Prima pagină > Atitudine, Istorie, Ortodoxie > Cazul celor 14 creștini „fanatici” care au ales mai bine să moară decît să se înfrupteze în Post

Cazul celor 14 creștini „fanatici” care au ales mai bine să moară decît să se înfrupteze în Post

Cuvîntul Sfîntului Teodor Studitul la Duminica a treia a Postului Mare

Fraţilor şi părinţilor, vreau să îndemn dragostea voastră spre fapte bune cu o istorioară folositoare. Povestirea este aceasta: în ţara Bulgariei s-a dat poruncă aspră de la domnul locului [notă: Omurtag, hanul Bulgariei în perioada 814 – 831; atunci Bulgaria era păgînească, majoritatea închinîndu-se la idoli; în prigoana pornită de Omurtag, au fost executați mai mulți episcopi de vază din acea vreme], precum ne-am încredinţat de la mulţi, pentru creştinii şi fraţii noştri ce sînt robiţi, că de vor vrea să mănînce carne în sfîntul şi marele Post, îşi cîştigă viaţa, iar de nu vor vrea, pe toţi o să-i treacă prin sabie. Deci acel păgîn a pus toată puterea ca să se plinească cuvîntul lui. Atunci s-au adunat la un loc mulţimea robilor, copiii şi femeile. Şi mare jale era între ei, căci pe de o parte socotind cum să calce legea creştinească şi să mănînce carne, se întristau şi plîngeau, iar pe de altă parte vedeau primejdia morţii şi se tînguiau cu amar. În scurt s-au supus şi au hotărît cei mai mulţi să se supună poruncii tiranului. Dar dintre ei s-au osebit patrusprezece familii, zicînd că nicidecum nu vor face porunca păgînului, ca să mănînce carne în sfîntul post. Ceilalţi creştini se rugau de ei şi-i îndemnau să nu piară pentru atîta greşeală, ci deocamdată să facă voia tiranului şi pe urmă se vor îndrepta prin spovedanie şi pocăinţă, însă aceştia nicidecum n-au vrut, ci nădăjduiau la Dumnezeu şi la cîştigul bunătăţilor veşnice.

Iar domnul cel barbar, dacă a văzut tăria minţii lor, s-a sfătuit să omoare pe unul din ei şi să-i împartă femeia şi pe copiii lui robi tătarilor, socotind că doar şi ceilalţi se vor înfricoşa şi vor face voia lui. Şi după cum a poruncit îndată s-a făcut. Dar ceilalţi nu s-au înfricoşat, ci mai mult s-au întristat şi ziceau: „creştini sîntem şi un cuget avem cu fratele nostru ce a mărturisit”. Deci pentru această bună mărturisire li s-au tăiat şi lor capetele şi s-au săvîrşit în Domnul.

Vedeţi fraţilor că şi pînă astăzi se împlineşte Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu, căci zice Domnul: „Cel ce iubeşte pe Tatăl său şi pe mama sa mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine, şi cine nu ia crucea sa şi să vie după Mine nu este Mie vrednic!”. Şi iarăşi zice: „nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, iar sufletul nu pot să-l omoare, ci mai vîrtos să vă fie frică de Dumnezeu care poate şi sufletul şi trupul să-l chinuiască în gheena focului”. Aşa şi aceştia au ascultat poruncile Evangheliei şi săvîrşind porunca lui Dumnezeu au cîştigat, fericiţii, cununa muceniciei. S-au numărat cu sfinţii Macabei, îndoindu-li-se numărul, că aceia erau şapte, iar aceştia patrusprezece. Aceia au mărturisit să nu mănînce carne de porc, după legea lui Moisi, iar aceştia să nu guste nicicum carne în sfîntul şi marele Post. Cu mult mai de cinste este lauda acestora, decît a sfinţilor Macabei, că legea atunci oprea pe evrei să nu mănînce carne de porc, iar acestora, în cazuri excepționale, le era cu putinţă să guste şi păcat nu ar fi avut, precum zice și marele Vasile despre aceasta. Dar, de vreme ce scopul acestor păgîni era batjocura credinţei creştineşti, pentru aceea aceşti fericiţi n-au vrut să defaime legea lui Hristos, pentru dragostea Lui. O lucru minunat! O fericiţilor bărbaţi! Într-un ceas au cîştigat împărăţia cerurilor. Ce vor răspunde despre aceasta cei ce se întovărăşesc cu ereticii şi cu iconomahii, deşi spun că nu smintesc credinţa? Unde sunt cei ce zic, că nu se socoteşte mucenicie de va muri cineva pentru icoana lui Hristos? Că de vreme ce aceia nevrînd să mănînce carne în post, s-au învrednicit să fie mucenici, cu atît mai mult se vor învrednici de cunună strălucitoare cel ce se vor da spre moarte pentru ca să nu se lepede de icoana lui Hristos, Dumnezeul nostru. Dar iconomahii ca nişte întunecaţi ce sînt voiesc să facă şi pe alţii să cadă în adîncul pierzării.

Iar noi, fraţilor, să slăvim pe Dumnezeu, Care cinsteşte pe cei care-L cinstesc, şi care şi acum în vremurile noastre face mucenici. Dar să socotim, că dacă aceia, fiind oameni simpli şi neînvăţaţi, avînd femei şi copii, toate le-au lăsat pentru dragostea lui Hristos, cu atît mai vîrtos noi care păzim fecioria, ne trudim şi lumea am părăsit cu toate ale ei (trebuinţa vremii întîmplîndu-se) să ne facem următori sfinţilor mucenici, iar aceasta se va face în ziua cînd ne va chema Hristos. Acum să stăm cu răbdare, cu bărbăţie, la cercarea cugetului nostru, să nu ne închinăm lui Baal, adică iconomahilor, precum se închinau evreii lui Baal, idolul. Să nu fugim de războiul gîndurilor, ci mai vîrtos cînd diavolul ne săgetează cu săgeţile aprinse ale poftelor trupeşti, să ne îmbărbătăm şi să le stingem cu lacrimi, cu pocăinţă, cu rugăciuni şi cu alte pătimiri rele ale trupului, ca şi noi să putem zice cu Apostolul: „În toate zilele mă omor spre lauda voastră, pe care o am în Hristos Iisus Domnul nostru”. Şi cu sfîntul David: „Că pentru Tine, Domnul meu, ne omorîm în toată ziua, ca nişte oi spre junghiere ne-am socotit”. Cu care să ne învrednicim a ne face moşteni împărăţiei cerurilor, în Hristos Iisus Domnul nostrru, Căruia este slava şi puterea, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

din cartea ”Cuvinte duhovnicești ale Sfîntului Teodor Studitul”,

Ed. Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia, 1994

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: