Prima pagină > Apusul, Atitudine, Holocau$t, Istorie, Ortodoxie > Jidovistică: Omorurile rituale (1)

Jidovistică: Omorurile rituale (1)

fragmentul precedent

Pentru a arăta că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor, – după cum susţin jidanii – vom raporta mai multe cazuri, atât de demonstrative, încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. De altfel, jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa, chiar când sunt prinşi asupra faptului.

De la 1071 până la 1670, istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale, atestate de istorici demni de toată încrederea. De altfel, pentru aceste crime, ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui RUPPEKT[131] , din care extragem exemplul următor:

Spovedirea unui ovrei, numit Emanuel fiul unui medic din Genova, convertit la creştinism, în 1456.

„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă, care s-a petrecut la Savona,- fapt pe care l-a văzut cu ochii şi pe care îl atestă, de mai multe ori, înainte şi după convertire, – adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. Îmi spuse că, într-o zi, tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona, şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor, care s-au angajat reciproc, cu jurăminte, să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. Apoi aduseră în mijlocul lor un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. Îl puseră, gol, deasupra unui vas în care, de obicei, se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi; un altul, braţul stâng; un al treilea îi ţinea capul ridicat, în aşa fel, încât să formeze crucea, al patrulea, în sfârşit, băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil, pentru a-i înăbuşi ţipetele. Pe urmă, luând nişte instrumente de fier, foarte ascuţite şi lungi îndeajuns, îl străpunseră din toate părţile, mai ales în regiunea inimii, – astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. Pentru mine, această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. Dar, tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. Pe urmă, mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului, – care peste puţin, fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. După aceasta, ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere, nuci, migdale, etc, pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. Toţi gustară din această oribilă mâncare. Gustai şi eu însumi, ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil, încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. „[132]

Iată după AMELOT DE LA HOUSSAYE [133] , istoric foarte conştiincios, povestirea unui alt fapt, care a fost judecat la Metz, în anul 1670.

În ziua de 23 septembrie 1669, femeia Mangeotte Wfllemin, din satul Glatigni, se duse la o fântână, la o depărtare de două sute de paşi de sat, pentru a spăla câteva rufe. Ea era urmată de fiul ei, în vârstă de 3 ani. La două sute de paşi de fântână, copilul se împiedică şi căzu; mama sa se întoarse ca să-l ridice, dar copilul spunând că se va ridica singur, ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele, încredinţată că el o va urma. După câteva minute, această mamă, văzând că nu-i mai vine copilul, alergă la locul unde îl lăsase şi, negăsindu-l, se întoarse îndată acasă, ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut, se puse să-l caute mai întâi prin sat, pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur, fără însă să-l găsească. Tatăl, ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz, la vreo două sute de paşi de la fântână, întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault), care îi spuseră că au văzut pe acest drum, un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. Un locuitor din satul Hez, zărind de asemenea pe acel jidov, ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua, recunoscu că era Raphael Levy, din oraşul Boulay. Trei zile după aceasta, se găsi, într-o pădure, cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului, s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie, pentru comunitate”. El fu condamnat să fie ars de viu, şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”.

Iată acum un al treilea fapt, cu totul recent: asasinatul săvârşit, de către jidovii din Damasc, asupra unui călugăr (capucin) [ordin catolic], care era numit, de concetăţenii săi, sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu [lucrare], Histoire de l’Eglise, de ROHRBACHER[134] , de unde G. DES MOUSSEAUX[135] a extras pasajele următoare:

În ziua de 5 februarie 1840, Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască, să altoiască un copil [sa-l mustre cu bataia];… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină, aceea a lui D. (David Harari), cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!), un ovrei pe care creştinii, ei înşişi, îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. Îl primiră cu dragoste şi, peste puţin, veniră cei doi fraţi ai lui D…, pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei, dintre cei mai însemnaţi din Damasc. Deodată, Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni, care-i vârâră un căluş în gură, îl legară cot la cot, pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. Veni noaptea şi o dată cu ea, sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor.

– „Haide, S…, taie gâtul acestui om; pentru asta te aşteptăm.”

Însă bărbierul devine palid; curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. Sacrificatorii, atunci, se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze el însuşi gâtul, cu un cuţit. Dar, mâna îi tremură şi, peste puţin, trebuie sa-l înlocuiască fratele său A.(Aron), pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui. Sângele este adunat într-un vas, pentru a fi trimis, mai târziu, marelui haham. Pe urmă, a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. Jidovii încep, deci, să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici, iar oasele sunt zdrobite cu un mai; pe urmă, această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.”

Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”.

Iată un extras din interogatoriul bărbierului, – după actele procesului, publicate de A. LAURENT, – citat de G. DES MOUSSEAUX[136]:

D… mă chemă la el acasă. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas, care era legat. D… şi fratele său A… îmi ziseră; ucide pe acest preot. Răspunsei că nu pot. Ei aduseseră atunci un cuţit. Trântii pe călugăr la pământ şi, ţinându-l cu unul din asistenţi, îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie, iar A.. îi de-te ultima lovitură. Sângele fu adunat într-un lighean, fără să se piardă o picătură. Pe urmă, cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. Acolo îl dezbrăcarăm de haine, care fură arse. Apoi, – cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm, punând rămăşiţele într-un sac şi, treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte…

– Ce aţi făcut cu oasele?

– Le-am spart pe piatră, cu un pisălog…

– Şi cu capul?

– L-am sfărâmat la fel, cu acelaşi instrument.

– Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele?

– Ca toţi sacii de cafea, de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie.

– Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine?

– Un sac de cafea, când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte, în el…”

Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. Se descoperi canalul şi se găsiră, la intrare, urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă, scoaseră mai multe bucăţi de carne, o rotulă, un fragment din inimă, nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase, precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas, ovreii hotărâră să se scape şi de servitorul său creştin, Ibrahim Amoran, ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare; şi… acest servitor dispăru.

fragment din cartea doctorului Nicolae Paulescu “Spitalul, Coranul, Talmudul, Kahalul, Francmasoneria” (se poate DESCĂRCA apăsînd pe TITLU)

(Urmează: „Omorurile rituale (2)”)

_________________________________________________________________________________________

Note:

[131] I. Ruppert, Biserica şi Sinagoga, traducere românească de N. N.; Bucureşti, 1869. (Biblioteca Academiei Române, A. 2761.)

[132] Alphons Spina, De Bello Judaeorum; Vezi Ruppert, I. cit, p. 177. Din mărturisirile jidovilor, rezultă că ei încep adesea prin a tăia împrejur copilul de sex bărbătesc asupra căruia vor să comită omorul ritual. (Ruppert, Leit, p. 179). Ei consideră ca o ruşine să îngroape cadavrele creştinilor astfel ucişi, – ceea ce a uşurat descope-rirea mai multor crime de această natură. (Ruppett, I. cit, p. 183).

[133] A de la Houssaye, Abrégé du Proces fait aux Juifs de Metz, en 1670. Vezi Drumont, La France Juive II. p. 402409.

Toate documentele acestui proces sunt la dispoziţia criticii.

[134] Rohrbacher, Histoire universelle de l’Eglise, T. XXVIII, p. 683. Paris, 1852.

[135] G. des Mousseaux, I. cit, p. 200.

[136] Achille Laurent (membru al Societăţii Orientale). Relation historique des affaires des Syrie, depuis 1840, jusqu’en 1842, et procedure complete dirigée, en 1840, contre les Juifs de Damasc, etc… T, II, p. 24 şi următoarele. Paris, 1846 (Gaume Freres Edit). Această publicaţie conţine piesele autentice ale procesului, – care sunt depuse la Ministerul Afacerilor Străine, din Paris. – Vezi G. des Mousseaux, I. cit, p. 202.

 1. Mihai
  23 ianuarie 2010 la 1:36

  Spun unii ca asta ar avea loc chiar si in zilele noastre, pe „taramul celor liberi”, adica-n SUA. De cazul notoriu al celor cinci copii ucisi in Chicago ati auzit? Tocmai omul legii, un serif evreu, a facut tot ce-a putut pentru a-i apara pe ucigasi – Sa aflam mai multe:

  http://judicial-inc.biz/Grimes.htm

 2. 24 ianuarie 2010 la 0:06

  Omorurile rituale confirmate de un istoric evreu, Ariel Toaf, fiul fostului rabin-sef al Romei. AICI gasiti cartea tradusa in limba engleza. Gazda este saitul unui alt evreu, Israel Shamir. Sau AICI.

 3. LUCI
  24 ianuarie 2010 la 8:05

  Si se mai intreb de ce nu sant agreati evrei chiar daca se considera un popor ales nu merita respectul si nici mila ,Toate aceste fapte trebuiesc facute cunoscute de lume [omorurile rituale ]si pedepsite ,

 4. ironicblonde
  24 ianuarie 2010 la 20:24

  Am citit ca uciderea tarului Rusiei Nicolae al ii-lea si a familiei lui a fost , de asemenea, un omor ritualic, executat de acolitii evreului Lenin, de aceiasi nationalitate cu el. Sangele goimilor si a copiilor lor de neam regesc este deosebit de pretios pentru ei. Ce mizerie.

 5. Ady
  24 ianuarie 2010 la 22:39

  Fratilor as vrea sa-i intreb pe acesti fii ai SATANEI pe acesti dusmani ai neamului omenesc cum cred ei ca vor scapa de pedeapsa lui DUMNEZEU…pe proroci ia-ti omorit pe HRISTOS MESIA nu la-ti recunoscut si la-ti ucis facindu-va vinovati de deicid dar in schimb pregatiti intens prin SINAGOGA SATANEI care este MASONERIA venirea lui ANTIHRIST fiul satanei pe care voi supusii lui o sa-l incoronati in templul din IERUSALIM declarind-ul MESIA…O neam preacurvar si pornit la rau inca o data va intreb cum credeti ca veti scapa de pedeapsa lui DUMNEZEU…plosnite nenorocite in toate tarile unde va-ti aciuat ati adus numai distrugeri…camatari nenorociti pe voi va fugarit HRISTOS fiindca ati deschis taraba in templul sfint…voi spurcatilor ati facut numai rau lumii incepind de la revolutia franceza pina astazi…voi ati distrus monarhia care este orinduirea naturala a lui DUMNEZEU pe pamint si ati instituit ca instrument de conducere REPUBLICA SATANISTA cu toate partidele aferente ca LIBERALISMUL SOCIALISMUL BOLSEVISMUL care nu sunt decit niste doctrine jidanesti un fel de bici cu care voi jidanii asupriti toata lumea…cum drepturile cetatenesti care le-ati cistigat in tarile unde vati aciuat blestematilor nu a erau de ajuns voi ati inventat niste sisteme politico-economice prin care ati facut ca toate natiile sa lucreze la propria ruina si la propria nimicire…1.Prin LIBERALISM voi ati pus mina pe o buna parte a surselor de bogatie din tarile crestine mai ales pe industrie si pe comert.Apoi ati adus populatiile in stare de proletariat adica intr-un fel de sclavie,in care omul nu mai munceste decit in profitul lui israel…2.Prin SOCIALISM voi ati rasculat pe oameni nu in contra voastra,care iati jefuit si nenorocit ci in contra orcarui om muncitor si cumpatat,care prin instinct si-a agonisit o proprietate.Si in plus voi vreti sa socializati toate proprietetile omenirii,adica sa le dati plocon conducatorilor statului socialist,care mai toti sunt jidani…3.In sfirsit prin BOLSEVISM,dupa ce ati pus muncitorimii botnita foamei,v-ati repezit ca niste turbati sa luati puterea si ati reusit sa detronati monarhia in toata EUROPA chiar si in RUSIA prabusind imensul sau imperiu…Toate aceste sisteme LIBERALISMUL SOCIALISMUL BOLSEVISMUL cauta sa suprime CRESTINISMUL,ceea ce se explica prin originea lor TALMUDICA.Deastfel astazi se stie ca o doctrina este sau nu jidaneasca dupa cum ea este sau nu indreptata impotriva lui HRISTOS…Acestea sunt armele infernale,cu care vreti sa cuceriti tot pamintul si sa instalati pe tronul omenirii imparatia viciilor adica imparatia lui ANTIHRIST fiul SATANEI REGELE VOSTRU…Dar acum mai nou o tineti sus si tare cu antisemitismul,cum spune cineva ceva de voi sau de mirsaviile voastre imediat il etichetati ca antisemit…Dar eu vin si va intreb de ce noi ROMANII cind zicem ceva de voi jidanii suntem antisemiti iar cind ziceti ceva voi de noi ROMANII e libera exprimare…O neam vicios care clocoteste in voi toate patimile rele voi care atingeti gradul superlativ al viciilor si le intreceti astfel cu mult pe toate celelalte neamuri…Pretutindeni unde voi jidovii vati stabilit s-a dezvoltat antisemitismul…Ma intreb de ce oare jidovul a fost rand pe rand si egal maltratat sau urat de egipteni si de romani,persi,si de arabi,de turci si de natiile crestine?DE CE pentru ca pretutindeni si pina in zilele noastre,el a fost o fiinta insociabila un exclusiv,carea tinut la cultul sau politico religios,la legea sa…In realitate jidanul este urit de toate neamurile numai si numai pentru ca este vivios pentru ca este sclavul desfraului al hotiei si al trufiei…Ura lumii intregi nu poate fi decit rezultatul unui sentiment natural…Prin urmare antisemitismul este manifestarea unui instinct de aparare si este echvalent cu antihotia,antidesfraul antitrufia, sau cu antidespotismul…Intradevar voi nu sunteti numai patimasi din nastere ceea ce este efectul blestemului dumnezeisc dar sunteti impinsi si mentinuti in mocirla patimilor prin organizatia voastra nationala…TALMUDUL,sau legislatia voastra politico- religioasa este un fel de extract concentrat al tuturor patimilor,ridicate la paroxism.El va impune sa credeti ca sunteti un neam ales ce este chemat sa posede tot pamantul si sa stapaneasca intreaga omenire.Dar probabil rabinii satanisti care l-au scris au fost chiori,caci nu au vazut ca mutra voastra, in acelasi timp vicleana si tampita,nu este de asa ceva…Ar mai fi multe de spus dar ma limitez la atat,personal nu am nimic cu jidanii care isi vad de treaba lor si isi castiga exsistenta din munca cinstita nu din camata si specula…In final fac un apel la toti jidanii sa-l lase in pace pe HRISTOS si sa nu-l mai blasfemieze cum o fac de 2009 ani incoace fiindca HRISTOS a fost singurul care va pus oglinda in fata si va aratat cine sunteti.Iar eu o sa ma rog la bunul DUMNEZEU sa va lumineze cu adevarul sau si sa va intoarca la credinta lui HRISTOS cu speranta ca veti face parte din acea ramasita dintre jidani care se va mantui…

 6. gabi m.
 7. abraham
  30 ianuarie 2010 la 20:50

  iti plac…nu-ti plac jidanii……sunt de 50 de ori mai destepti deci voi.
  voi…..cu parere de rau ati fost si ati ramas acelasi neam de betivi,hoti,lenesi si mincinosi.stiti doar sa pupati in fund pe cine va reguleaza.
  hristos…stie orice analfabet…s-a nascut evreu si a murit evreu….in corpul sau a curs sange evreesc…..fie ca va place sau nu.
  nu mai criticati talmudul nostru……de razboaiele crucii ati auzit?…arderile pe rug ale inchizitiei?…..cruciadele?……asa ca critica-ti antai propria religie apoi pe a mea.
  cu parere de rau…lichele ati fost si asta o sa ramaneti.
  MANELISTILOR !!!!!

 8. 31 ianuarie 2010 la 21:52

  @ abraham
  razboaiele crucii, inchizitiile, cruciadele toate au pornit de la evreii din spatele tuturor religiilor. sunteti un popor de criminali care ati uzurpat denumirea de ” evreu ” pentru a va satisface dorintele voastre satanice. dar nu uita un lucru, adevaratul Dumnezeu si nu cel la care va inchinati voi, nu doarme si va va plati cu varf si indesat. citeste cartea lui Ieremia si o sa vezi ce-o sa vi se intample. fiecare pasare pe limba ei piere. la fel si voi.

 9. Aquarius
  3 februarie 2010 la 17:56

  @abraham
  rusine sa-ti fie ca iei numele dreptului din Vechiul Testament, cand tu nu esti decat un cacat cu ochi, iubitor de jidani si jidan in sangele tau. Vedem noi la sfarsit cand iubitul tau imparat antihrist va fi ucis de Insusi Hristos, adevaratul Dumnezeu, vedem noi atunci care este adevarul gol-golut. Iadul si Lucifer pe care tu si ai tai il slujiti va asteapta. Spurcat popor si urat de Dumnezeu sunteti voi. Fiindca I-ati uitat Numele cel Sfant. Ucigasi de Dumnezeu ce sunteti. Neam desfranat si blestemat si fara de Dumnezeu. Ziua Judecatii va veni si atunci rusinea va va acoperi. Si veti privi la toti cei pe care i-ati ucis si sclavagit si inselat si torturat si ei va vor privi pe voi si Domnul ii va mangaia pe ei iar pe voi va va pierde in foc.

 10. OANA
  7 februarie 2010 la 11:30

  Nu am intentia de a jigni poporul evreu si nici al judeca pentru faptele sale caci in fata LUI DUMNEZEU fiecare raspunde pentru ce face dar aceste[ ritualuri ]nu sant pe placul DOMNULUI ,Cine practica asa ritualuri nu slujeste pe DOMNUL indiferent din care religie face parte ,Noi CRESTINI nu santem perfecti si nici MUSULMANI chiar si alte religii dar nu am gasit scris nicaieri ce am citit in [TALMUD],.Noi crestini ce sa intelegem si cum sa gandim despre evrei cand am gasit ce este scris in [TALMUD]despre restul lumi ,POPORUL ALES cum va credeti voi evrei nu face asa ceva nu ucide si nu desconsidera alte popoare ,ISUS a fost iudeu dupa mama si nu a urmat legile din cauza caci nu respectau cuvantul dat de DUMNEZEU pentru oameni .Si HITLER a fost evreu si ce a facut cu lumea au mai fost si altii,POPORUL ALES despre care se tot vorbeste este urmatorul ;OAMENI care urmeaza cuvantul domnului prin fapte si care tine legile date de DUMNEZEU nu cele scrise de oameni dupa bunul plac pline de ura si rautate .

 11. abraham
  24 februarie 2010 la 19:45

  stimata oana
  talmudul nu poate fi tradus.motivul:in talmud cuvintele sunt neimportane….ideile si partea ascunsa a talmudului sunt importante.cine pretinde ca „a tradus”talmudul …minte

 12. abraham
  24 februarie 2010 la 19:55

  mucenic-ule
  mi-am aruncat o privire pe blogul tau.iti dau un sfat prietenesc:
  pune mana si invata engleza…nu de alta dar ai lacune jenante la acest capitol.
  cand dai o informatie da-o corecta….altfel te faci de caca.

 13. abraham
  26 februarie 2010 la 13:50

  probabil va doare faptul ca va inchinati unuia taiat imprejur.poate n-ati stiut:iisus a facut circumcizie.de mii de ani va inchinati unui evreu…..pentru ca (si acum tineti-va bine)cabala spune foarte clar:CINE S-A NASCUT EVREU ,ESTE EVREU SI MOARE TOT EVREU,indiferent daca se converteste la alta religie.
  e hazliu dar voi……va rugati la un evreu si inca nu v-ati dat seama de acest lucru?

  in alta ordine de idei:mucenicul+aquarius….programati-va la un psihiatru.comentariile voastre sunt dovada vie a degenerarii umane.
  oana:noi nu mancam prunci la masa de dimineata,nici arabi la masa de seara…..iar talmudul este intraductibil.

 14. Sita Deasa
  26 februarie 2010 la 21:14

  Si N.Paulescu in lucraea „Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria”

  vorbeste despre ritualurile sangeroase ale evreilor [ la pagina 51 ].

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: