Prima pagină > Apusul, Articole, Atitudine, Cuvînt Bun, Gînduri, Istorie, Ortodoxie, Ştiri > Părintele Iustin Pîrvu: „SĂ NU NE FACEM PĂRTAŞI LA EREZIE !”

Părintele Iustin Pîrvu: „SĂ NU NE FACEM PĂRTAŞI LA EREZIE !”

12bis.JPG

„IUBIŢI FII ORTODOCŞI AI ACESTUI NEAM,

“Ortodoxia şi neamul nostru au coexistat încă din primele veacuri ale creştinismului şi de atunci ortodoxia a fost sufletul acestui neam. De aceea noi am şi dăinuit în istorie cu demnitate până astăzi, datorită binecredincioşilor noştri voievozi şi tuturor mărturisitorilor şi rugătorilor acestei ţări, care au preferat mai bine să moară decât să vândă credinţa predată nouă de Sfântul Apostol Andrei şi au fost totdeauna conştienţi că aceasta este cinstea şi puterea neamului, şi nu altceva. Datorită faptului că am păzit credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dragi credincioşi, vă aduc în atenţie faptul că de noi depinde soarta acestui neam, de noi depinde predania pe care o vor moşteni fiii fiilor noştri, de noi depinde mântuirea acestui neam. Învăţaţi de la eroii şi martirii noştri cum s-au luptat să ne păstreze nouă, celor de azi, învăţătura strămoşilor noştri. Ei nu au tăcut, dragii mei, niciodată când a fost vreme de mărturisire, când vrăjmaşii ortodoxiei năvăleau asupra credinţei noastre. Chiar dacă mulţi au tăcut, mari oameni de stat, mari feţe bisericeşti, poporul credincios nu a tăcut, totdeauna s-au găsit oameni de valoare, investiţi cu putere de sus, care să mărturisească adevărul.

Ceea ce se întâmplă astăzi în viaţa noastră bisericească este foarte grav, nu este lucru lipsit de importanţă. Nu trebuie să trecem indiferenţi pe lângă problemele cu care se confruntă Biserica noastră. Sfinţii Părinţi aşa ne învaţă, că atunci când credinţa ne este primejduită, porunca Domnului este să nu păstrăm tăcerea şi nimeni nu este îndreptăţit să zică „dar, ce, eu sunt prea mic, cine sunt eu să mă amestec în problemele Bisericii”? Nu, dragii mei, Sfinţii Părinţi ne învaţă că dacă noi vom rămâne nepăsători şi vom tăcea, pietrele vor striga. Este necesar să ne cunoaştem catehismul, canoanele şi învăţătura Bisericii noastre. Pentru că uitaţi ce se întâmplă – trecem indiferenţi pe lângă un gest precum al acestui ierarh, care a îndrăznit să treacă cu atâta uşurinţă peste stavilele puse de dumnezeieştii Părinţi şi anume să se împărtăşească cu cei ce au apostat, pentru că greco-catolicii au fost şi rămân schismatici, afurisiţi de Biserica Ortodoxă.

Vedeţi dumneavoastră acum? Aceste vremuri sunt mult mai dificile, pentru că ei acum încearcă să ne amăgească prin căi diplomatice, politiceşti, să ne ştirbim credinţa, unindu-ne ca într-o hora unirii cu toate credinţele eretice. Sărmanii greco-catolici, ei nu au făcut decât să cadă în plasa papistaşilor, să fie o unealtă a lor, chiar dacă ei nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Nu avem nimic cu bieţii greco-catolici, îi lăsăm să se roage liniştiţi în bisericile lor, dar să nu atenteze la bisericile şi credinţa noastră. Noi îi respectăm pe toţi, noi nu am purtat niciodată un prozelitism aşa cum a purtat Biserica Catolică, noi nu am impus niciodată cu forţa credinţa noastră, nimănui.

Cu toţii ştim cât au suferit ortodocşii noştri din Ardeal în timpul uniaţiei. Câte falsuri, câtă mişelie, câtă necinste! Acestea au fost dintotdeauna metodele romano-catolicilor. Ce încredere putem avea noi în ei? Ce unire şi amestec să avem noi cu ei? Nu vedeţi unde a dus tot acest ecumenism? Am ajuns să pătăm faţa ortodoxiei prin acest act necanonic al Mitropolitului Nicolae Corneanu. Numai durere şi suferinţă au adus papistaşii neamului nostru. Duşmanii adevărului vor cu orice preţ să ne compromită. Ei nu mai vin să te atace direct, ca în alte vremuri, ci vin cu viclenie, cu înşelătorie. De aceea şi Mântuitorul ne spune să ne păzim de lupii cei în piei de oi şi că vor veni învăţători mincinoşi. Ce încredere să avem noi în acest ecumenism, când, aşa cum spune şi Părintele Stăniloae, romano-catolicii au făcut din problema reunirii bisericilor un obiect de târguială confesională? Pe ei prea puţin îi interesează să fie în adevăr, la ei primează supremaţia papei. Toate încercările de unire din istoria Bisericii nu au făcut altceva decât să agraveze şi mai mult neînţelegerile dintre Apus şi Răsărit; au dus şi la mai mari neînţelegeri şi politice şi economice şi militare. Au căutat permanent să se extindă aşa după cum au obiceiul şi până astăzi, căci papalitatea nu este altceva decât coroana marelui imperiu roman, aşa cum spuneau ei că papa este soarele, iar împăratul este luna.

Câte suferinţe şi umilinţe au răbdat bieţii români ardeleni, pentru că nu erau lăsaţi să-şi săvârşească în linişte cultul lor, liturghia lor. Dar nu au stat nepăsători, au mărturisit alături de Sfinţii Visarion, Sofronie şi Oprea. Aceştia să fie pildă pentru noi. Iată câtă durere şi curaj în acelaşi timp reiese din cererile lor către regina Maria Tereza:

Iată noi, ţăranii din principat, facem de ştire Măriilor Voastre, anume din acest judeţ al Hunedoarei, al Albei, al Zarandului, împreună cu scaunele cele mai îndepărtate, despre acest lucru, că noi aşa poftim de la cel mai mare, până la cel mai mic… Toate neamurile îşi au legea lor, şi au pace în legea lor. Şi proorocul Moise a dat legea jidovilor şi ei o ţin în pace, iar noi suntem prigoniţi neîncetat pentru legea noastră. De ce nu ne daţi pace ca să ne odihnim? De ce să dăm uniţilor bisericile, pe care bieţii de noi le-am zidit, cu cheltuiala şi cu mâinile noastre? Nu, niciodată până ce suntem vii! Dar să fim scurţi, cinstiţi domni: când va sosi episcopul şi stăpânul legii noastre şi va face judecată asupra bisericilor, care să se dea uniţilor, le vom da; până atunci însă nu. Căci e păcat mare să rămână bisericile închise în acest post. Nu-i cu cuviinţă, nici Dumnezeu nu vrea şi nici românii nu o îngăduie. Căci prea de ajuns ne-am rugat cu toată cuviinţa, şi n-am primit nici un răspuns, ca şi când niciodată nu ne-am fi rugat. Nici noi nu suntem vite, cum cred Măriile Voastre, ci avem biserica noastră. Iar bisericile nu de aceea sunt clădite, ca să rămână goale, şi nici noi nu ne vom mai închina în grajduri, ci ne vom duce la biserici, ca să ne rugăm acolo şi ca să nu rămână goale“.

Vedeţi cum a supravieţuit ortodoxia? Prin dârza rezistenţă a poporului, a clerului şi a monahilor. De la început ei s-au folosit de conducători slabi, de ierarhi slabi, pe care i-au momit cu făgăduinţe zadarnice, dar credincioşii au stat în picioare. Şi ca să vedeţi viclenia şi perfidia lor, ascultaţi ce spune într-o scrisoare din 11 martie 1701 a lui Gavril Kapy – superiorul „Misiunii de propagandă catolică în Dacia” către cardinalul Leopold Kollonits:

Eu cred că acum va fi de ajuns să ne mulţumim cu primirea unirii în principiu, fiindcă ar fi foarte periculos, ba chiar imposibil, să înlăturăm toate obiceiurile cele rele ale Românilor. De aceea va fi de ajuns, ca episcopul şi ceilalţi dintre ei, când vor face în viitor mărturisirea credinţei şi a unirii, să promită în general, că voiesc să depindă de biserica catolică şi de oficianţii substituiţi şi că voiesc să trăiască după ritul grecesc aprobat de biserica catolică şi în alte ţinuturi. Va fi apoi datoria noastră pe viitor, să schimbăm încetul cu încetul multe din obiceiurile lor, şi anume să le schimbăm chiar şi liturghia şi forma cultului divin spunându-le, că obiceiurile acestea s-au introdus la ei din prostia şi neştiinţa preoţilor lor din ţările acestea.” Acestea au fost adevăratele intenţii ale iezuiţilor.

La sinodul de la Ferrara Florenţa (1438-1439), mulţi ierarhi au căzut, dar s-au pocăit şi vedeau această cădere mai rea decât oricare. De ce să repetăm greşelile lor, când putem să învăţăm din greşelile lor?

Catolicii au folosit foarte mult politica în viaţa bisericească. Ea este lipsită de curăţie, foloseşte necinstea şi fariseismul politic. Din pricina catolicismului am ajuns la un moment dat ca Ardealul să cadă în mâinile lor fără nici un drept, în sfârşit, de apel, până în zilele noastre; astăzi noi nu mai suntem în măsură să stăpânim ţara aceasta a noastră. Ei încearcă să ne cotropească pe toate căile: şi pe cale religioasă, şi pe cale comercială, şi pe cale financiară, nu mai vorbesc de calea lingvistică, nu mai găseşti nici un indicator în limba română, iar terenurile şi întinderile mari pe care le cumpără grofii ăştia din Ardeal sunt în mâinile lor.

Să ne aducem aminte de scrisoarea Patriarhului Dosoftei către Episcopul Atanasie Anghel, care căzuse în ispita uniatismului şi care îl mustră aşa: „Chir Atanasie, adu-ţi aminte că ai venit în Ţara Românească şi ai cerut să te fac mitropolit în părţile acelea, adu-ţi aminte cum te-am înţeles că eşti om rău şi că inima ta nu era dreaptă cu Dumnezeu şi a trecut atâta vreme şi înconjurai drumurile şi apoi cu făgăduielile tale şi cu înfricoşatele-ţi jurăminte ne-ai mişcat şi pe noi şi pe ceilalţi de te-au ales arhiereu şi la urma urmei ai fost hirotonisit cu cinste şi ai fost socotit de toţi mai presus decât ţi se cădea. Ai mărturisit înaintea îngerilor, a arhanghelilor şi a lui Dumnezeu, că vei avea credinţă în Sfinţii Părinţi şi a lui Dumnezeu Biserică. Apoi a venit aici un tânăr şi ne-a spus că te-a văzut la Viena şi ai liturghisit cu cardinalul şi alţi popi frânceşti şi de două ori în acea liturghie frâncească te-ai lepădat de Sfânta biserică a toată lumea. Ai mărturisit Biserica Romei, ceea ce înseamnă: schismatică şi eretică. În sfârşit am auzit că te-ai întors în Ardeal şi erai pe căruţă cu şase cai şi înaintea ta au aprins făclii, că ai strâns preoţi şi le-ai făgăduit iertare de dăjdii şi alte lucruri lumeşti, numai să fie uniţi, ceea ce e totuna ca şi a fi despărţiţi de Dumnezeu (…) şi astfel te-ai făcut din păstor lup, pentru că oile ţi le iei din stâna lui Hristos şi le răpeşti în gura diavolului... Ci eu îţi spun: fiule Atanasie, pe care iarăşi te plâng până ce Hristos va lua chip în tine, vino-ţi în simţire, nu te teme de jurăminţile ce le-ai făcut la Viena, ci teme-te de acelea ce le-ai făcut când te-ai hirotonisit arhiereu. Nu eşti copil mic, gândeşte-te că ale latinilor sunt îndoiri, sunt lucruri schismatice, sunt minciuni, sunt înşelăciune, sunt străine de Sfânta Evanghelie şi de Sfinţii Părinţi“.

Aşadar să nu ne facem părtaşi la erezie, ci mai bine să murim muceniceşte pentru adevărul Bisericii lui Hristos, după cum spune şi troparul: „Sfinţilor mucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele nostre“.

Fraţi români, nu daţi uitării martirajul sfinţilor noştri! Apăraţi-vă credinţa şi sufletele voastre şi ale fiilor voştri.

Manastirea Petru-Voda,

8 iunie 2008, Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul Intai Ecumenic”

Sursa

 1. sofia i
  8 iunie 2008 la 18:08

  Poate ca macar dupa acest apel toti cei ce se simt crestini ortodocsi ,inclusiv preoti si monahi pe linga mireni ,sa subscrie la scrisoarea deschisa catre patriarh si sfintul sinod,fiind si aceasta forma ,un model cit de mic de a nu tacea in fata unei asemenea apostazii care ar putea avea repercursiuni in viitorul nu foarte indepartat daca tacem.Doamne deschidene sufletele ca sa pricepem toti crestinii ortodocsi ceea ce ne spune parinele IUSTIN PIRVU in acest apel ,de suflet.DOAMNE AJUTA!!

 2. blogideologic
  9 iunie 2008 la 9:36

  „au preferat mai bine” este un solecism. Nimic despre Sfintii Ierarhi? La ora actuala exista printre istoriografii Occidentului o miscare de studiu a civilizatiei ortodoxe din Romania Occidentala care incepea cu Anul Domnului 381. La acel conciliu de la Constantinopol, pregatit si ghidat de Sfintii Ierarhi cappadocieni, este enuntata sintagma-sigiliu Nova Roma. Era constatarea existentei unui Novum Latium format prin ‘socii’-alizarea traco-daco-moesilor si ilirilor. Poporul nostru se afla deja in acel Novum Latium. Iertati-mi interventia. Sint un laic ortodox, si in mod traditional in ortodoxism un laic este ingaduit sa vorbeasca in chestiuni dogmatice, folosind filosofia. Faptul ca Moscova pretinde ca este „A Treia Roma” e doar propaganda si o minciuna sfruntata, pentru ca nu a existat niciodata o ‘socii’-alizare a slavilor. Daca noi nu vorbim despre drepturile noastre, cine sa vorbeasca?

 3. 9 iunie 2008 la 10:57

  Parintele Iustin face un deserviciu crunt ortodoxiei… Si nu de ieri de azi.

  Sper ca din ce in ce mai putin lume sa-l ia in serios.

 4. pangratia rodica
  9 iunie 2008 la 11:44

  Cuvintele mele sunt prea sarace ca sa exprime ceea ce simt citind apelul Parintelui nostru Iustin Parvu,dar amintesc aici ultimele cuvinte ale Sfantului Mucenic Atanasie Todoran : „Nu vă daţi unirii! Nu vă daţi unirii! Fiţi curajoşi! Mărturisiţi-vă credinţa moşilor şi strămoşilor voştri în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care este Calea, Adevărul şi Viaţa, care a biruit păcatul şi a biruit toată răutatea!”

 5. Stanciu Adrian
  9 iunie 2008 la 13:07

  Sper ca ceilalti ierarhi sa nu se comporte intr-un mod penibil, ci sa-l puna la punct pe las. Sa se faca si ei utili tarii si credintei autentice ai acestei tari, si sa nu ne mai dea inca un motiv de sminteala. Ce doctori sunt ei daca nu sunt in stare sa taie in carne vie… Parca nu-mi convine sa cred ca m-am nascut in generatia lui papa_lapte. Marturisesc ca „am mai multa patima” pe cei de la care astept rezolvarea problemei, „decat pe” un om demult pierdut. Faceti domnilor ierarhi curatenie, si nu va mai lasati asteptati ca niste domnisoare! Aici nu e buna fecioria si barbatia! Faceti un gest eroic si il goniti pe eretic, cel putin de dragul meu: un ignorant de rand! O, de ce nu am eu prilejul dvs. de a face un act eroic? Nu stiu.., dar cert este ca nu il am! Culmea!…., eu mor in neputinta mea, iar dvs. va pierdeti sansa!? Fiti sclipitori si pe pamant daca aveti dorinta sa straluciti in ceruri. Mai lasati din neputinte si trageti oxigen in inima. Nu va mai uitati in jos cu smerenie, caci e vremea sa mai inaltati si fruntea. E VREMEA! Ia sa va vad ierarhii mei!!! Pe ei!

 6. Stanciu Adrian
  9 iunie 2008 la 13:15

  rectific: „Aici nu e buna fecioria, ci barbatia!”

 7. 10 iunie 2008 la 11:49

  Da,ar trebui sa credem in D-zeu pentru ca uneori el ramane singurul raspuns la toate deznadajduirile noastre.Ar trebui sa credem neconditionat.La fiecare pas sa ne amintim ca cineva acolo sus ne iubeste. E ceva ce tine de educatie noastra religioasa si tare ma doare atunci cand trec pe langa o biserica si vad ca oamenii au incetat sa se mai inchine…Ar trebui sa luam putin din intelepciunea bunicilor nostrii si sa realizam singuri ce este mai important in viata.

 8. Adrian
  20 iunie 2008 la 10:13

  OK!!!

 9. caligula
  15 iulie 2008 la 1:26

  Ce ne mira dragi fratii ortodocsi,cind necuratul isi face de cap la patriarhie si masonii de acolo nu iau masuri ca homosexualii lumi se fotografiaza pe treptele ei.Adevarat nimeni nu poate sluji la doi stapini ,caci ce te stapneste acea te si conduce .Te stapineste banul te conduce dracu(ca nimenin sa nu poata cumpara si vinde ,numai cei insemnatiastea -s vremurile!!!Si atunci ce sa ne mai miram ca vladica Niculaie i-si maninca pezmeti cu cel de la greco-catolici!Ca-i o cina da prietenie o ecumenie .Consilierul personal a lu vladica Niculaie nu afost altul decit Ilie Sirbu de la PDSR (pe atunci avea barba…..Of,Of si aoleu ,barbereasca-l Dumnezeu)Cine sa te asculte parinte Justin patriarhul? ce de la Cimisoara din biserica vladici si-a luat avintul spre inasltimile lumesti nu duhovnicesti ca ale SFINTIEI VOASTRE!MAI ARE NEAMUL ROMANESC NOROC CU SFINTI PARINTI CA DUHOVNICUL CALUGARILOR SI AL NEAMULUI JUSTIN PIRVU.cALIGULA

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: