Prima pagină > Cuvînt Bun, Ortodoxie > „Mai bună este o bucată de pîine uscată în pace, decît o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă”

„Mai bună este o bucată de pîine uscată în pace, decît o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă”

Unul din fragmentele din Vechiul Testament ce s-au citit azi, la slujba Buneivestiri. Lămuritor şi actual. Din Pilde, cap. XVI-XVII:

Dobîndirea înţelepciunii este mai bună decît aurul, iar cîştigarea priceperii este mai de preţ decît argintul. Calea celor drepţi este ferirea de rău; numai acela care ia aminte la mersul lui îşi păzeşte sufletul său. Înaintea prăbuşirii merge trufia şi semeţia înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decît să împarţi prada cu cei mîndri. Cel care ia aminte la cuvînt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. Cel ce este înţelept se cheamă priceput; dulceaţa cuvintelor de pe buzele lui înmulţeşte ştiinţa.

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; pedeapsa celui nebun e nebunia. Inima celui înţelept dă înţelepciune gurii lui şi pe buzele sale sporeşte ştiinţa. Cuvintele frumoase sînt un fagure de miere, dulceaţă pentru suflet şi tămăduire pentru oase. Multe căi i se par bune omului, dar la capătul lor încep căile morţii. Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte. Omul viclean pregăteşte nenorocirea şi pe buzele lui este ca un foc arzător. Omul cu gînd rău aţîţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni. Omul asupritor amăgeşte pe prietenul său şi îl îndreaptă pe un drum care nu este bun. Cel care închide din ochi urzeşte viclenii; cine îşi muşcă buzele a şi săvîrşit răul.

Bătrîneţea este o cunună strălucită; ea se află mergînd pe calea cuvioşiei. Cel încet la mînie e mai de preţ decît un viteaz, iar cel ce îşi stăpîneşte duhul este mai preţuit decît cuceritorul unei cetăţi. Se aruncă sorţii în pulpana hainei, dar hotărîrea toată vine de la Domnul. Mai bună este o bucată de pîine uscată în pace, decît o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă.

Un slujitor înţelept e mai presus decît un fiu aducător de ruşine; acela va împărţi moştenirea eu fraţii. În topitoare se lămureşte argintul şi în cuptor aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Făcătorul de rele ia aminte la buzele nedrepte, mincinosul pleacă urechea la limba cea rea. Cel ce îşi bate joc de sărac defaimă pe Ziditorul lui; cel ce se bucură de o nenorocire nu va rămîne nepedepsit. Cununa bătrînilor sînt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor. Nebunului nu-i sînt dragi cuvintele alese, cu atît mai mult unui om de seamă vorbele mincinoase. Piatră nestemată este darul în ochii celui ce-l are; oriunde se întoarce (totul) îi merge în plin. Cel ce acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la iveală un lucru (uitat) desparte pe prieteni. Certarea înrîureşte mai adînc pe omul înţelept, decît o sută de lovituri pe cel nebun. Omul rău aţîţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. Mai degrabă să întîlneşti o ursoaică lipsită de puii ei, decît un nebun în nebunia lui. Cel ce răsplăteşte cu rău pentru bine nu va vedea depărtîndu-se nenorocirea din casa lui. Începutul unei certe e ca slobozirea apei (dintr-un iezer); înainte de a se aprinde, dă-te la o parte! Cel care achită pe cel vinovat şi cel ce osîndeşte pe cel drept, amîndoi sînt urîciune înaintea Domnului. Ce folos aduc banii în mîna celui nebun? Ar putea dobîndi înţelepciune, dar nu are pricepere.

 

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: