nume de om – numele lui Antihrist!

Totodată, Scriptura numeşte numărul 666 uneori „semnul fiarei”, alteori „numele fiarei”, iar alteori „numărul numelui fiarei”. Citind însă cu atenţie versetul 17, observăm fără dificultate că toate aceste calităţi sînt la fel: „(…) decît numai cel ce are SEMNUL = adică NUMELE fiarei, = sau NUMĂRUL NUMELUI fiarei” (Apoc. 13:17). Deci lucrurile sînt limpezi: 666 are valoare de NUME: numele lui Antihrist! Se referă oare la arborele său genealogic, fiind deci partea „trupească” a numelui ? Nu, deoarece Scriptura spune că va fi din seminţia lui Dan (Fac. 49:16-17). Este oare un nume creştin ? Fiind Antihrist – nu poate fi creştin, ci cu totul satanic. Aşadar, la identitatea sufletului meu (reprezentată de codul meu personal) este adaugată identitatea sufletească a unei fiinţe satanice, luptătoare împotriva Domnului şi Stăpînului meu. Este „pecetluirea” sufletului meu cu o „pecete” străină de care mă lepădasem la Botez, cînd primisem adevărata pecete: pecetea Duhului Sfînt. Acum depinde de mine însumi ce pecete voi alege ca reprezentativă pentru sufletul meu. Că trebuie să aleg, nu există îndoială, căci „ce învoire este între Hristos şi veliar ?” (II Cor. 6:15). Deci, dacă eu încă mă consider creştin şi doresc mîntuirea, va trebui să aleg. Altfel, dacă voi semna buletinul de identitate şi-l voi accepta, înseamnă că voi accepta în sufletul meu, în identitatea mea, numele lui Antihrist, mă voi identifica cu el şi deci voi primi în sufletul meu duhul lui ! Iar acest pas îl putem privi ca o lepădare de Hristos !

Urmarea ? Harul de la Botez mă părăseşte, stingîndu-se în mine roadele Duhului Sfînt, iar numele meu ştergîndu-se prin aceasta din Cartea vietii, fiind trecut în Cartea morţii. În schimb, voi putea „beneficia”, cu ajutorul buletinului, de toate înlesnirile vieţii acesteia trupeşti, devenind rob de bună voie al „stăpînitorului lumii acesteia”. De altfel, lucrurile devin foarte clare dacă ne gîndim că, într-o lume în care controlul identităţii va deveni regula generală, singurul lucru pentru care nu voi putea întrebuinţa buletinul este pomenirea mea de la Sfînta Liturghie. Aşadar, Dumnezeu vrea să mă identific cu numele dăruit de El. În rest, diavolul mă vrea identificat cu el însuşi ori de cîte ori voi întrebuinţa vreun lucru material al lumii acesteia. În acest scop deja şi le-a ştampilat pe toate cu numele său (prin intermediul bar-code), pentru a nu rămîne nimic material care să nu-i aparţină. Acum însă, prin eliberarea acestor buletine, va deveni stăpîn şi pe sufletele noastre, cu liberul nostru consimţămînt, punîndu-şi pecetea pe suflet prin intermediul reprezentării materiale a acestuia: numele, sau „numărul numelui” (codul numeric personal).

Sperăm din tot sufletul că intervenţia aceasta să fie deplin înţeleasă de cititori, evitîndu-se astfel erori grave de genul; „eu voi primi buletinul cu 666, dar nu-mi pasă, ci fac o cruce pe el, merg la biserică şi-mi zic rugăciunea”.

Trebuie înţeles clar că simpla acceptare (de bună voie) a numărului 666 (în orice reprezentare a sa!) pe identitatea proprie înseamnă lepădare de Hristos şi, prin urmare, moartea veşnică ! Totul depinde de libera noastră alegere.

fragment din cartea „Apocalipsa 13 – Sfîrşitul libertăţii umane”, de inginer Mircea Vlad

Creştinii care au înţeles cu mintea şi cu duhul primejdia situaţiei privind buletinul de identitate cu cod numeric personal şi s-au întărit duhovniceşte, au posibilitatea să se lepede de buletinele de identitate ce conţin codul numelui nostru şi numărul antihristic 666 şi să primească aşa-numita „Forma numărul 9”, document alternativ buletinelor ce nu conţine numărul de identificare şi are putere juridică parţială recunoscută (şi aceasta doar pe teritoriul Republicii Moldova).

A se vedea şi:

 1. tazdingoo
  5 noiembrie 2009 la 0:19

  Paranoia…

 2. diana sandru
  5 noiembrie 2009 la 10:29

  Multumim Bunului Dumnezeu pentru mila pe care ne-o arata mereu. Prin faptul ca a facut posibila o astfel de manifestare a poporului dreptcredincios la Chisinau, ne incurajeaza si pe noi. Tot respectul si toata dragostea pentru fratii nostri din Moldova!
  Doamne-ajuta!

 3. neicu
  5 noiembrie 2009 la 13:01

  oamenii acestia in frunte cu preotii lor ar trebui mai intai sa inteleaga ca sunt intr-o jurisdictie eretica; fug de 666 dar bisericile lor sunt conduse de 666 si li se propovaduieste o „ortodoxie” 666.

 4. mihai
  5 noiembrie 2009 la 15:27

  felicitari pentru postare,subscriu la ceea ce spune ing.Mircea Vlad,integrarea cnp-ul din c.i. la un cod de bare ean13 prin simplul motiv ca are tot 13 cifre(fapt neantamplator!),deci poate fi personalizat,face aceasta plecare in fata sistemului antihristic si mai apoi a imparatiei lui antihrist care se lucreaza astazi iata pe fata,in cercurile guvernante care nu marturisesc crestinismul,pe adevaratul Dumnezeul nostru in Sf.Treime preaslavit.rog admin-ul sa tina pe prima pagina a blogului mai mult timp aceasta postare care e folositoare.Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu sa ne miluiasca pe noi!

 5. mihai
  5 noiembrie 2009 la 17:10

  In Romania s-a introdus CNP-ul pe timpul lui Ceausescu: eu m-am trezit pur si simplu cu el pus pe buletin la 14 ani atunci cand am luat prima data buletinul de la stat. Pe vremea aia habar n-avea lumea ce-i aia CNP, dar era bine-mersi pus pe buletin! Tot atunci au pus si pe certificatul de nastere o stamplia cu CNP-ul.

 6. spellmaker
  5 noiembrie 2009 la 22:09

  cnp ca cnp.daca va uitati in dreapta cartii de identitate ,sub „Romania”,sub „IDENTITI”,veti gasi un cuvant :cititil de la dreapta la stanga.Va asteapta o surpriza

 7. .....
  7 noiembrie 2009 la 23:31

  Da intradevar se apropie niste timpuri grele,dar noi ar trebuie sa ne intarim duhovniceste p/u aceste timpuri…Va fi greu,dar va trebiu sa fie odata….DOAMNE AJUTA la LUPTA CEA BUNA!!!!

 8. 8 noiembrie 2009 la 0:56

  Natalia,

  Timpurile grele au venit deja de cateva zeci de ani. Si vor mai veni, dupa cum am fost preveniti de Mantuitorul Hristos. Noi macar sa ne dam seama ca majoritatea semnelor vremurilor de pe urma s-au implinit demult. Sa ne dam seama ca masina in care stam merge in prapastie si noi nici macar permis auto nu avem… Si sa ne intrebam in soapta: Dar cine imi garanteaza ca acolo unde ma aflu eu ACUM, ca pretins ortodox, este MANTUIRE? Cine?

 9. 8 noiembrie 2009 la 1:09

  Da,e adevarat ceea ce spui…Sfintii Parinti de multi ani in urma de spuneau ca vor fi timpuri foarte grele…Parintii nostri ca parintii,dar pe NOI ce ne asteapta?!!!Asa ca sa ne pocaim mai repede cit mai avem cit deputin timp!Doamne ajuta!

 10. 8 noiembrie 2009 la 2:01

  Adevarat, pocainta ni se cere. Dar oare orice ceea ce ni pare pocainta intruneste toate criteriile unei pocainte legiuite, adica in Adevar? Pocainta are sens atunci cand cel care se pocaieste se afla in Trupul lui Hristos – Biserica Ortodoxa adevarata, prigonita. Dar este oare Patriarhia lui Daniel sau Patriarhia lui Kiril prigonita… si una cu Biserica lui Hristos?

 11. 8 noiembrie 2009 la 13:19

  @spellmaker.very funny!:(( „romania identity card-drac”..comic de nu ar fii odiosă potlogaria.

 12. Natalia
  8 noiembrie 2009 la 19:54

  Dar daca sa vb asa sincer si sa privvim imprejurul nostru nimeni nu are o pocainta adevarata…ACESTA E ADEVARUL…Trebuie sa ne rugam Bunului Dumnezeu sa ne dea acest dar,cum se rugau Sf.Parinti ca sa le dea:”Rugaciunea mintii,pocainta si intelepciunea”.Asta e viziunea si cred ca daca vom avea aceste lucruri in adincul inimii vom invinge toate greutatile s.a.Sa privim la Sf.Parinti cum aveau o dragoste desavirsita fata de Bunul Dumnezeu si fata de aproapele si aveau o viata intradevar sfinta!!!Noi Cu ei nici nu ne comparam…Sa liam exemplu!Doamne ajuta!!!

 13. john
  9 noiembrie 2009 la 12:41

  Problema este ca foaaaarte multi,si eu printre ei, habar n-am avut cind, in cazul meu, acum 5 ani am luat un buletin cu CNP. Chestia cu semnatura si acceptarea… e cam trasa de par. Esti culpabil cind stii ce semnezei dar cind nu stii…. e alta poveste. Si pina la urma la urmei nu inseamna ca ai acceptat pecetea. Sigur, problema cu cipul pe pasaport… e oarecum o alta poveste mai ales ca acum stim cum stam si stim ca este penultimul pas pina la implantul de cip. D-asta m-am grabit sa imi iau pasaport fara cip…. cit s-o mai putea, dup-aia….. Dar, haideti sa nu ne isterizam si sa ne dam mai ortodoxi decit chiar sintem.

 14. john
  9 noiembrie 2009 la 12:49

  Si apropo,

  nu stiu, e o parere si impresie strict personala, dar cind vad avalansa de cuvinte pioase si aparent duhovnicesti… pe blogg-uri ma ia cu fiori de cita lume „induhovnicita” avem. Cita strictete, ce ne mai comparam cu Sfintii Parinti si asa mai departe, ce de biserici pline pe la noi. Stau si ma intreb cind chiar se va trece la fapte, ca, hai sa fim seriosi, pina acum nu s-a intimplat nimic radical, de genul, iti faci cruce pe strada si te bag la inchisoare (cazurile izolate nu se pun), citi vor mai ramine din astia cu gura mare si cu multe citate ( nu ma refer la cei de pe blogul asta ci in general …).

 15. 9 noiembrie 2009 la 15:12

  Pentru John,

  Tocmai si de aceea se mai pun toate chestiile astea pe net pt a vedea lumea asta,dar lumea nu vrea ca sa cunoasca de lucrul asta!!!Si pina la urma vor cunoaste de asta si se vor feri numai acei ALESI si care vor dori INTRADEVAR ca sa nu primeasca nici CNP si nici Cip!!!Cum spunea un parinte ca oamenii vor trai pe baza „minciunii”,asa vor trai,ca altfel nu vor putea trai!Si lucrul asta deja se vede ca e actual!NU va fi valabil ca sa traiasca cu de toate(bani,casa,masa etc.),asa vor trai acei numai cu CIP,dar astia asa cu „neajunsuri”!!!

 16. ciprian
  5 septembrie 2012 la 14:37

  intrati pe saitul „veniamin ilie„ si veti gasi un preot care incurajeaza crestini sa ia actale biometrice 666. Doamne aparane!

 1. 1 noiembrie 2013 la 15:58

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: