Prima pagină > Apusul, Atitudine, Istorie, Ortodoxie > „Vai de cei ce socotesc de glume anatemele” – din istoria căderii nou-calendariste

„Vai de cei ce socotesc de glume anatemele” – din istoria căderii nou-calendariste

În Joia Mare a anului 1926, 450 de monahi athoniţi sub conducerea Părintelui Arsenie Cotea (foto aici) au întemeiat ‘Liga Ziloţilor’, întru apărarea Ortodoxiei de inovaţia nou-calendaristă, începutul punerii în practică a ereziei ecumenismului de către forţele vrăjmaşe Ortodoxiei, infiltrate în Biserică la vârf.

Comunitatea Adevăraţilor Creştini Ortodocşi din Grecia s-a alăturat împreună-lucrând cu ziloţii aghioriţi conduşi de Părintele român Arsenie, în lupta lor de rezistenţă plăcută lui Dumnezeu împotriva încercărilor vrăjmaşe de îngenunchiere a Ortodoxiei. De atunci, lucrurile au mers din ce în ce mai rău: cancerul ereziei ecumenismului roade astăzi fără cruţare din trupul jurisdicţiilor ortodoxe oficiale ce se găsesc în comuniune cu apostata Patriarhie a Constantinopolului, iar puţini sunt cei ce-şi dau seama de adevărata gravitate a situaţiei, care, fără putinţă de tăgadă, pune în foarte mare pericol mântuirea atâtor mii de suflete!

~ + ~
Zice Domnul:
,,Ori unde va fi stârvul,
acolo se vor aduna şi vulturii”
(Matei 24, 28)
,,Cel ce înţelege să-nţeleagă … !”

§ 1.

După ce s-a arătat necanonicitatea şi neştiinţa calendarului gregorian, precum şi solemna lui osândire cu anatemele multor şedinţe soborniceşti şi cu dezaprobarea tuturor Sfinţilor Părinţi din Biserica Creştină Ortodoxă de Răsărit, fapt ce toţi aproape cei din patria lui voiesc a-l reforma şi:

După ce s-a demonstrat că făuritorii noului calendar n-au avut nici un motiv temeinic şi canonic ca să schimbe sfântul nostru calendar bisericesc ortodox, atât din punct de vedere economic – tendinţă jidănească –, nici ştiinţific, care se schimbă pe sezoane – cu atât mai mult bisericesc –, căci au zis că cad din Ortodoxie etc. Şi:

După ce s-a dovedit că numai o mică parte din Bisericile Ortodoxe s-au înţeles să schimbe calendarul, pe când cele 3 patriarhii: a Ierusalimului, a Alexandriei şi a Antiohiei, Patriarhul Tihon al Rusiei cu credincioşii lui, Biserica Iugoslaviei, Sfântul Munte Athos, 60% din creştinii ortodocşi elini, precum şi parte din poporul românesc ortodox creştin i se împotriveşte; precum şi toate celelalte Biserici Autocefale Ortodoxe[1]. Deoarece:

După înfăţoşarea ziselor astronomilor, rău şi fără de cale s-au tăiat cele 13 zile din luna octombrie anul acesta, căci dacă va mai sta lumea tocmai peste 555.270 ani se va adăuga o zi la calendarul nostru iulian – stil vechi – şi

După ce s-a descoperit la lumina zilei că nu îndreptarea, ci unificarea calendarelor s-a făcut, după însuşi mărturisirea noilor calendarişti:

Veniţi acum să urmărim modul de procedură cu schimbarea calendarului, precum şi primejdioasele lui urmări în viaţa duhovnicească a creştinilor ortodocşi.

§ 2.

Precum am arătat mai înainte, am văzut că I.P.S.S. Dr. Miron Cristea au zis: ,,Dat fiind că îndreptarea calendarului se face pe bază de adevăruri ştiinţifice, matematice şi astronomice (dar adevărul bisericesc ?), în mod firesc ajungem la puncte de întâlnire cu calendarul apusean”, după care zice că ,,Apusul cu Răsăritul va fi în perfectă armonie !”

Iar în enciclică peste tot zice altfel că calendarul cel de curând născut nu seamănă nicidecum cu calendarul gregorian.

Ia să vedem aşa este, ori în altfel.

Înainte de reformatorul Papa Grigorie al XIII-lea, la multe sinoade în Apus s-a propus schimbarea calendarului iulian, dar însă încercarea rămânea baltă izolată. Iar la Răsărit întotdeauna de aci a răsunat anatema asupra celor ce ar îndrăzni una ca această fără de lege, de a schimba adecă calendarul, sau ceva din Biserică.

Sinodul din Laterano apusean aude declaraţia astronomului Copernik că din cauza neştiinţei exacte a lungimii anului solar să nu se schimbe calendarul, ceea ce a şi urmat tăcere.

Tot asemenea şi Sf. Sinod al României se lămureşte de un însuşi inginer român, cum că anul iulian este în perfectă armonie cu anul astronomic, şi schimbarea nu s-a făcut.

§ 3.

După toate acelea, trăsneşte prin cap lui Papa Grigorie al XIII-lea să nu se mai ţină cont de ce va să zică o hotărâre a Sfintelor Soboare Ecumenice, şi din turnul vijeliilor gregoriene aruncă la pământ calendarul bisericesc, schimbând regula bisectililor.

Tot asemenea au făcut şi P.S. sinodali ai României – pe baza unui descreierat de Meletie al IV-lea, împreună cu câţiva la Patriarhia din Constantinopol, cu minciună sub nume de congres pan-ortodox – schimbă şi ei ordinea bisectililor; aşa că, din cauza anilor lor comuni din oare care ani seculari, vor ajunge sâcâindu-se când înainte de noi cu numele zilei, când în urma noastră la ori ce dată; precum anul acesta 1924 toate datele lunii lui octombrie, noiembrie şi decembrie care la noi ortodocşii sunt vineri, la ei sunt sâmbătă, asemenea şi datele miercurilor şi ale ori şi cărei zi.

Şi aşa vor urma când înainte când înapoi faţă de data ortodoxă cu numele zilei schimbată; precum de pildă în anul 2200, la noi ortodocşii datele de la martie înainte ce sunt cu numele duminică, la ei vor fi sâmbătă, iar datele cu numele sâmbătă va fi la ei vineri, şi aşa mai departe.

§ 4.

Papa Grigorie, când a scos calendarul din Biserica papistăşească la anul 1582, au suprimat 10 zile din luna octombrie, socotite de neîndumnezeiţii lui astronomi ca de pristos. Asemenea au făcut şi noii calendarişti, suprimând afară de cale cele 13 zile din luna octombrie, socotite de ei ca mai mult faţă de calendarul gregorian, pe care l-a urmat întocmai, după cum se arată din tabelele de faţă.

1) Pagina calendarului imprimat la Roma în anul 1582 din ordinul Papei Grigorie al XIII-lea, care dă luna lui octombrie scurtată şi sărită de la 4 la 15:

2) Foaia calendarului imprimat la Bucureşti în anul 1924, din ordinul Sf. Sinod al României, care dă luna octombrie scurtată şi sărită de la 1 la 14 [pe partea stîngă, vertical scrie: „1-13 octombrie Octombrie se suprimă”; adică şi prăznuirea tuturor sfinţilor şi sărbătorilor din această perioadă se aruncă la gunoi de către „Sinodul” „Patriarhiei Române”]:

 

§ 5.

Cum se vede în 1582 ziua de 4 octombrie fiind joi, a doua zi nu putea fi decât vineri; cum însă a doua zi, papa nu a mai numărat 5 octombrie, ci 15 octombrie, forţat a doua zi în loc de vineri i-a zis luni, schimbând ordinea numelor zilelor.

Tot asemenea silă au făptuit şi noii calendarişti; căci în subînsemnarea foii noului lor calendar pe 1924, în nota a doua citim: ,,Zilele de la 1 la 13 stil vechiu se suprimă” … Prin urmare, aceste 13 zile din luna octombrie 1924 aparţinând stilului vechiu, şi pre care le-au şters ca de la 14 octombrie să înceapă stilul nou, a fost 1 octombrie marţi, iar 14 octombrie miercuri, atunci, de ce a indus lumea în eroare punând cu minciună şi forţat în loc de marţi la 1 octombrie miercuri, iar duminică punând la 5 şi 12 octombrie stil vechiu, pe când în realitate duminică a fost la 6 şi 13 octombrie ?!

Dacă au căutat să unifice împreună cu datele şi zilele săptămânilor, lunilor şi anilor ce vor să fie, la fel cu papistaşii, de ce nu au lucrat cu adevărul – precum s-a făgăduit – ci, de la început chiar, ştergând cu buretele cele 13 zile, au greşit în însuşi calculele astronomilor de astăzi, cari zic că la sfârşitul veacului al XX-lea se adună 13 zile; iar la 1 octombrie în locul adevăratei zile marţi a pus miercuri, cocoţând minciuna tocmai la începutul savantei lor opere ?

De ce au uitat că ,,Pierde-va Domnul pre toţi cei ce grăiesc minciună” (Psalmi 5, 6) ?

Deci, cu dreptate îi va întreba să răspundă noii calendarişti: când aţi făcut unificarea cu apusenii a numelor zilelor de la 1 la 14 octombrie ?

Pentru ce dar voiesc a zice luminii întunerec, şi întunerecului lumină ?

§ 6.

Aşa dar, toate sărbătorile de peste an cu dată fixă vor urma la noii reformişti cu 13, cu 14 … zile mai înainte de data ortodoxă şi cu numele zilei schimbată.

Încă din pricina aceasta şi Evanghelistarele cu întreaga rânduială bisericească le-au mutat fiinţa lor armodică de până acum, căci nu se vor mai potrivi precum le aflăm aşezate la urma Evangheliilor cu datele lor;

Pentru care schimbări, cei ce au îndrăznit unele ca acestea vor cădea sub anatema Sf. Sobor al VII-lea Ecumenic a canonului 1; care Sfânt Sobor şi în praxa (lucrarea) a cincea zice: ,,Noi pre cei ce au adaus ceva, ori au scăzut din cele rânduite Sfintei Biserici, îi afurisim”.

§ 7.

De asemenea şi posturile le-au schimbat din locurile lor, căci pe când noi ortodocşii vom posti ajunurile Crăciunului şi Bobotezei – Botezul Domnului, ei vor mânca harţi (de dulce).

Încă şi cârnălegile (câşlegile – carnavalul) Crăciunului, ei îl vor face după nemţescul lor calendar, cu 2 săptămâni mai mare, decât cum este hotărât de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă de Răsărit, din pricină că sărbătorile fixe le-au mutat cu 13 zile mai înainte, după stilul nou, iar Sfintele Paşti le-au lăsat după stilul vechiu.

Şi dacă se vor ţinea mereu aşa, adecă cu sărbătorile după două stiluri, atunci postul Sfinţilor Apostoli îl vor desfiinţa; căci se vor pomeni cu praznicul Sf. Apostoli cu 3 zile mai înainte de Duminica Rusaliilor, în vremea când va cădea Sfintele Paşti la 25 aprilie, pe când ei lui 25 aprilie îi vor zice 8 mai, iar lui 20 iunie – Duminica Rusaliilor – îi vor zice 3 iulie. Şi aşa va urma cu postul Sfinţilor Apostoli desfiinţat când Sf. Paşti vor cădea între 19 şi 25 aprilie.

Şi dacă le place să strice posturile, ceea ce a şi pus-o pe tapet în mincinosul lor congres de la Constantinopol în 1923, auză hotărârea Sf. Sobor din Gangra ce tună aşa cu al 19-lea canon:

,,Dacă vreunul din cei ce se nevoiesc, fără trupească nevoie, s-ar mândri şi posturile cele predate poporului, care se păzesc de Biserică, le-ar dezlega, întărind întru sine cugetare de deplinătate, fie ANATEMA”.

Iar Nomocanonul, prin 228 strigă aşa:

,,Dacă cineva nu va păzi postul Sfinţilor Apostoli, al Naşterii lui Hristos şi al Născătoarei de Dumnezeu, pre unul ca acesta să nu-l primeşti în Biserică, nici pre fiii lui, dacă şi ei nu postesc întru acestea”.

§ 8.

Iar dacă cu 2 săptămâni mai înainte vor face sărbătorile, atuncea oare vor avea strugurii copţi la dumnezeiasca Schimbare la Faţă spre a-i blagoslovi, conform canonului al 3-lea al Sfinţilor Apostoli ?[2]

Deci, bine au zis bunul creştin, inginerul Maxentian, că noii calendarişti vor ajunge cu solstiţiul de vară[3] în ziua echinocţiului[4] de primăvară. Care de altfel minunatul Dumnezeu le-au şi arătat cu lucru de pe acum că aşa are să li se întâmple; căci chiar în anul acesta, 1924, când au schimbat ei calendarul, în luna iulie întâi – Cuptor – întreaga fire ca cum s-ar fi revoltat asupra celor ce voiesc a răsturna dumnezeieştile aşezăminte ale Sfintei Biserici, dupre cum cetim în Universul no. 158: ,,În munţii şi judeţul Făgăraşului, precum şi în diferite localităţi din Bucovina, zice, ninge ca în toiul iernii, în special la Câmpulung” …

Iată Marele Ziditor al totului, Dumnezeu, spre a întări pre al nostru sfânt calendar – stil vechiu – şi spre ruşinarea celor ce au zis că vom ajunge cu vara în toamnă, au făcut minunea ca iarna să vie în vară, arătând că rău şi fără de cale s-au tăiat cele 13 zile.

§ 9.

Şi iarăşi, dacă Sfintele Paşti le vor ţinea după a noastră ortodoxă Pascalie – stil vechiu –, iar data o vor pomeni cu 13 zile înainte, adecă precum are să facă în anul 1925, ziua de Paşti fiind la 6 aprilie, ei vor zice 19 aprilie; atunci, de la 22 martie până la 3 aprilie, zilele acestea nu se vor mai pomeni în noul lor calendar pentru Sfintele Paşti. Şi în cazul acesta, ce fac ei în faţa hotărârii aprobată de ei înşişi, în publicaţia Pascaliei la urma ceaslovului din 1896 la pag. 699, ce zice:

,,De altă parte ca Paştele să nu cadă niciodată la 22 martie, aceasta este o erezie vădită”.

O ! Vai de cei ce socotesc de glume anatemele, focul de veci, scrâşnirea dinţilor, viermele cel neadormit …, care neîncetat vor roade pre nepocăiţii eretici !

Dar să vedem:

(Va urma)


[1] Vezi protestul Patriarhiei Antiohiei şi ale altor Biserici Autocefale către Sf. Sinod al României în Biserica Ortodoxă Română, aprilie anul curent. 

[2] În tâlcuirea canonului 3 al Sf. Apostoli, la Pedalion.

[3] ,,Solstiţiul de vară” se numeşte când ziua este de 15 ceasuri şi noaptea de 9; şi dupre astronomi cade cam pe la 21 iunie; iar ,,solstiţiul de iarnă” este când noaptea este de 15 ore şi ziua de 9.

[4] ,,Echinocţiu” se mai numeşte şi ,,isimerie”, adecă când nopţile sunt tot una cu zilele, atât primăvara, cât şi toamna.

Sursa: fragment din Boldurile Sfintei noastre Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit, de schimonahii atoniţi români Arsenie şi Teofilact

 1. XMX
  28 octombrie 2010 la 11:33

  Apostazia Bisericii Oficiale Române
  După cum uşor se poate vedea din derularea evenimentelor, B.O.R.-ul continuă cursul apostaziei, alergând spre abisurile iadului, precum odinioară porcii gadarenilor spre prăpastie. Această „Biserică”, a încetat demult să-L mai urmeze pe Hristos; ea nu mai reprezintă Sfânta Biserică a lui Hristos. E trist, dar adevărat! Voi enumera motivele pentru care B.O.R. nu mai este Biserica lui Dumnezeu:
  1.a recunoscut şi aplicat în mod schismatic calendarul gregorian, căzând sub anatemele rostite de Sfinţii Părinţi;
  2. a colaborat şi recunoscut supremaţia puterii civile anticreştine asupra Bisericii, căzând în erezia serghianistă;
  3. a recunoscut validitatea tainelor romano-catolicilor şi greco-catolicilor semnând acorduri în acest sens: cu uniaţii în 1947 când aceştia au fost primiţi necanonic- mai exact ANTICANONIC- în B.O.R., cu papistaşii la Balamand la începutul anilor 90, apoi în 1999 la vizita papei Ioan Paul al II-lea în România;
  4. a recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane : în 1935, la Bucureşti se încheie un acord preliminar privind recunoaşterea validităţii hirotoniilor anglicane; apoi acest acord a fost definitivat în inunie 1966 la Lambeth, când Patriarhul Justinian- de orientare marxist-leninistă- şi Arhiepiscopul anglican de Canterbury semnează „Comunicatul comun”;
  5. promovarea ereziei ecumeniste. În 1961 B.O.R. –ul devine parte integrantă din Consiliul mondial al „Bisericilor” ( C.M.B. sau în engleză W.C.C.). de atunci această erezie a fost intens promovată în Seminariile Teologice, în Facultăţile de teologie e.t.c.;
  6. promovează şi practică rugăciunile în comun cu erticii, practică condamnată aspru de Sfintele Canoane şi de Sfinţii Părinţi;
  7. tolerează şi iartă ierarhi ce binecuvintează şi promovează activităţi de „evanghelizare” ale ereticilor în interiorul turmei ortodoxe; am în vedere în mod deosebit cazul Corneanu, care după ce s-a împărtăşit cu papistaşii şi uniaţii, înainte cu trei zile de a fi judecat în Sinod, a „ binecuvântat” misiunea baptiştilor în Timişoara, Arad şi în tot Banatul; apoi după ce a fost iertat, a susţinut misiunea scientologilor- sunt înregistrări şi documente care atestă aceste fapte;
  8. a recunoscut pe erticii monofiziţi, care se află sub anatemele a 4 sfinte Sinoade Ecumenice, ca fiind ortodocşi, deşi nici până în prezent aceştia nu au lepădat cu totul erezia monofizită şi nu mărturisesc crezul de la Calcedon, întrucât ei consideră pe Sfinţii Părinţi participanţi la acest Sfânt Sobor ca fiind „ Înşelaţi”;
  9. permite ca în Sfintele Biserici să se ţină slujbe neortodoxe de către eretici (romano-catolici, monofiziţi e.t.c) dar şi de către masoni- cum s-a întâmplat în Catedrala din Timişoara;
  10. a recunoscut în iunie 2006 botezul ereticilor ( romano-catolici, greco- catolici, anglicani, monofiziţi, lutherani, congregaţionişti şi UNITARIENI- aceştia din urmă NEAGĂ SFÂNTA TREIME, CONSIDERÂND IDOLATRIE ÎNCHINAREA LA EA). Textul înţelegerii scrie: „Suntem de acord, împreună, să recunoaştem Taina Botezului administrată în biserica fiecăruia dintre noi şi să promovăm folosirea Certificatului de Botez comun. Semnează: Biserica Anglicană a Australiei, Biserica Ortodoxă Antiohiană, Biserica Apostolică Armeană, Federaţia Congregaţională a Australiei, Arhidioceza Ortodoxă Greacă a Australiei, Biserica Lutherană a Australiei, Biserica Romano-Catolică din Australia, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Unitariană din Australia”. Documentul complet se găseşte la pagina de internet a NCCA: http://www.ncca.org.au/_data/page/2/A_National_Covenant_July_041.doc.
  11. alegerea ierarhilor se face cu implicarea politicienilor, deşi acest lucru este aspru condamnat de canoanele bisericii. Astfel, ierarhii care îndrăznesc să ia scaunul episcopal apelând la ajutorul conducerii politice a statului, sunt CATERISIŢI ŞI NEÎMPĂRTĂŞIŢI, şi ei şi cei care se împărtăşesc cu ei. TOŢI PATRIARHII B.O.R. AU APELAT LA AJUTORUL CONDUCERII LAICE, SECULARE PENTRU A-ŞI OBŢINE SCAUNELE VLĂDICEŞTI! Daniel Ciobotea se afişează public cu masoni declaraţi din conducerea statului, iar aceştia nu-şi ascund ajutorul pe care l-au oferit lui Daniel pentru ca acesta să ajungă Patriarh.
  Acestea sunt doar câteva din abaterile B.O.R., şi mai ales ale ierarhilor, care demonstreză că ei nu-L mai urmează pe Hristos, ci au făcut din Casa Domnului o peşteră de tâlhari

 1. 24 martie 2011 la 16:05

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: