Prima pagină > Apusul, Atitudine, Istorie > Jidovistică: Talmudul (III)

Jidovistică: Talmudul (III)

fragmentul precedent

II. Patima de dominaţie

a) în familie, Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei.

 • „Omul poate să uzeze de femeia sa, aşa cum îi place, – ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”[1].
 • El poate… să o trateze ca în Sodoma[2]; şi dacă ea se plânge, hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor, căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”[3].

Talmudul merge până la a tolera poligamia.

„Regele nu se poate însura cu mai mult de optspre­zece femei. R. Iuda zice că el poate lua mai multe, – numai să nu ia femei capabile de a-l co­rupe”[4]

 • Adulterul, cu o femeie ce nu e jidoafcă, nu este so­cotit şi nu poate fi pe­depsit[5] căci, la goi[6], nu există măritiş.
 • „Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor.

De asemenea, copiii nau nici o legătură de fami­lie cu părinţii lor, şi când pă­rinţii şi copiii trec la iudaism, fiul poate să se însoare cu mama sa”[7]. Dar, ce e mai mult, – după hahami „e permis jida­nului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredin­cioasă”[8].

Pe lângă aceasta, contrar moralei creştine, legisla­ţia talmudică recu­noaşte şi sprijină cu putere institu­ţia robiei.

„Talmudul, ca şi dreptul roman, despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asi­milează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi, care n-au nici aceleaşi drepturi, nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. Această deosebire, este formală în Biblie; dar ea reiese, cu mai multă precizie, în Talmud”[9]

b) în naţie, Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asu­pra a tot ce nu este ovrei, – adică asupra omenirii întregi. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni, pe când goimii nu sunt decât animale.

 • „Urmaşi ai lui Abraham, Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni, – pe când cele­lalte popoare ale lumii, nu sunt formate de oameni,… ci de bestii.[10]
 • „Ovreii sunt oameni,… pe când goimii sunt porci”[11].
 • „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”[12].

Goimii, fiind nişte bestii, – date de Dumnezeu în­suşi, jidanilor, – aceştia au, asupra lor, dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra ani­malelor şi mai ales acela de a le exploata, ca pe nişte vite de muncă, cât poate şi în singur profitul său.

 • Precum oamenii domnesc asupra animalelor, aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”.[13]
 • După Talmud, „Mesia [adica Antihrist] va da imperiul lumii ovrei­lor, cărora vor servi şi se vor supune toate popoa­rele”[14].

Hahami celebri, ca Maimonide, Ararranel, etc., cred în viitoarea domi­naţie universală a jidovilor”[15].

 • Peste tot pe unde se stabilesc ovreii, trebuie ca ei să devină stăpâni, – şi până ce nu obţin dominaţia absolută, trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Chiar când ajung să guverneze oraşele, – dacă nu le stăpânesc pe toate, – ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie![16].

Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contempo­ran[17]:

„Fără lege (talmudică), fără Israel care să o prac­tice, lumea nu ar mai exista. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea, decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi, – adică imperiului jidovilor. Prin urmare, poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale; el este singurul cu care Divinitatea a avut un legă­mânt; el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova; el este fiul preferat al Celui etern, fiu care are, singur, drept la iubirea, la bunăvoinţa, la pro­iecta Sa specială. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor, ei n-au drept, decât prin milă, la dărnicia divină, – pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om…Bunurile care sunt încredinţate naţiilor, aparţin în realitate lui Israel. Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor, a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”.

Este tocmai ceea ce am spus mai sus.

Dar, acest autor iudeu, vorbeşte şi de ură.

Să vedem ce e cu ea, – punând Talmudul faţă de legea naturală a iubirii.

fragment din cartea doctorului Nicoale Paulescu “Spitalul, Coranul, Talmudul, Kahalul, Francmasoneria” (se poate DESCĂRCA apăsînd pe TITLU)

(Va urma)


[1] Talmud Babli., Trai Nedarim, f. 20, c. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 81.

[2] Idem. I. Cit.

[3] Talmud Babli, Trat. Sanhédrin, f. 58, c. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 81.

[4] Talmud Ieruşahni, Trat. Sanhédrin, p. 250; tradus în franţu­zeşte de M. Schwab.

[5] Talmud Babli, Trat Sanhédrin, f. 52, c. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 77.

[6] Rachi, Ad. Pent Lév., f. 20, c. 10. Vezi Rohling, I. cit, p. 77.

[7] Karo, ŞulhanAnik, Jore Deach, 269,88.

[8] Matmonide, Iad Hacaz., f.2,c.2 şi Hilch Malachim, f.2, c.3 Vezi Rohling, I. Cit. p.78.

Se înţelege acum deflorarea a 16 fete de ţărani, de către satirul jidan R. din Boto­şani, şi aceea a patru fetiţe românce, murdărite de un alt jidan, din Fălticeni, despre care vom vorbi mai departe.

[9] Zadoc Kahn (mare rabin din Franţa), L’esclavage selon la Bible et le Talmud, p. 67, Paris. Citat de Moise Schwab în Talmud de Jérusalem, în Traité Berakhoth, Introduction, p. XXXIV, Paris, 1871.

[10] Talmud Babli., Trat. BabaMetzia, f. 114, c. 2. Vezi Rohfing, I. cit, p. 58.

[11] IalkutRubeni, f. 10, col. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 59.

[12] Talmud Babli., Tratatul Berachot, f. 25, c. 2. Vezi Rohfing, I. cit, p. 59.

[13] Zeror, h., f. 101, c. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 58.

[14] Talmud Babli, Tratatul Schabb, f. 120, c l – Tratatul Sanhédrin, f. 88, c. 2; f. 99, c. 1.Vezi Rohfing, I. cit, p. 55.

Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia, care trebuia să le dea dominaţia lumii, având un caracter material. (C. Albancelli, Le drame maconnique, II, p. 440.)

Fraţii Leman au numărat 25 falşi-mesii. Astăzi, iudeii admit că, sub numele de Mesia, viitorul rege al omenirii, trebuie înţeles tot Israelul. De altfel, hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia.

„Blestemaţi să fie cei ce calculează vremile Mesiei”, zice Talmudul din Babilon, căci după rabinul Rava, „toate timpurile care erau fixate, pentru venirea Mesiei, au trecut”. p (Drumont La France juive, I, p. 128).

[15] Maimonide, Majene Jesch., f. 74, c. 4; 176, c. 1. Vezi Rohling, I cit, p. 55.

Abarbanel, Maschm J., 149, c. 13. Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

[16] Talmud Bahli, Trat Sanhédrin, f. 104, c. 1. Vezi Rohfing, I. cit, p. 55.

[17] Bernard Lazare, L’Antisemitisme, p. 89.

 1. ffttxshfd
  6 iunie 2012 la 22:38

  …pai daca citim asta,si daca asa e Talmudul…cam incepem sa il intelegem pe Hitler,…iar asa-zisul Holocaust…e doar pedeapsa divina…e ceva ce ei ar fi vrut sa faca omenirii dar de fapt omenirea prin voia divina le-a facut lor.

 1. 21 ianuarie 2010 la 19:59

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: