Prima pagină > Atitudine, Ortodoxie, Ştiri > Mai clar nici nu se putea: mitropolia Moldovei își exprimă dorința de integrare în UE sau cum Dumnezeu ne arată unde nu este Biserica Lui

Mai clar nici nu se putea: mitropolia Moldovei își exprimă dorința de integrare în UE sau cum Dumnezeu ne arată unde nu este Biserica Lui

Recent în RM a avut loc un eveniment pe cît de grăitor prin realitatea lui, pe atît de înfricoșător prin semnificație. Ca de obicei în democrație însă, lumea învățată să traiască cu pseudo-știri a rămas oarbă la evenimentul respectiv. Nici creștinii (cele 93,4% care se pretind astfel) nu au avut o reacție publică la cele întîmplate.

Evenimentul cu pricina s-a întîmplat acum 10 zile, pe 21 octombrie 2013, în lunea în care nevrednicul de pomenire Leancă și-a sărbătorit la guvern împlinirea a 50 de ani. Acesta a fost felicitat de reprezentanți ai diferitelor structuri de stat, începînd de la așa-numitul președinte și terminînd cu funcționarii de rînd. Printre cei care s-au urcat la guvern s-a numărat și delegația oficială a instituției care se numește ”Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove” (prescurtat MM) și care se auto-declară ”Biserica Ortodoxă a Moldovei”.

O mică, dar necesară paranteză: delegație oficială înseamnă acel grup de oameni împuterniciți de către conducătorul oficial al unei instituții să reprezinte oficial instituția respectivă în relația cu alte instituții, vorbind și acționînd în numele conducătorului și al întregii instituții care i-a delegat, astfel creînd o egalitate de facto între delegație și instituția reprezentată.

În cazul nostru, MM, adică toți episcopii, preoții și creștinii care fac parte și se identifică cu această instituție, a fost reprezentată de 3 clerici: Vadim Cheibaș, secretarul sinodului MM, Siluan Șalaru, președintele departamentului mitropolitan ”Mănăstiri și viață monahală” și stareț al mănăstirii Curchi, precum și Anatolie Stefanov, protopopul raionului Ialoveni. Este de menționat faptul că deși MM publică de regulă pe site-ul său oficial știri despre acțiunile socio-politice relevante, de această dată această insituție a ales să treacă sub tăcere ceea ce s-a întîmplat la guvern.

În numele mitropolitului Vladimir Cantarean, al tuturor episcopilor și creștinilor, Vadim Cheibaș l-a felicitat pe Leancă cu ocazia zilei de naștere. La felicitare, reprezentantul MM a făcut și următoarea mărturisire oficială, în prezența mijloacelor mass-media: ”Domnule prim-ministru, noi vă încredințăm și pe această cale că Biserica dorește să intre în Europa.” (în reportajul mass-media nu s-a prezentat întregul discurs). Adică MM, prin reprezentantul său, mărturisește deschis, în fața tuturor că această instituție care se pretinde Biserică a Lui Hristos are o năzuință clară: integrarea în ceea ce se cheamă ”Uniunea Europeană”, coșmarul antihristic al oricărui creștin ortodox, despre care cuviosul Nicolae Velimirovici mărturisea:

Ce este Europa? Erezie. Este erezie. Mai întâi arhi-erezia papală, apoi erezia lutherană, apoi cea calvină, apoi cea a ‘sâmbătarilor’, şi tot aşa, aproape fără sfârşit. Şirul tuturor acestor erezii se încheie cu atheismul, adică cu Europenii cei fără de Dumnezeu, lucru nemaiîntâlnit în istoria omenirii, niciodată, niciunde, nici ca număr, nici ca dezlănţuire.

Că omenirea Europeană a făcut legământ cu moartea şi învoială cu iadul este cel mai vădit lucru dintre toate cele petrecute în istoria lumii în ultimele două sute de ani. Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile Europene propovăduiesc moartea. Cărturarii Europeni descriu moartea. Oamenii de ştiinţă Europeni fac moartea nemuritoare. Politicienii Europeni lucrează pentru moarte. Dascălii Europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii Europeni răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii Europeni poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte; vreţi cu Europa, tovarăşa morţii, sau cu Hristos, împăratul vieţii veşnice?

(fragmentul complet: http://deveghepatriei.wordpress.com/2011/06/20/sfantul-nicolae-velimirovici-%E2%80%93-ce-este-europa/)

Așadar, a cui Biserică dorește să intre în UE? Conform cărei hotărîri sobornicești Biserica ar dori așa ceva? Conform căror canoane, căror Sfinți Părinți această așa-numită ”Biserică” dorește integrarea europeană? Cu adevărat, „Domnul Hristos a numit Sobornicească Biserică pe aceea care păzeşte adevărata şi mîntuitoarea mărturisire de credinţă, ne mărturisește lămurit Sfîntul Maxim Mărturisitorul.

Un fapt relevant în mărturisirea lui Cheibaș este și următorea precizare făcută de el: ”noi vă încredințăm și pe această cale – declarație ce reconfirmă un lucru pe cît de zguduitor, pe atît de real: neoficial, MM de mult timp, în ciuda retoricii aparent tradiționaliste și patriotice ale unor ierarhi sau preoți, în relația cu guvernarea antihristică se conduce de poziția clară de susținere a integrării în UE, fapt știut foarte bine de ”elita” politică care știe că nu are de ce să-și facă griji pentru careva proteste sporadice contra UE, atît timp cît totul se află sub control și coordonare cu ”elita” MM.

Unii amăgiți, alții vicleni ar putea să încerce să-și îndreptățească ”mai-marii” zicînd că mitropolia chipurile nu ar împărtăși spusele secretarului Cheibaș. Ca să fie însă vrednică de luat în seamă o astfel de îndreptățire ar fi trebuit (după cum se obișnuiește chiar în orice instituție laică care nu-și are ca scop și preocupare mîntuirea și viața veșnică) ca în cel mai scurt timp posibil mitropolia respectivă să publice o dezmințire oficială a afirmațiilor lui Cheibaș, lucru care nu a fost făcut, din simplul și evidentul motiv că acest personaj este un simplu reprezentant al mai-marilor lui, care a acționat în strictă coordonare și binecuvîntare cu capii instituției care l-a delegat. Din păcate, întotdeauna viclenia și răul își poate găsi nenumărate îndreptățiri, în loc de a recunoaște cu pocăință și smerenie realitatea păcatului săvîrșit.

Mai mult decît atît, MM în persoana lui Cheibaș, în loc să-l dea anatemei pe Leancă pentru participarea la acțiunile anticreștine ale guvernării, îndrăznește și îi dăruiește o icoană cu Preasfînta Născătoare de Dumnezeu, făcînd în nebunia sa drăcească următoarea precizare: ”Din partea noastră aveți o icoană a Maicii Domnului – ce mai pot aduce preoții?! – dar una din Uniunea Europeană, din Grecia care a fost sfințită la muntele Athos”.

Iată faptele. Acele fapte care limpezesc, pentru orice om care nu s-a dezis încă de trezvie și discernămînt, acele acțiuni și inacțiuni de apostazie vădită, săvîrșită intens mai ales în ultimii ani de ceea ce se cheamă mitropolia Moldovei. În măsura în care toți cei care se consideră creștini nu mărturisesc în faptă (conform învățăturilor și canoanelor Sfinților Părinți ai Bisericii lui Hristos, nu după propria înțelegere și comoditate) împotriva afirmațiilor anticreștine ale MM, în măsura aceasta persoanele respective poartă răspundere deplină – personal în fața lui Hristos-Dumnezeu – pentru apostazia exprimată public încă și încă o dată de reprezentanții MM. Din păcate.

 ALTE MATERIALE la TEMĂ:

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: