Prima pagină > Apusul, Atitudine, Înştiinţări, Ortodoxie, Ştiri > Pan-erezia ecumenistă curge în venele Bisericilor Oficiale: Lanţul Benedict-Bartolomeu-Alexei-Kiril-Daniel-şamd (FOTO) 

Pan-erezia ecumenistă curge în venele Bisericilor Oficiale: Lanţul Benedict-Bartolomeu-Alexei-Kiril-Daniel-şamd (FOTO) 

16 septembrie 2009 Lasă un comentariu Go to comments

traducere de pe staroobrad.ru

Înaltele feţe din Patriarhia Moscovei [şi din toate celelalte patriarhii oficiale] se află de mult timp în comuniune euharistică cu „biserica” romano-catolică.

În ultimii ani, au loc multe dispute în jurul participării bisericilor oficiale în mişcarea ecumenistă mondială. Sute de analişti de undă liberală şi conservatoare discută: Este oare necesar Patriarhiei Moscovei statutul de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor? Cum trebuie purtat dialogul Moscovei cu Roma? Ce întrebări sînt acceptabile în discuţiile de la mesele rotunde interconfesionale?

Neoconservatorii din capul unghiului se neliniştesc mai ales de evenimentul întâlnirii patriarhului Moscovei cu papa de la Roma. Cum e mai bine să se întâlnească? Unde? În ce condiţii? Cine va întinde mîna şi cine o va săruta? Ce daruri îşi vor face şi ce daruri nu sînt binevenite?

Cu toate acestea, astfel de subterfugii diplomatice viclene şi cugetări neîndemânatice nu valorează nici doi bani. Liderii „Ortodoxiei mondiale” se află de mult timp în comuniune de rugăciune şi de euharistie cu Roma catolică, de aceea dialogul ortodox-catolic poate fi văzut ca un paravan, ca un tribut adus „eticii politice bisericeşti”. Presa şi televiziunea rusească [nu doar cea rusească, ci toată mass-media din ţările de tradiţie ortodoxe] tac ruşinos în faţa acestei stări de fapt, presa ura-patriotică şi polito-ortodoxă vesteşte despre „mărturisirea nebiruită a credinţei” din partea ierarhilor ruşi oficiali şi a celor din diasporă [uniţi din 2007 cu Patriarhia lui Kiril]. Pe de altă parte, sursele de informare în masă internaţionale prezintă deja de multă vreme transmisiuni video şi audio în format larg a slujirilor comune dintre „ortodocşi” şi catolici. Fotografiile „Te Deum”-urilor şi liturghiilor comune nu dispar de pe paginile ziarelor europeneşti.

Despre pasiunile latineşti ale conducătorilor actuali ai Patriarhiei Moscovei vom vorbi altă dată. Astăzi însă, „Современное Древлеправославие” publică dovezi foto care mărturisesc despre comuniunea de rugăciune şi liturgică a papei de la Roma şi a aşa-numitului patriarh ecumenic Bartolomeu. Cu Bartolomeu au conslujit mulţi episcopi ruşi, inclusiv regretatul Alexei şi actualul patriarh Kiril. Pe parcursul a mai mulţi ani, patriarhul Bartolomeu joacă rolul unei verigi importante în lanţul comuniunii euharistice dintre Patriarhia Moscovei şi Vatican. Fără îndoială, mulţi ierarhi din Patriarhia Moscovei au conslujit personal cu preoţii romano-catolici, dar în acest caz, legătura euharistică trece prin însăşi întâistătătorii acestor biserici: Biserica Romano-Catolică, Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei.

Portalul „CД” stă pe poziţia respectului autentic pentru drepturile omului, şi în primul rînd pentru dreptul său la libertatea mărturisirii credinţei. Nu-l osândim pe patriarhul Alexei, pe patriarhul Kiril, pe patriarhul Bartolomeu sau pe papa Romei Benedict pentru aceste slujiri în comun, „exercitări de tradiţii” şi „necesităţi religioase”. Aceştia sînt în drept, în calitatea lor de cetăţeni liberi, să se adune şi să săvârşească orice fel de acţiuni ce nu contravin legislaţiei ţărilor respective. Aceast material are drept scop exclusiv informarea societăţii despre activitatea publică religioasă a liderilor confesionali respectivi. Şi e îndreptată spre a atenţiona pe toţi creştinii credincioşi despre situaţia în care se află societăţile lor religioase – starea de rugăciune şi comuniune euharistică.

IMAGINI FOTO OFICIALE

(extrase din transmisiunea în direct)

Alexei Ridigher al Patriarhiei Moscovei slujind cu Bartolomeu:

Slujiri şi întîlniri Bartolomeu-Benedict:

detalii ale fotografiei de mai sus

+ + +

continuarea traducerii

Articolul de mai sus a produs un mare ecou printre rândurile creştinilor păsători, precum şi printre alţi oameni care sînt interesaţi de religie. Pentru mulţi ruşi a devenit o adevărată descoperire faptul că patriarhul ecumenic Bartolomeu, pe care atât de amabil l-au întîmpinat reprezentanţii patriarhiei Moscovei la Moscova şi Kiev, nu doar că poartă dialog de mult timp cu biserica romano-catolică, dar se şi roagă şi slujeşte deschis cu papa Romei. Cititorii pun deseori întrebarea: ce spun canoanele Bisericii şi canoanele Sfinţilor Părinţi despre astfel de acţiuni?

Acestei întrebări îi este dedicată multă informaţie specializată. Vom aminti doar canoanele bisericeşti de bază şi pravilele legate de această problemă.

Canoanele apostoleşti spun: „Dacă cineva se va ruga împreună cu un om excomunicat de Biserică, fie şi acasă, să fie excomunicat”(Canonul 10).„Dacă vreun cleric sau mirean va intra să se roage în sinagoga iudeilor, să se caterisească şi să se afurisească”, spune canonul 65 al sfinţilor apostoli. De asemenea şi dacă se roagă în afara bisericii, de asemenea să se caterisească şi să se afurisească. „Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvărşească ceva ca şi clerici, să se caterisească.” (Canonul 45 apostolic). Iar canonul 46 apsotolic arată că tainele ereticilor nu sînt taine: „Poruncim sã se cateriseascã episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Cãci ce fel de împãrtãşire are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?” (II Cor.6, 15). Iar canonul 9 al lui Timotei al Alexandriei aminteşte situaţia când acesta a fost întrebat dacã se poate sau nu sluji Sfânta Liturghie cînd în bisericã se aflã şi un eretic; rãspunsul lui Timotei a fost pozitiv, însã cu condiţia ca acel eretic sã fãgãduiascã pãrãsirea eresului şi primirea credinţei ortodoxe. Canonul al 6-lea al sinodului V local de la Laodiceea spune: „Nu este îngăduit ereticilor a intra în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres”. De asemenea: „Celor ce sînt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă la cimitirele ori la cele ce se zic locuri muceniceşti ale oricăror eretici pentru rugăciune ori pentru vindecare; şi unii ca aceştia, de vor fi credincioşi, să se excomunice pană la un timp anumit. Iar pocăindu-se şi mărturisindu-se că au greşit, să se primească” (canonele 9, 33 ale aceluiaşi sinod).

Fără îndoială, acţiunile patriarhului ecumenic Bartolomeu şi a înaintaşilor lui cad sub aceste aspre epitemii bisericeşti.

Împreună cu patriarhul Constantinopolului sub aceste canoane cad şi ierarhii Patriarhiei Moscovei care s-au rugat şi au slujit cu catolicii, de asemenea şi ierarhii ce nu au slujit personal cu catolicii, dar care au slujit cu Bartolomeu. În caz contrar, pentru necesitatea păstrării curăţiei Ortodoxiei, ei ar fi trebuit să rupă comuniunea de rugăciune şi cea euharisitică cu Bartolomeu şi alţi reprezentanţi ai Patriarhiei Constantinopolului. [vom reveni, dacă va da Domnul, cu materiale lămuritoare în privinţa chestiunii ruperii comuniunii cu ereticii şi erezia]

Printre cititorii „СД” s-au găsit şi cîţiva reprezentanţi ai generaţiei „Toma necredinciosul”, oameni care chiar şi în faţa dovezilor fotografice foarte convingătoare nu au crezut în posibilitatea rugăciunii şi slujirii în comun a patriarhului Constantinopolului cu papa Romei. Unii dintre cititori scriu că „patriarhul ar fi intrat întîmplător în catedrala catolică şi l-a întîlnit acolo pe papa”, sau că „patriarhul şi papa, chiar dacă se şi rugau împreună, cu gîndurile erau aparte”, sau că „a fost o simplă discuţie, dar nu a avut loc nici o rugăciune sau slujbă comună”, sau că „patriarhul a venit la şedinţa cardinalilor în calitate de oaspete, să vadă cu ce se ocupă ei acolo”. Alţii zic că ar fi crezut în faptul căderii patriarhului ecumenic în erezie, dacă în timpul întâlnirii şi rugăciunii cu papa Romei, Bartolomeu ar fi fost îmbrăcat nu doar în rasă şi mantie, ci şi în veşmintele de slujbă – sacos, omofor şi mitră.

Neîncrezătorii cer fotografii cu binecuvîntarea comună a ierarhilor. Unii vor să vadă nu doar o simplă rugăciune comună, ci prezenţa ierarhilor la liturghie sau messă. Sînt şi de cei care ar crede în erezia patriarhatului de Constantinopol dacă îl vor vedea pe papa Romei rugându-se într-o biserică „ortodoxă” greacă. Unii cer ca papa să se roage în biserica „ortodoxă” nu de unul singur, ci împreună cu patriarhul Bartolomeu.

Ieşind în întîmpinarea dorinţelor cititorilor noştri, plasăm noi dovezi foto a rugăciunii şi slujirii în comun a acestor ierarhi–eresiarhi. Subliniem că redacţiei nu i-a fost uşor să dobândească aceste fotografii ascunse de ochii credincioşilor ruşi [şi nu numai ruşi]. Dar cele văzute au întrecut toate aşteptările şi au pus punctul pe i:

MĂRTURII documentare (engleză şi română):

30 noiembrie 2006:

Bartolomeu îl întîmpină călduros pe papa Benedict la sosirea acestuia în Fanar (rezidenţa patriarhiei Constantinopolului)

Diaconii greci îl cadelniţează pe papă, fumul tămîiei simbolizîndu-L în Tradiţia ortodoxă pe Sfîntul Duh, Duhul ADEVĂRULUI

Diaconii greci îl cadelniţează pe papă, fumul tămîiei simbolizîndu-L în Tradiţia ortodoxă pe Sfîntul Duh, Duhul ADEVĂRULUI

Papistaşul pune o lumînare în faţa unei sfinţenii ortodoxe

Papistaşul pune o lumînare în faţa unei sfinţenii ortodoxe

Papistaşul se închină icoanelor ortodoxe

Papistaşul se închină icoanelor ortodoxe

Eresiarhul se roagă intens în lăcaşul ortodox

Eresiarhul se "roagă" aprins în lăcaşul ortodox

Eresiarhul propovăduieşte de pe amvonul bisericii patriarhale (Uşile Împărăteşti sînt deschise)

Papa şi patriarhul binecuvîntează adunarea clericilor şi mirenilor

Papa şi patriarhul binecuvîntează adunarea clericilor şi mirenilor

Clericii catolici şi ortodocşi se închină la binecuvîntarea întîistătărilor

Clericii catolici şi "ortodocşi" se închină la binecuvîntarea întîistătărilor

Patriarhul se pupă cu papa (Bartolomeu este îmbrăcat în toate straiele arhiereşti)

Patriarhul se pupă cu papa la intrarea în biserica Sf. Gheorghe (Bartolomeu este îmbrăcat în toate straiele arhiereşti)

Patriarhul îl conduce pe Benedict pentru începerea liturghiei arhiereşti

Patriarhul îl conduce pe Benedict pentru începerea liturghiei arhiereşti

Începe liturghia: în stînga - clericii greci, în dreapta cei papistaşi

Începe liturghia ecumenistă: în stînga - clericii greci, în dreapta - cei papistaşi

La orgia ecumenistă sînt prezenţi şi reprezentanţi ai altor erezii

La orgia ecumenistă sînt prezenţi şi reprezentanţi ai altor erezii

Patriarhul îi binecuvîntează pe toţi (cu harul cărui duh?)

Patriarhul îi binecuvîntează pe toţi (cu harul cărui duh?)

Rugăciune profundă ca toţi să fie una întru Antihrist

"Rugăciune" profundă "ca toţi să fie una" întru Antihrist

Bartolomeu cu darurile liturgice

Bartolomeu cu darurile liturgice

Sărutarea arhierească de după sfinţirea darurilor

Sărutarea arhierească de după "sfinţirea" darurilor

Eresiarhii fericiţi: unitatea întîistătătorilor - unitatea credinţei - unitatea bisericilor

Eresiarhii fericiţi: unitatea întîistătătorilor - unitatea credinţei - unitatea "bisericilor"

Orgia ecumenistă continuă: Bartolomeu la o messă catolică în biserica Sf. Duh

Orgia ecumenistă continuă: Bartolomeu la o messă catolică în "biserica" Sf. Duh

Urmaşul lui Petru sfinţeşte darurile liturgice

"Urmaşul lui Petru" "sfinţeşte" darurile liturgice

Vice-versa: Sărutare arhierească după sfinţirea darurilor

Vice-versa: Sărutare arhierească după "sfinţirea" darurilor

După sîvîrşirea messei, eresiarhii îşi mărturisesc unitatea

După sîvîrşirea messei, eresiarhii îşi mărturisesc unitatea

Rugăciune comună înainte de agapa frăţească

Rugăciune comună înainte de agapa frăţească

Semnarea unei înţelegeri ecumeniste ordinare

Semnarea unei înţelegeri ecumeniste ordinare

 1. marryanna
  16 septembrie 2009 la 18:58

  deplorabil! Doamne-sfinte în ce vremi am ajuns!

 2. Anca Stati
  16 septembrie 2009 la 20:19

  Pr. Arsenie Boca: „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Caderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa”.

  Astea nu erau vorbe goale, simple figuri de stil. Si mai zicea ceva: „Înapoi la Sfînta Traditie, la Dogmele si Canoanele Sfintilor Părinti ale celor sapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!” (Talantii împărătiei, p.197)

  Deci, daca nu sunt vorbe goale, ce-o fi vrut sa spuna cu „inapoi la canoanele Sfintilor Parinti” si asa mai departe? Raspunsul nu trebuie sa fie asa de greu.

 3. dana
  16 septembrie 2009 la 22:33

  ar trebui ca noi, credinciosii de rand, sa sesizam patriarhia asupra faptului ca nu acceptam ecumenismul si sa semnam cat mai multi marturisirea de condamnare a ecumenismului, initiata de calugarii de la athos. trebui sa se stie ca stim adevarul!

 4. Maria Cristina
  17 septembrie 2009 la 8:45

  „Ortodocsii” sunt multumiti ca sub ascultare de Patriarhia Ecumenica au introdus calendarul gregorian.
  Ei sunt tare linistiti in general, ca sunt sub ascultare. Probabil ca de astfel de ascutare au ei nevoie de fapt.
  Trebuie sa recunoastem ca ceea se intampla este imaginea exacta a credintei care exista.
  E foarte dureros, dar cred un procent foarte mic de ortodocsi ar condamna aceste lucruri.

 5. Mihaela C
  17 septembrie 2009 la 10:22

  Din pacate sunt constienti ca se stie adevarul despre ereziile lor, dar inca mai cred ca ne pot prostii si se bazeaza pe faptul ca nimeni dintre cei binecredinciosi nu are nici o putere sa faca nimic impotriva lor. Singura alternativa este Cuvantul Adevarului pe care noi toti, cei care suntem constienti, trebuie sa-l propovaduim cat de mult si la cat mai multi. Numai cine sta in Adevar si il sustine cu tot sufletul si cugetul sau poate razbi printre acesti eretici.Dumnezeu sa ne pazeasca, pe noi, turma cea mica!

 6. de fapt
  18 septembrie 2009 la 9:47

  Patriarhia Moscovei este necanonica din vremea lui Serghie, anatemizata de Patriarhul Tihon.
  Patriarhia Moscovei dadea ‘impartasanie’ papistasilor inca in anii 60-70. „Episcopul” „Nicodim” Rotov era papistas sub acoperire si a murit chiar in bratele papei la Vatican. Actualul „patriarh” „Kirill” (pe numele de agent kgb Mihailov) este „hirotonit” chiar de catre acest Rotov.

 7. 18 septembrie 2009 la 10:28

  Hristofor nu am ce să mai spun când văd asemenea poze. Nu stau decât să mă gandesc doar la creştinii care incă mai au incredere in asemenea ierarhi.
  Efectiv acest articol al tău m-a amuţit. Felicitări!!!

 8. Dino Jonson
  18 septembrie 2009 la 18:38

  Vai, vai, vai si amar !!!

 9. razvan.m
  18 septembrie 2009 la 21:25

  Ca idee: daca si asa Patriarhiile Bisericilor Oficiale au fost infiltrate de masoni si de alti necredinciosi, singura optiune valabila pentru toti credinciosii stilului nou ar fi nu petitiile, caci in zadar le vor face, ecumenistii zambind pe sub mustati numai cand le vor vedea, ci parasirea in massa a acestor Patriarhii schismato-eretice si trecerea lor sub ascultarea Bisericilor Ortodoxe Traditionale [de stil vechi si anti-ecumeniste]. Cel putin, Patriarhii impreuna cu toti ereziarhii lor vor propovadui erezia si tot [numai] ei o vor auzi. Iar astfel poporul va fi pazit de erezie si de cumplitele blesteme aruncate de Patriarhia Ecumenica de Constantinopol la 1583, 1587, 1593, 1670, 1756, 1848, 1903 la adresa celor care ar indrazni sa introduca in uzul Bisericii calendarul papistasesco/ereziarh de stil nou, indiferent ca sunt clerici ori simpli mireni. Aceasta nu trebuie sa uite niciodata credinciosii de stil nou care nu vor sa-si piarda sufletele, ci sa si le mantuiasca, fiind intaiul pas pe calea lunga, ingusta si anevoioasa a mantuirii.

 10. 19 septembrie 2009 la 2:16

  Foarte multi oameni de rand ar fi de acord cu unirea Bisericilor(bineinteles, datorita lipsei lor de informare si a ignorantei). Si acolo trebuie lucrat!

 11. Laur
  21 septembrie 2009 la 20:21

  @ Ion de la Chiuiesti
  Frate, e prea tarziu, scapa cine poate..

 12. Iuliana
  2 octombrie 2009 la 22:21

  Scarboase, dracesti vremuri traim. Vai noua, ca nu mai stim pe cine sa credem si incotro sa privim ! Periculoase discutii si groaznice perspective.

 13. Mos Ioan
  11 februarie 2010 la 1:28

  Tradatorii Bisericii lui Hristos: Bartolomeu, Kiril al Moscovei si al întregii Rusii, Daniel din Deal, etc., toti acesti tradatori vor arde în focul vesnic……….

 14. mhpmg
  4 mai 2010 la 15:30

  PREDICA IN DUMINICA FEMEII DIN SAMARIA

  Hristos a inviat!
  In Duminica a 5-a dupa Sfintele Pasti, serbam pe femeia din Samaria. O femeie cananeanca; ea a venit sa scoata apa. Aceasta femeie este simbolul Sfintei Biserici. Iisus cere de la ea sa bea apa si-I promite ca-I va da sa bea apa vietii. El ii promitea Sfantul Duh pentru a-si astampara setea duhovniceasca, si ia spus ca I se va da din abundenta. Iisus Hristos Mantuitorul, nu da apa vietii doar samaritenilor sau iudeilor, ci ii ofera oricui care strabatand desertul vietii sale este constient de setea sa sufleteasca.
  Intr-una din zile, cand Mantuitorul sta in Ierusalim, a strigat care cei adunati acolo : ”daca cineva inseteaza sa vine la Mine si sa bea (apa vietii)”. (ioan 7, 37). Ati auzit cum a spus-o? El a STRIGAT! Pastorul cel Bun nu vorbeste in soapta, el stiga cu voce tare chemandu-si turma la izvor. Astazi as vrea sa va fac cunoscut un bun pastor, Mitropolitul Philaret, care a strigat catre cei care au tradat Biserica. Va rog sa luati aminte la viata si cuvintele acestui sfant; iar eu voi traduce un scurt cuvant al lui.
  “ Spre aceasta as vrea sa va indreptati atentia; este ceva la care multi nu se gandesc deloc. Parintele Arhimandrit Constantin- editorul revistei Rusia ortodoxa- avea o gandire crestina, o minte crestina de o mare profunzime. El considera ca cea mai mare “realizare” a comunistilor a fost crearea propriei lor Biserici- falsa biserica Sovietica, Patriarhia Moscovei- care a inselat si continua sa insele pe nefericitii oameni, care in acest fel se indeparteaza de Adevarata Biserica CARE A RAMAS IN CATACOMBE. Sa nu credeti ca eu exagerez, sau ca parintele Constantin a exagerat. In 1918 a fost tinut un Sinod a vechii Biserici Ruse, iar acest Sinod a vechii Biserici Ruse a fost prezidat de Sfantul Patriarh Tihon; iar acest Sinod a ANATHEMATIZAT, A EXCOMUNICAT din Biserica pe uratorii si luptatorii contra lui Dumnezeu COMUNISTI (SOVIETICI) SI DE ASEMENEA PE TOTI CARE VOR INTRA IN COMUNIUNE CU EI SAU CARE VOR COLABORA CU EI.”- sfarsitul traducerii.
  Binecuvantati sunt cei care au auzit vocea lui Hristos si s-au straduit sa fie aproape de El in credinta. El nu-I va intreba in ce limba vorbesc, sau carui neam ii apartin. Insa le va da lor Apa Vietii, care sa-I intareasca pentru a scapa din aceasta lume, din falsele “biserici” ale acestei lumi si-I va duce prin Biserica in Gradina Raiului. Amin.
  † Mitropolit Antonie
  Intaistatatorul Adevaratei Biserici Ortodoxe Ruse din Exil

 1. 26 septembrie 2009 la 17:10
 2. 2 octombrie 2009 la 16:32
 3. 17 decembrie 2009 la 13:59
 4. 5 ianuarie 2010 la 2:04
 5. 5 aprilie 2010 la 18:50
 6. 16 aprilie 2010 la 1:47
 7. 27 iunie 2010 la 19:40
 8. 20 februarie 2011 la 2:16
 9. 22 iunie 2011 la 10:28

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: