Prima pagină > Articole, Atitudine, Gînduri, Holocau$t, Istorie, Ortodoxie, Ştiri > „Imagine modestă şi inocentă” sau dosar penal ?

„Imagine modestă şi inocentă” sau dosar penal ?

Introduceri necesare

Constituţia ţării noastre (încă nemodificată) spune, în articolul 12:

(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.

(5) Drapelul, stema şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sînt ocrotite de lege.

Codul Penal al ţării noastre spune, în versiunea din anul 2002, articolul 347:

(1)  Profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

În versiunea modificată din 2009 nu se mai întîlnesc cei 3 ani de închisoare. După această scurtă introducere, să trecem la fapte:

Jidovul sincer şi jidovul jidov

Personajul principal al cazului analizat este Alexandr Goldenştein. Cine este acest individ? Un cetăţean al statului creştinofob Israel, născut la Bălţi în 1981, repatriat în Israel în 1990. Adept al iudaismului, vice-redactor şef şi unul dintre fondatorii portalului evreo-rusesc „Izrus”, responsabil de tematica relaţiilor statului Israel cu ţările CSI.

Acest cetăţean „tolerant şi civilizat” a semnat un articol care a apărut pe respectivul portal pe data de 12 martie 2010. În el, Goldenştein pretinde să-l dărîme pe „ultraortodoxalul” rabin Isroel Lifşiţ care „şi-a permis” să-şi expună propria viziune asupra evenimentului petrecut la noi în Moldova pe 13 decembrie 2009: demontarea de către creştinii ortodocşi băştinaşi a hanukiei – simbol jidovesc care, în cazul expunerii lui publice, capătă un sens profund anticreştin. În viziunea lui Isroel, rabin al sinagogii Senna din Chişinău „noi nu trebuie să  folosim [cînd vorbim despre ce s-a întîmplat pe 13 decembrie] asemenea termeni ca „pogrom”, „vandalism”, termeni care au din start o conotaţie negativă. Noi trebuie să urmăm Torei [cele 5 cărţi ale lui Moise din Vechiul Testament – Pentateuhul] şi acelor principii care sînt statornicite în ea, iar Tora noastră este învăţătura iubirii de pace. Eu înţeleg prea bine, ca om religios, că oamenii de toate naţionalităţile au dreptul la sentimente religioase şi la inviolabilitatea sfinţeniilor sale. Populaţia ţării noastre este tradiţional credincioasă şi este deosebit de important ca să nu apară nici un fel de neînţelegeri şi încordări în societate. Din păcate, cineva interpretează cele întîmplate ca fiind un conflict inter-confesional, însă aceasta este o absurditate totală. Eu, apropo, am avut ocazia să-l cunosc personal pe multsitmatul protoiereu Anatolie Cibric. Nu demult m-am întîlnit cu dumnealui şi, astfel, mă pot împărtăşi cu impresiile. Acesta este un om profund credincios, cult şi doct. Este deloc nepotrivit vocabularul jignitor la adresa sa, ca fruntaş al vieţii religioase. Este important să înţelegem sentimentele credincioşilor ortodocşi şi să învăţăm să le respectăm.”

În logoreea sa jidovească, tipul de la Izrus nu-i lasă neatinşi nici pe creştinii ortodocşi, insistînd cu deja răsuflatul refren cîntat de păpuşele şi păpuşarii clăpăugi: acţiunea de mărturisire a credinţei ortodoxe din 13 decembrie este un „act de instigare la ură inter-confesională şi inter-etnică care trebuie condamnat penal”. Goldenştein aduce ca reper şi memorabilele cuvinte ale ministrului Injustiţiei Alexandru Tănase referitoare la acţiunea băştinaşilor creştini – „acţiune antisemită tîmpită”.

Colajul lui Goldenştein

Şi totuşi, nu în aceasta stă problema. Problema de bază care constituie subiectul acestui articol a apărut odată cu apariţia logoreii jidovului de la Izrus. Acestuia i-a trăsnit prin cap, printre celelalte minciunele jidoveşti înşirate, să scuipe în Republica Moldova, ca stat şi ţară independentă şi suverană. Şi anume: sub titlul articolului cu pricina acesta a afişat o imagine – drapelul ţării noastre cu stema scoasă şi înlocuită cu simbolul internaţional al evreimii – hexagrama (steaua cu 6 colţuri şi întretăieri), cu o imagine în interior: simbolul Fundaţiei Filantropice Nepolitice şi Necomericale a evreilor din Moldova „Dor Le Dor” („Din neam în neam”). Din fericire, orice om fără devieri psiho-morale îşi dă seama uşor cum se numeşte ceea ce a făcut Goldenştein: profanare a simbolului naţional-statal (sintagma folosită în Codul Penal, noua carte de căpătîi a profanatorului).

Articolul 1 al Constituţiei Republicii Moldova statutează că Republica noastră este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Acest fapt se exprimă inclusiv prin simbolurile (imagini purtătoare de un anumit sens) naţionale ale ţării. Drapelul şi stema noastră mărturisesc despre cele statornicite în articolul întîi. Pe lîngă aceasta, în articolul se poate citi:

(1) Republica Moldova se obligă […] să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Din moment ce site-ul respectiv (www.izrus.co.il) este înregistrat şi activează oficial în cadrul statului Israel, apare următoarea întrebare: De ce principii şi norme recunoscute ale dreptului internaţional s-a condus Goldenştein cînd a purces la profanarea drapelului nostru, stemei noastre, statului nostru, ţării noastre? Un singur răspuns se poate da: de principiile şi normele talmudice care declară că doar „poporul ales” – avîndu-se în vedere prin această sintagmă jidovii – are drepturi şi libertăţi pe acest pămînt. Celelalte popoare – inclusiv moldovenii (românii) – îşi găsesc sens pe acest pămînt în măsura în care contribuie la propăşirea jidovilor. Drept dovadă, ne întrebăm, bineînţeles, retoric: Ce s-ar fi întîmplat dacă pe drapelul statului Israel s-ar fi înlocuit stema – hexagrama – cu stema Republicii Moldova?

Reacţia firească a cetăţenilor

Conştientizînd gravitatea situaţiei, ieri (18 martie 2010), un grup de circa 40 de tineri cetăţeni ai Moldovei au pornit în marş spre consulatul Israelului în RM, aflat pe str. A. Şciusev 104 (între str. Sfatul Ţării şi S. Lazo) pentru a depune oficial o declaraţie de protest (a se vedea mai jos) cu privire la profanarea simbolului nostru de stat. Ajunşi la faţa locului, tinerii au încercat timp de 4 ore să ia legătura cu vreun reprezentant oficial al consulatului. Şeful pazei – „domnul Alexei” – nu a putut inventa un răspuns mai original decît acesta: „Toţi reprezentanţii sînt în concediu, în Israel. Dacă doriţi – lăsaţi declaraţia voastră la pază.” Să recunoaştem că „domnul paznic-şef” a dat dovadă de mare „ingeniozitate” în răspunsul său către grupul de tineri, întrucît panoul informativ al instituţiei respective indica clar că consulatul funcţionează în regim normal şi motivul „lipsei vreunui reprezentant oficial” era un truc jidovesc, ieftin de 2 arginţi. În tot acest răstimp – de „discuţii” cu „factorii de decizie” ai consulatului – protestatarii şi-au manifestat atitudinea stînd în faţa consulatului, afişînd drapelul naţional al Ţării şi 2 pancarte cu „drapelul” tăiat al lui Goldenştein.

Mass-media prestînd servicii

Timp de 4 ore de protest, cîteva organe mass-media s-au obosit să ajungă pe teren. Astfel, primul ajuns la faţa locului a fost „Moldova1” care a luat 2 interviuri de la tinerii protestatari şi a dat asigurări că va face public un reportaj echidistant şi imparţial (v-aţi îndoit vreodată că ar fi altfel?!). Zis şi făcut: Mesagerul de limbă română a acordat circa 40 de secunde protestului, nefiind incluse nici unul din cele 2 interviuri luate. Dar, să ne mulţumim şi cu atît, întrucît comentariile postului tv au fost oarecum obiective.

Al doilea organ mass-media care „s-a întîmplat” pe acolo a fost RIA Novosti. Cel puţin, aşa a declarat un tip cu ochelari care a şters-o rapid de la faţa locului şi care, pînă la acest moment, nu a publicat nici o informaţie în nici un loc.

Următorii au fost subalternii oligarhului „român” Sorin Ovidiu Vîntu – cei de la încă nelansata „Publika TV” (apropo, aceştia se lansează de sărbătoarea Buneivestiri – nădăjduim ca prin acest pas să nu se pună la cuţite cu Maica noastră, de Dumnezeu Născătoare). Aceştia au încercat să facă un reportaj „imparţial”, luînd un „interviu” şi paznicului-şef, prin gard. Nu ştim însă dacă au reuşit pentru că pe site-ul acestora, printre alte ştiri apărute ieri, nu s-a făcut văzut şi protestul tinerilor.

După vreo 3 ore şi-a făcut apariţia şi „Jurnal TV”-ul, pesemne că atît timp fiind necesar pentru ca echipa „obiectivă” a acestui organ de presă să fi primit acordul din partea stăpînilor de la consulat. Reporteriţa ne-entuziasmată a luat 2 interviuri, la fel ca şi colega de la „Moldova1”. Doar că spre deosebire de postul naţional de televiziune, „Jurnal TV”-ul „independent şi liber” se pare că nu a obţinut permisiunea stăpînilor de a publica şi difuza reportajul.

Atît. Prestatorii de servicii media au considerat mai demn de luat în seamă faptul că Filat a lovit cu tacul într-o bilă de biliard sau faptul că Tkaciuk nu intră în polemici cu o femeie sau faptul că Olia Tira nu va avea clip pentru un oarecare concurs „Eurovision” sau, sau. Nimic de mirare. Cîinii „noştri” turbaţi devin foarte supuşi atunci cînd li se arată cu degetul din partea fratelui cel mare, mai ales dacă acesta vorbeşte grasiat. Să nu vă miraţi, stimaţi cititori, dacă vor ieşi public şi una-două-10 mii de oameni împotriva profanatorilor ţării şi organele cu microfoane vor considera mai important faptul că Filat şi-a lăsat barbă sau că Leancă a fost văzut plîngînd la Zidul plîngerii, alături de Pavel Turcu.

În vizită la Leancă, Tănase şi Ghimpu

După pichetarea spontană a consulatului, grupul de tineri s-a îndreptat în coloană – cu drapelul ţării noastre în faţă – către ministerul de externe şi integrării europene, condus de Leancă, al doilea ministru de externe al RM după Avigdor Liberman (după plecarea tinerilor, lîngă gardul consulatului a sosit un jeep în care s-au îmbarcat mai mulţi funcţionari oficiali din instituţia respectivă). Declaraţia de protest (a se vedea la finele articolului) a fost depusă la cancelaria ministerului. Se aşteaptă o poziţie din partea domnului ministru: consideră dumnealui profanare ceea ce a făcut autorul colajului respectiv sau dimpotrivă, imaginea compusă de Goldenştein este doar o constatare a situaţiei reale ?

Alături de ministerul condus de ILeancă se află un alt minister, cel condus de colegul său de partid şi de neam jidovit domnul A. Tănase. La momentul respectiv, domnul ministru se afla într-o şedinţă, după spusele paznicului (altul decît pomenitul Alexei), astfel că declaraţia a fost înmînată unei consiliere a ministrului care a promis că ministrul va fi înştiinţat deîndată ce revine de la şedinţă. A lăsat ca garanţie o semnătură şi un telefon de contact.

Ultimul oficial vizitat a fost preşedintele-interimar al statului profanat Moldova. Declaraţia de protest a fost primită de către Nadejda Demian, şefa serviciului petiţii şi audienţă. Aşteptăm să vedem al cui preşedinte este domnul Ghimpu.

Reacţia lui Goldenştein

În timp ce grupul de tineri se pregăteau deja să plece din faţa consulatului evreiesc, pe site-ul „Izrus” apare un întreg articol semnat de acelaşi individ. Articolul este o reacţie chiar la protestul tinerilor care încă nu se terminase la acea oră. Întrucît la acea oră nici un organ de presă nu publicase ceva despre protest, apare fireasca întrebarea: cine să fi reuşit, într-un timp record, să-l informeze pe Goldenştein despre protestul care se desfăşura, dacă nici un „reprezentant oficial” nu era pe loc, după spusele paznicului-şef Alexei?

Noua logoree produsă de vice-redactorul „Izrus” poartă titlul (în traducere): Lingăi şi pocitanii morale: răspunsul portalului Izrus către antisemiţii moldoveni. Titlul este însoţit de o fotografie a protestatarilor, făcută de după gardul consulatului (un gest nu prea conform normelor deontologice ale jurnalismului; sau răstignitorilor li se iartă asemenea scăpări?). La început, autorul ironizează pe marginea protestului, luînd în ghilimele cuvîntul profanare, iar colajul profanator realizat de el însuşi îl califică ca „modest şi inocent”; Goldenştein, ca un jidov sadea, se face că nu înţelege de ce tinerii s-au arătat indignaţi de o imagine publicată pe un site „privat”, de parcă caracterul „privat” al site-ului jidovesc ar scădea din criminalitatea actului public (şi nu privat) de profanare. Mai mult, individul se întreabă retoric cum de poate să profaneze apariţia simbolului Fundaţiei „Dor le Dor” – fundaţie care „a acordat ajutor material multor cetăţeni ai acestei republici” – pe drapelul ţării. Da, într-adevăr, „Dor le dor”-ul a acordat şi acordă ajutor (nu doar material, ci şi politic), doar că nu cetăţenilor ţării, ci unui îngust grup de cetăţeni, care îndeplinesc anumite condiţii etnice, morale şi politice. Odată, la o întîlnire publică, domnul Filat a declarat că, conform doctrinei sale (PLDM), ideea naţională a RM este „asigurarea bunăstării sociale a cetăţenilor” (sic!). Atunci ne întrebăm: dacă „Dor le dor” asigură material cetăţenii Moldovei (aşa cum afirmă sigur pe sine Goldenştein), oare nu-şi pierde astfel sensul guvernarea condusă de liderul PLDM ?

În general, jidovii au unul şi acelaşi stil de a scrie articole: multă autovictimizare, întrebări retorice, acuzaţii cu găleata (poate s’a crede ceva), distrageri de atenţie, cinisme etc. Goldenştein nu face excepţie. Astfel că şi de această dată, acesta lansează acuzaţia deja răsuflată: „nu a fost o acţiune spontană”, „a fost bine organizată din timp de cineva” etc. Jidovul nici nu-şi poate imagina (sau, de fapt, îşi poate, dar nu-i este convenabil) că există cazuri cînd oamenii sînt sincer revoltaţi şi iau atitudine atunci cînd este necesar, neaşteptînd careva ordine de la un cineva sau altcineva. Cu „buna organizare” Goldenştein a dat-o în bară, întrucît acţiunea de protest nici nu a fost plănuită, scopul grupului de tineri fiind depunerea declaraţiei de protest la cele 4 instituţii vizate şi tocmai reacţia sau, mai corect spus, lipsa de reacţie a oficialilor moldoveni şi a celor israelieni a şi generat protestul tinerilor (sîntem în drept să bănuim că lipsa de reacţie a fost coordonată între cei doi miniştri de externe pe care îi avem la moment în Moldova – Leancă – micul ministru – şi Liberman – ministrul-şef al lui Leancă).

Din păcate, se pare că Goldenştein mai este şi paranoic: peste tot şi toate i se năzare a fi mîna lui „Cibric” (aşa îl numeşte jidovul creştinofob Goldenştein pe părintele Anatolie Cibric, parohul bisericii „Sfînta Parascheva”; oare l-a împuternicit cineva pe Goldenştein să-l caterisească verbal pe părinte?). Profanarea unui simbol de stat nu reprezintă în sine o problemă strict religioasă, ci una civică, de demnitate naţională. Dacă amplasarea hanukiei în centrul capitalei noastre este o acţiune, în primul rînd, cu impact duhovnicesc, atunci problema provocată de Goldenştein este una în principal politico-naţională şi, apoi, duhovnicească. Deci, în afară de „Cibric” şi alţi ortodocşi, la această acţiune de profanare este firesc să reacţioneze şi toţi ceilalţi neortodocşi care se consideră cetăţeni ai acestui stat. Dar… cum să te consideri parte a acestei ţări atunci cînd crucea din piscul acvilei de pe stema noastră îţi este pe deplin străină? (Notă: Chiar şi „Dor le dor” a declarat, printre altele: „nu susţinem faptul ca simbolurile oficiale să fie folosite pe negîndite”)

Şi totuşi, Goldenştein ştie prea bine că în Ortodoxie mărturisirea credinţei este un act duhovnicesc strict personal şi asumat benevol. Dacă cineva, cîndva „mărturiseşte” Adevărul pentru că cineva îi impune acest lucru – această mărturisire nu este primită în faţa lui Dumnezeu, pentru că El caută la libertatea şi inima omului. Toţi tinerii participanţi au fost, într-adevăr, trimişi de Cineva şi fiecare a avut de ales: să-L mărturisească sau să nu-L mărturisească. Ce este mai mult decît aceasta, de la Goldenştein este.

Să recunoaştem că autorul nu a fost foarte inspirat cînd şi-a ales acel titlu pentru reacţia sa. Pocitanii morale reprezintă o sintagmă care, oricît de insistent ar fi Goldenştein, nu se lipeşte de grupul de tineri, care numai amorali nu sînt. Iată însă din ce a poate alege autorul: „vandali”, „xenofobi”, „închistaţi”, „fundamentalişti”, „nazişti” etc – pe parcursul ultimelor decenii s-a format o gamă întreagă de etichete bune de lipit pe oricine „atentează” la „valorile” jidoveşti. De altfel, felul josnic şi ieftin în care a reacţionat profanatorul seamănă foarte mult cu caracteristicle unei adevărate pocitanii morale…
Să analizăm acum cuvîntul-cheie din titlul respectiv care, chiar dacă folosirea sa din partea jidovilor trezeşte deja zîmbete ironice, are un mesaj cu mai multe dedesubturi care ne poate face să înţelegem reala abordare şi atitudine a jidovilor ca Goldenştein faţă de nejidovi, în particular faţă de Moldova şi moldovenii pe care îi urăşte şi dispreţuieşte de moarte. Este vorba despre cuvîntul „antisemiţi”. Acest calificativ (de altfel, destul de tînăr) este atribuit de Goldenştein tinerilor – acelor tineri care au ieşit să-şi apere public o Valoare: independenţa şi suveranitatea Ţării, adică însăşi Ţara. După logica omenească elementară nu se poate nicicum explica atribuirea etichetei „antisemiţi” unor oameni care pur şi simplu îşi apără ţara, indiferent care ar fi ea, fără a atenta la valorile celorlalte ţări şi popoare. Ca să înţelegem lucrurile, trebuie însă să privim titlul lui Goldenştein din perspectiva logicii jidoveşti-talmudice. Conform acesteia, după spusele cunoscutului jurnalist american Joe Sobran, „antisemit nu este cel care nu-i iubeşte pe evrei, ci cel pe care evreii nu-l iubesc”. După cum putem observa, jidovii nu-i iubesc, ba chiar îi urăsc, pe toţi cei care îşi apără valorile, Ţara şi identitatea. Iată în ce constă antisemitismul tinerilor care au luat atitudine împotriva profanării drapelului nostru naţional. Vedem cum Goldenştein, fără să vrea, dă deplină dreptate creştinilor-ortodocşi care au protestat împotriva instalării hanukiei în centrul capitalei care au declarat că această instalare semnifică biruinţa şi ocupaţia jidovilor asupra băştinaşilor Moldovei şi Moldovei ca ţară ortodoxă în general. Tocmai prin colajul creat de acesta – afişat în contextul direct al scandalului cu Hanuka – ni se înfăţişează adevăratul mesaj al acţiunii jidoveşti privind instalarea hanukiei şi anume: instalarea hanukiei este egală, ca sens, cu colajul făcut public de Goldenştein. (remarcăm că dovada oferită inconştient de Goldenştein privind reala semnificaţie a instalării hanukiei din 11 decembrie trebuie inclusă ca argument în favoarea acţiunilor creştinilor din 13 decembrie 2009, în cadrul procesului judecătoresc care se află pe rol.)

Jidovul pre limba lui piere: Goldenştein afirmă – „odată cu tăierea numelui meu (minciună: de fapt, pe pancartele afişate la protest nu i-a fost tăiat numele – vă mai amintiţi cînd vorbeam de „autovictimizare” ca truc folosit de jidovi?), v-aţi tăiat şi propriul drapel”. Aici, autorul, recunoaşte un lucru: că steaua lui David a fost într-adevăr afişată pe drapelul nostru naţional. Însă este de mirare un fapt: cum de Goldenştein (care pare băiat hîtru) nu a înţeles ideea pe care pînă şi paznicul-şef Alexei ar fi înţeles-o şi anume că drapelul tricolor în care stema noastră este înlocuită cu un alt simbol (îndeosebi dacă este simbolul identitar al unor neprieteni) nu mai este „drapelul nostru”, ci o caricatură demnă de aruncat la gunoi.

Spre sfîrşitul logoreii sale, tipul încearcă disperat să încline cîntarul în partea sa. Foloseşte însă o metodă neinspirată: încearcă să demonstreze că iubeşte Moldova mai mult chiar decît Liberman, şeful ministrului Leancă, de parcă faptul că cîteva din generaţiile sale precedente au locuit pe pămînt moldovenesc îl fac pe Goldenştein moldovean sau în drept să ne judece ţara ca un băştinaş. Nu în ţărînă şi în biologie stă neamul, ci în credinţă şi fapte. Pentru că unora ca Goldenştein le-a spus Mîntuitorul Hristos prin gura Sfîntului Ioan Botezătorul: „Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.(Luca 3:8) Părintele de vrednică pomenire Nicolae Steinhardt a fost şi el evreu, dar oare de aceeaşi credinţă cu Goldenştein?

Urmează o încercare de îndreptăţire din partea jidovului: în ceea ce priveşte colajul de pe site-ul nostru – nu a fost în el nici un sens malefic. Portalul nostru abordează o serie de teme, una dintre care reprezintă viaţa evreilor pe teritoriilor fostei Uniuni Sovietice şi noi folosim des colaje cu simbolică evreiască şi locală, pentru o ilustrare grăitoare. În comparaţie cu instigatorii mînioasei acţiuni de protest de astăzi [18 martie], noi respectăm simbolurile străine, stemele şi drapelele.

Interesant este dacă Goldenştein chiar crede în ce a spus mai sus. Din cele menţionate de acesta, putem face o concluzie, printr-o deducţie simplă: dacă colajele respective se fac pentru a ilustra cît mai fidel „viaţa evreilor pe teritoriile fostei Uniuni Sovietice”, atunci ce să înţelegem altceva din colajul profanator creat de jidov decît faptul că imaginea, în viziunea acestuia şi a stăpînilor lui, reflectă în cel mai fidel mod situaţia de facto din ţara noastră, şi anume starea de ocupaţie jidovească la care este supusă Moldova? Oare acvila cu crucea în pisc a fost demult aruncată, prin intensele străduinţe ale conaţionalilor noştri jidoviţi, la groapa istoriei noastre de veacuri şi înlocuită cu un simbol care reflectă mai exact starea noastră ca neam şi ţară – simbolul evreimii mondiale…?

Remarcă: La fel cum personajul principal al acestui articol a declarat, la sfîrşitul reacţiei sale scrise, că va fi foarte insistent în monitorizarea tinerilor care au protestat împotriva batjocurii jidoveşti, îi comunicăm şi noi lui Goldenştein: te aşteptăm cu nerăbdare la noi în ţară, într-o mînă – cu agheasmă, în cealaltă – cu Codul Penal.

Hristofor.

În continuare, vedeţi textele celor 4 declaraţii depuse de tineri la cele 4 instituţii:

Către Excelenţa sa Doamna Zina Kalai-Klaitman,

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al

Statului Israel în Ucraina şi Republica Moldova,

Către domnul Stav Nejinski, prim-secretar al

Ambasadei Statului Israel în Ucraina şi Moldova,

directorul Centrului Israelian de Cultură din Chişinău

Excelenţa Voastră Doamnă Ambasador Zina Kalai-Klaitman,

Stimate domn Stav Nejinski,

Noi, un grup de tineri cetăţeni ai Republicii Moldova, ne exprimăm indignarea în legătură cu profanarea principalului simbol al statului nostru – Drapelul naţional cu stema de stat. Această profanare se înfăptuieşte începînd cu data de 12 martie 2010 (şi care continuă pînă astăzi) de către o publicaţie electronică înregistrată în mod regulamentar de către Statul Israel – IzRus şi anume: http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2010-03-12/8995.html.

Profanarea constă în înlocuirea stemei statului nostru cu stema Fundaţiei Filantropice Nepolitice şi Necomericale a evreilor din Moldova „Dor Le Dor” („Din neam în neam”) care reprezintă drept simbol central steaua cu şase colţuri (Steaua lui David). Plasarea simbolului tradiţional al evreilor în locul stemei Patriei noastre nu poate fi interpretată de către noi, cetăţenii Moldovei, altfel decît ca o proclamare a instaurării controlului comunităţii evreieşti – locale sau internaţionale – asupra Republicii Moldova.

Este semnificativ faptul că această profanare s-a făcut în legătură cu evocarea conflictului produs în Chişinău cu ocazia instalării-demontării hanukiei în zilele de 11-13 decembrie 2009. Cu acea ocazie vicepreşedintele Congresului Evreiesc din Moldova dl Ilia Şaţ declarase că „vandalizarea hanukiei este un atentat la statalitatea moldovenească”. Dar înlocuirea stemei de stat a Moldovei cu simbolul tradiţional al poporului evreu nu este un atentat făţiş la statalitatea noastră ?

Din cîte cunoaşteţi, motivaţia principală a protestatarilor împotriva instalării publice a hanukiei consta în simbolismul pe care, potrivit lor, îl comportă amplasarea publică a hanukiei: „semnificaţia instalării acestui simbol al biruinţei (neo)iudeilor asupra neiudeilor este, pentru creştini, următoarea:

(1) Localitatea în care este instalat şi aprins în mod public – mai ales cu participarea neiudaiştilor locali – sfeşnicul numit „hanukia” este stăpînită de iudaiştii talmudişti şi, astfel, locuitorii acelei localităţi sînt deja supuşi lor. În cazul în care acea localitate care îngăduie instalarea şi aprinderea publică a „hanukiei” este oraş-capitală, atunci stăpînirea iudaiştilor talmudişti este instaurată peste întreaga ţară…

(2) Faptul supunerii unui popor iudeilor talmudişti arată că acest popor este gata, este pregătit să-l primească pe „mesia” lor, adică pe Antihrist.

Publicaţia IzRus a reflectat în mod tendenţios şi distorsionat acel conflict, postînd mai multe materiale despre acesta. Publicaţia respectivă cooperează cu numeroase instituţii oficiale ale Statului Israel, precum şi se află în contact cu instituţii oficiale ale Moldovei (bunăoară, ministerul justiţiei).

Afişarea pe paginile sale a imaginii profanatoare a statalităţii noastre, imagine care a fost confecţionată în mod intenţionat de către publicaţia cu pricina (avem certitudinea că nu Fundaţia „Dor Le Dor” a făcut-o) care a trecut sub tăcere motivaţia creştinilor protestatari vine să confirme tocmai temerile creştinilor şi ale majorităţii covîrşitoare ale cetăţenilor Moldovei privind reala semnificaţie a expunerii în public a hanukiei.

Nu putem vedea alt mesaj al acestei imagini profanatoare decît proclamarea perpetuării „din neam în neam” a supunerii noastre – a cetăţenilor Moldovei – cel puţin comunităţii evreieşti locale sau unor grupări evreieşti pe care le are în vedere publicaţia.

Prin prezenta adresare rugăm intervenţia oficialităţilor Statului Israel în vederea curmării afişării imaginii profanatoare şi a tragerii la răspundere legală a celor responsabili pentru aceasta.

Urmează, pe rînd, pasajele specifice, adresate celorlalte 3 instituţii:

 • Ministrului de Externe, domnul Iurie Leancă:

În interviul acordat de către Dumneavoastră publicaţiei evreieşti „Evreiskoe mesteciko” („Tîrguşorul evreiesc” – cu referinţă la capitala Patriei noastre) aţi calificat acţiunile creştinilor motivaţi astfel drept manifestaţie de extremism, antisemitism şi vandalism.

Domnule ministru Iurie Leancă ! Dumneavoastră aţi declarat că din momentul numirii Dvs. În funcţia de ministru de externe „Теперь у Молдовы два министра иностранных дел – Вы и я. Мне кажется, что мы оба понимаем всю меру этой высокой ответственности” (vezi http://www.dorledor.info/magazin/index.php?mag_id=322&art_id=3468&pg_no=1).

Prin prezenta adresare rugăm intervenţia Dumneavoastră personală ca ministru de externe al Statului nostru – folosind toate mijloacele şi uzanţele diplomatice, politice şi informaţionale – în vederea curmării afişării imaginii profanatoare şi a tragerii la răspundere legală a celor responsabili pentru aceasta. Mai ales că Vă aflaţi în relaţii foarte prieteneşti cu ministrul de externe al Statului Israel pe care îl consideraţi superiorul Dumneavoastră în cele ce ţine de politica externă a Patriei noastre.

La fel, cerem să comentaţi personal semnificaţia imaginii profanatoare afişate de publicaţia israeliană cu referire la calificările pe care le-aţi făcut protestului creştinesc, calificări pe care le-aţi proferat în interviul acordat de către Dumneavoastră publicaţiei evreieşti.

 • Ministrului Justiţiei, domnului Alexandru Tănase:

În interviul pe care l-aţi oferit acestei publicaţii aţi calificat protestul creştinilor drept „o acţiune tîmpită şi iresponsabilă” (http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2009-12-14/7706.html).

Afirmarea de către publicaţia respectivă a supremaţiei comunităţii evreieşti asupra Patriei noastre vine să reconfirme faptul că acţiunea de protest a creştinilor nu a fost una „tîmpită şi iresponsabilă”, ci tocmai invers, iar „tîmpite şi iresponsabile” au fost atitudinile unor oficiali ai Moldovei care au refuzat să ia în seamă cîtuşi de puţin motivaţia deplin întemeiată a creştinilor (http://mdn.md/index.php?view=viewarticle&articleid=5593).

Prin prezenta adresare rugăm intervenţia Dumneavoastră personală ca ministru al justiţiei al Statului nostru – folosind toate mijloacele şi uzanţele diplomatice, politice şi informaţionale – în vederea curmării afişării imaginii profanatoare şi a tragerii la răspundere legală a celor responsabili pentru aceasta.

La fel, cerem să comentaţi personal semnificaţia imaginii profanatoare afişate de publicaţia israeliană cu referire la calificările pe care le-aţi făcut protestului creştinesc, calificări pe care le-aţi proferat în interviul acordat de către Dumneavoastră publicaţiei care ne pîngăreşte deja şi Ţara, nu numai credinţa.

 • Preşedintelui-interimar al Republicii Moldova, domnului Mihai Ghimpu:

Prin prezenta adresare rugăm intervenţia Dumneavoastră personală ca şef al Statului nostru, ca preşedinte al legislativului Republicii Moldova – folosind toate mijloacele şi uzanţele diplomatice, politice şi informaţionale – în vederea curmării afişării imaginii profanatoare şi a tragerii la răspundere legală a celor responsabili pentru aceasta.

La fel, considerăm că este firesc ca noi, tinerii acestei ţări, să cunoaştem atitudinea Dumneavoastră personală – inclusiv în calitatea Dumneavoastră de preşedinte al Partidului Liberal – faţă de semnificaţia imaginii profanatoare afişate de publicaţia israeliană care ne pîngăreşte deja şi Ţara, nu numai credinţa, precum şi poziţiile oficiale ale demnitarilor Statului nostru care s-au grăbit să înfiereze creştinii noştri care au ieşit să-şi apere credinţa, neamul şi Ţara.

Reporterii de la „Publika TV” luînd interviu prin gard domnului paznic-şef Alexei

„Cîinele turbat” de la „Jurnal TV” înconjurat de bodigarzi

În faţa Parlamentului: este Republica Moldova Patria „aleşilor poporului” ? Se aşteaptă un răspuns.

 1. badeacirtzan.007
  24 martie 2010 la 16:07

  <<>>
  Fratilor Moldoveni invatati din greselile noastre ale romanilor . Din 1990 avem parte numai de evrei anticrestini si actiuni antiromanesti si CONTRA ORTODOXIEI NOASTRE SFINTE . JIDOVUL plateste pe tigani , pe unguri pe rusi si chiar pe unii dintre voi ” Fratilor Moldoveni ” pt a actiona impotriva din visteria noastra . In ROMANIA MINISTRI sint conrupti de JIDOV , actiunile din ARDEAL sint manevrate din spate de JIDOV . Un Mare JIDOV a declarat ca RASA lor au cumparat toata Romania … Invatati din greselile altora ca este mai ieftin …Fiti Martiri pt Dreapta Credinta Ortodoxa si pt. patria voastra .
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  NU UITATI :Acatistul Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necajiti ; Condacul al 9-lea

  Toata dulceata cea lumeasca in lumea aceasta este amestecata cu intristare. Marirea si bogatia trec. Frumusetea si sanatatea se vestejesc. Prietenii cei de aproape se rapesc de moarte. Indulceste dar, necazurile robilor tai, Pricinuitoarea bunatatilor si bucuria ta cea nestricata da-ne-o noua celor ce strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

  Domnul si Maica Domnului sa va lumineze !

 2. toravic
  28 martie 2010 la 15:15

  NEamul ăsta are nevoie de terapia şocului. Nu şocului fizic ci şocului minţii şi a sufletului, adică conştientizarea găurii în care ne aflăm.

 3. razvan.m
  1 aprilie 2010 la 21:00

  Hristos a inviat!

  Frate Hristofor,

  Desi am spus la sfarsitul anului trecut ca nu voi mai posta nimic pe acest blog, din cauza unei caterisite auto-inchipuite maicute undeva prin Italia (care si-a zugravit si icoana proprie) – e vorba de AriVeronica, imi calc cuvantul doar pentru a aminti tie si celorlalte persoane interesate ca saccsiv si-a radicalizat de la o vreme pozitia impotriva “stilistilor” ajungand sa cenzureze urmatorul comentariu pe care l-am facut pe blogul lui si in care nu stiu cu ce l-am jignit (este posibil sa fi fost “consiliat” in acest sens de “fratii” lui de la razboi intru minciuna), decat ca poate i-am atras prea brutal atentia ca se gasete in schisma in care se gaseste (BOR), supusa multiplelor anatheme ale Sfintilor Parinti:

  “In loc sa o tot dea inainte cu actele in(chip)uite, care la urma urmei sunt proprietatea cezarului, nu proprietatea noastra (a propos de pasapoarte, ai vazut ca indiferent de tipul lor scrie pe ele ca reprezinta proprietatea Ministerului de Externe si cezarul are dreptul sa-si supravegheze indiferent de metode supusii pe propriul teritoriu) si cu cat de aproape este Apocalipsa de noi, Saccsiv, mai curand “marii duhovnici ai stilului nou” v-ar invata cu adevarat Ortodoxia, caci cineva care nu-i 100% Ortodox cum sunt si “marii duhovnici ai stilului nou” si voi impreuna cu ei, nu poate fi decat CACODOX (in afara Ortodoxiei), inclusiv de ce au gresit ei alegand sa se supuna schimbarii Sfintei Traditii adusa de (franc)masoni in Biserica prin acceptarea unui calendar inventat de papistasi si rebotezat “iulian indreptat”. Ieri (in urma cu 80 de ani) ati acceptat , desi stiti ca nu-i in regula trecerea (anathemizata) la calendarul papistas (prin iconomie, spuneti voi cei de stil nou), maine veti accepta alte erezii introduse in Biserica de francmasonerie (tot prin iconomie ziceti voi), de asemenea supuse anathemelor Sfintilor Parinti, poimaine veti accepta altele si altele pavandu-va astfel ireversibil calea catre iad.
  S-o luam logiic si sa vedem ce anume din Dogma Ortodoxa incalca cei de pe nou care s-au separat prin schisma de Biserica si ce anume incalca sau nu cei care au ales sa ramana in Biserica si sa urmeze fara adaugarea nici unei oricat de mici inovatii calea lasata noua de invatatura Sfintilor Parinti, de Sfintii Apostoli si de Sinoadele Ecumenice si Pan-Ortodoxe, ale caror Sfinte Canoane reprezinta nici mai mult nici mai putin decat legislatia /constitutia Bisericeasca ce nu poate si nu trebuie sa fie incalcata catusi de putin. Dupa cum nerespectarea legislatiei statale se pedepseste cu inchisoare sau amenzi cu atat mai mult nerespectarea legislatiei Bisericesti se pedepseste prin anathemizari si caterisiri.
  Asta observ ca nu vrea nimeni de pe nou sa inteleaga. Si inca, cu ce curaj mai veniti sa spuneti ca “stilistii” sunt habotnici, intoleranti si lipsiti de dragoste fata de voi, cei din BOR?”

  Post binecuvantat si fie ca tuturor celor de aici sa vi se umple sufletul de Sfanta Lumina a Invierii Mantuitorului nostru, Iisus Hristos!

  Iertati-ma si Dumnezeu sa va ierte.

 4. 1 aprilie 2010 la 23:58

  Adevarat a inviat!

  Consider si eu ca FELUL in care ai scris nu este prea ortodox. Trebuie sa se simta durere, intristare sincera pt fratii rataciti si dorinta de a face ce-ti sta in putinta, in masura in care crezi ca poti si este nevoie. Dumnezeu sa te lumineze si sa te intareasca! (stiu ca te rogi pt Danion, dar cu ocazia asta te rog sa-i anunti pe toti cei sincer interesati de starea lui sa se roage pt ca Domnul sa-l intareasca in fata atacurilor dusmanilor Bisericii lui Hristos- care nu este nicidecum egala cu patriarhia lui Daniel sau a lui Kiril)

 5. 9 februarie 2011 la 10:49

  Dioaalogul în această privinţă trebuie să fie unul constructiv, sunt nişte fapte relevante şi impunătoare!

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: