Arhiva

Posts Tagged ‘barcode’

Prin ce ANUME este ANTIHRISTIC buletinul de identitate cu cod?

5 noiembrie 2009 17 comentarii

Se cuvine să lămurim ce înseamnă pentru un creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666. După cum ştim, buletinul se eliberează în urma semnării lui de către posesor. Semnătura reprezintă totala acceptare de către acel individ a datelor înscrise despre dînsul în document. Aşadar, eu certific prin semnătura mea faptul că informaţiile respective mă descriu în totalitate, mă reprezintă, iar numele care este trecut în buletin este numele meu real. De aceea semnez, căci mă identific întru totul cu cel descris prin datele buletinului.

Să analizăm puţin numele unei persoane. Numele este chipul fidel, oglinda fiinţei umane. Prin simpla menţionare a numelui ne reprezentăm individul în totalitatea lui, trup şi suflet. De altfel, chiar numele are două componente care se referă la cele două mari structuri ale persoanei. Astfel, numele de familie este icoana identitătii mele trupeşti, îmi arată originea, apartenenţa la un anumit arbore genealogic stabilit prin legătura de sînge dintre generaţii. În schimb, prenumele îmi este dăruit la Botez. Este identitatea mea spirituală, oglinda sufletului meu. Prenumele nu se adresează trupului, ci se identifică cu însuşi lăuntrul meu, mă reprezintă sufleteşte. Tocmai de aceea mi se dă la Botez, care este o adîncă Taină a Bisericii lui Hristos. De fapt, numele primit la Botez îmi pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină. Pentru aceasta pruncii primesc nume de sfinţi. Aceşti sfinţi, datorită legăturii tainice de duh cu pruncul prin intermediul numelui, vor fi protectorii lui de-a lungul vieţii. De aceea este greşit ca la Botez să se dea nume inexistente în calendarul creştin ortodox, întrerupîndu-se astfel legătura unei tradiţii tainice. Citește mai mult…

Chipul omului redat prin codul de bare al lui Antihrist

19 mai 2009 2 comentarii

Doi oameni de ştiinţă de la Institutul de oftamologie de pe lîngă Universitatea din California au elaborat o metodă originală de „înregistrare” a imaginii feţei omeneşti în formă de cod de bare.

Faţa omului reprezintă un indicator unic, indicator ce permite obţinerea informaţiei necesare despre o persoană concretă cum ar fi, spre exemplu, indentificarea genului, vîrstei şi a dispoziţiei interlocutorului. În relaţiile sociale, precum sînt cele dintre oameni, capacitatea de a „citi după feţele omeneşti” reprezintă baza pentru cele mai diverse raporturi.

Medicul Steven Dakin şi profesorul Roger Watt au descoperit că aproape toate datele necesare pentru indentificarea persoanei după înfaţişare se conţin în liniile orizontale precum: linia spîncenelor, linia ochilor şi linia buzelor. Cercetările ulterioare au arătat că informaţia prezentată poate fi cu succes  oferită în formă de ansamblu compus din  totalitatea liniilor albe şi negre, cu alte cuvinte, în formă de cod de bare.

Codul de bare, cu ajutorul căruia se marchează mărfurile din super-marketuri are o mulţime de avantaje, cel mai mare fiind simplitatea prelucrării liniilor drepte omogene. Prelucrarea simbolurilor binome (cifrele) reprezintă o sarcină mai dificilă.

Medicul Dankin presupune că descoperirea respectivă poate fi folosită pentru modernizarea sistemelor existente de identificare a trăsăturilor feţei, spre exemplu, a acelor sisteme din aeroporturi care permit identificarea suspecţilor dintr-o mulţime de pasageri. Asemenea tehnologii s-au dezvoltat mult în ultimii ani, însă sistemele existente la momentul actual nu pot fi calificate ca avînd o precizie ideală de identificare a feţei în cazul scenelor aglomerate.

Raportul cu privire la rezultatele cercetărilor a fost publicat la începutul acestei luni în ediţia ştiinţifică a periodicului Journal of Vision.

Sursa: Science Daily

>>> Identificarea numărului-nume 666 în codul de bare <<<

  • O investigaţie bine documentată pe aceeaşi temă (atît d. p. d. v. tehnic, cît şi duhovnicesc) se găseşte în cartea „Apocalipsa 13”, de inginerul Mircea Vlad.
Etichete:, ,